Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Profesionalna Orijentacija Na Prelazu u Srednju Skolu

Profesionalna Orijentacija Na Prelazu u Srednju Skolu

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Profesionalna Orijentacija Na Prelazu u Srednju Skolu
Profesionalna Orijentacija Na Prelazu u Srednju Skolu

More info:

Published by: OŠ Šamu Mihalj Bačko Petrovo Selo on Jul 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
Odluka o izboru zanimanja
Realni susreti
Mogućnosti  školovanjaInformisanje o zanimanjimaSamospoznaja
 
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA NA PRELAZU U SREDNJU ŠKOLU Naša škola je od ukupno 734 na teritoriji Srbije tokom 2013/2014 školske godine bila uklju
č
ena u program : „Profesionalna orijentacija u Srbiji“ pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za omladinu i sport i nema
č
ke kancelarija za saradnju GIZ . CILJ PROGRAMA
 
 
Izbor adekvatnog zanimanja koje
ć
e pratiti sposobnosti, veštine, potrebe i želje u
č
enika.
 
Pribižiti svet rada i opseg zanimanja kako bi u
č
enici imali sve potrebne informacije pre donošenja odluke o svom profesionalnom razvoju CILJNA GRUPA:
 
U
č
enici 7-ih i 8-ih razreda PROFESIONALNA ORIJENTACIJA JE ŽIVOTNA ORIJENTACIJA! Programom su bile obuhva
ć
ene slede
ć
e aktivnosti kako bi se uspešno realizovao: Formiran je tim koji je bio medijator izme
đ
u koordinatora programa i škole.
Č
lanovi su prošli obuku za sprovo
đ
enje programa. Program se realizovao pod mentorstvom koordinatora. Izra
đ
en je detaljan plan aktivnosti kojim su uklju
č
eni i nastavnici koji predaju u
č
enicima u njihovu realizaciju . Ukupno dvanaest nastavnika pored tima i odeljenskh starešina u
č
estvovalo je u sporvo
đ
enju programa. Prva
č
etiri zna
č
ajna koraka predstavljena su u
č
enicima na interaktivan ,, radioni
č
arski“ na
č
in i imali su za cilj da putem samospoznaje i neophodnih informacija u
č
enici lakše donesu odluku o izboru svog zanimanja. Održana su dva mentorska sastanka na kojima su ispra
ć
eni koraci u sprovo
đ
enju programa i pružena podrška za dalju realizaciju.
 
Klju
č
an korak u realizaciji programa bili
su realni susreti
kao zadnja karika u procesu odlu
č
ivanja. Oni podrazumevaju
 
odlazak u
č
enika na razli
č
ita radna mesta kako bi se upoznali sa lepezom postoje
ć
ih zanimanja i upoznali sa radnim zadacima u okviru svakog.
 
Jedan vid realnih susreta je i predstavljanje zanimanja u školi od strane angažovanog lica Svakako odlazak na radna mesta predstavlja neiscrpan izvor saznanja i uvid u radne zadatke kao i uslove rada. Naša škola je uz nesebi
č
nu pomo
ć
 roditelja i nastavnika uspela da organizuje odlazak na slede
ć
a radna mesta, odnosno, predstavi slede
ć
a zanimanja:
 
Posetili smo… “Termometal”, Ada- proizvodnja delova za mašinsku industriju i usluge mašinske obrade, kao i proizvodnja poljoprivredne mehanizacije i delova za mehanizaciju “Iba” a.d. Ada –specijalizovani proizvo
đ
a
č
 alata za brušenje i se
č
enje Krumenaker mlinovi izrada mlinova i delova za mlin, kao i gotovi proizvodi od pšenice, kukruza, heljde..(pr. Integralno brašno)
 
Cve
ć
aru “Bjanka”, BPS – prodaja cve
ć
a i cvetnih aranžmana Komunalac Be
č
ej- javno preduze
ć
e za komunalne usluge svih delatnosti
PROGRAM JE USPEŠNO REALIZOVAN!
 
 KAKO NAM JE BILO:
REALNI SUSRETI…

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->