Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carita Pondok Sunda

Carita Pondok Sunda

Ratings:
(0)
|Views: 2,019|Likes:
Published by Carita

More info:

Published by: Carita on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
Carpon Dadi Margana
TUNGGUL RAHAYU
Sajrutna ti Saung huma, hate keukeuh ngemu kahemeng. Ulat pamulu Bah Kandi anurobah ngadadak jadi terus kapikiran. Baheula kungsi nyatru tina banget ku teu doa lamuntea mah Anjeuna pareng boga minantu samodel kuring. Papacangan jeung Tini anu eukeur sumedeng geugeut-geugeutna, dipaksa dipegatkeun saharita. Kungsi kagegeringan, angot basa ngadenge Tini dikawinkeun mah. Rada leler meueusan sabada osok milu dagangngampar, masar tipeuting di Ciroyom jeung jenatna anu jadi Bapa. Nungguan tilu tampir mimitina mah. Aya Bawang beureum, Kacang beureum, Cengek, Cabe kalan-kalansasamaraan naon wae kumaha parengna aya barang kiriman. Ti dinya eungkeut-eungkeutmimiti wani nyalo meulian operkeuneun, ecerkeuneun ka anu sejen. Sanggeus kaerong pimodaleun cukup. Henteu nyalo deui, tapi ngider neangan tebaseun Empet, Sosin, Bayem,Bawang daun kadangkala ngabajong Dukuh, Peuteuy tangkalan, iangkeuneun ka Pasar Andir, Caringin, Ciroyom atawa ka Antri Cimahi. Sawaktu-waktu osok oge ngeusian kaCibitung Bekasi, pundah-pindah neangan lolongkrang punjulna harega.Ti harita hirup mimiti aya menyatna. Bisa neundeun miraweuy, ayatempokeuneunana batur. Make kabedag meuli imah, nyengsarkeun meuli kebon jeungmobil Colt paragi narik sayuran.Bari nekeh leumpang ka pasirkeun, uteuk mah tetep masih dilimpudan ku pikiranngeunaan tingkah paripolah Bah Kandi cikeneh, tina ulat pamulu, rengkak paripolah anurobah 180 darajat jauh mela-melu jeung katukang-tukang. Sonder uah-aeh ngaku ngajak ngobrol panjang lebar sagala. Tina obrolanna oge gorehel kapeletik, simanahoreng rumahtanggana Tini teh henteu kungsi lila, teuing naon anu jadi pasalna, asa teu hayang nyaho
1
 
Carpon Dadi Margana
make jeung tetelepek tatanya ngeunaan eta hal Jeungna deui basa tadi ngobrol oge kuringmah asa loba ngabetemna, Bah Kandi we anu cuih mah, sagala diomongkeun.“Heuy !………kamana yeuh ? Katonggoh !” Lamunan ngeunaan Tini jeung BahKandi buyar sapada harita. Kabangbalerkeun ku anu ngagorowok, teu katangen jelemanamah. Tapi kana sorana mah hamo bireuk deui, kapirengna mah Mang Omat, biasana keur tunggon huma wayah kieu mah.“Enya Mang ka tonggoh, puguh nempo peuteuy alaeun !”“Nyimpang heula atuh ! da mekel ari cai-cai wae mah”.“Moal Mang rusuh ! Engke deui we mun pareng”.“Nya jug atuh ari rusuh mah! satadina hayang we ngobrol, geus lila teu ngabako jeung Ujang “ Dina ngakuna Mang Omat pasti jeung enyana, lain tawar gatra tamba bausungut! Ngan sok asa kapiring leutik ari rek nyimpang heula teh. Geus jadi sabiwir hiji dilembur mah majarkeun teh, Nyi Isah anakna Mang Omat hahadean jeung kuring, padahalmah ngan saukur omongan batur wungkul, sapedah meureun kuring anu lelengohan kenehmindeng katempo ubral-obrol jeung Mang Omat anu boga anak parawan meujeuhnakawinkeuneun.Saanjogna ka anu dituju, teu diengkekeun deui kuring ngulincer tatanggahannengetan tangkal peuteuy akuan. Hate reugreug, tangkal peuteuy weuteuh teu aya anungagunasika. Seuh-seuhanana mah katungguan beurang jeung peuting ku anu boga kebonanu kabeneran keur tunggon pare huma.Wanci reup-reupan kuring pamitan, teu poho ngeupeulan duit ka anu boga kebon,dadakuna mah keur meuli gula kopi. Kacoceng sakitu mah wajar, dadakuna gede hate.Kaerong ladang peuteuy anu nampeu ka jalan jajahan oge jigana geus bisa ngagantian duit pameulian. Encan tilu tangkal anu ngajajar beulah kulon, mulung bati mah tidinya we!
2
 
Carpon Dadi Margana
Sieun kaburitan di jalan, teu sumpang-simpang balikna mah. Pairing-iring jeung anungarekot ngabengkot pucuk sampeu, daun gedang jeung kanikir, iangkeuneun ka Pasar Antri. Baheula mah kungsi kuring oge mulung muntah meulian pucuk gedang, sampeu jeung kanikir teh. Megatan anu nanggung ti Boregah jeung Pakuhaji, kadieunakeun mahharoream. Barangna riba, nyahunyud gagarubang, ari batina henteu sabaraha.Teu karasa cape balikna mah, kawantu mudun. Tambah-tambah kaselang ku ngobrol jeung anu ngarekot nanggung, puguh warawuh. Maranehna teh urang Pasir Kiara anu bogakebon di Boregah.Papisah jeung anu nanggung di Cidahu, kuring mah ngiciprit ngidul, nyampeur  bawang daun jeung tomat. Iangkeuneun engke subuh !**********************Tilu poe satutasna ngaroris tangkal peuteuy di Boregah. Harita carangcang tihang,dagangan bawa ti lembur amrin henteu nyesa saeutik-eutik acan.Mokaha peuting eta mah bati teh rada mucekil, sasat kabeneran boga peuteuy anu buahanna nyalah mangsa, encan katimpahan ku peuteuy ti daerah sejen.Beres kukud, balitungan heula ka anu boga warung. Urut dahar sakali reujeung urutngopi, ngaroko. Harita keneh langsung balik.Ti Pasar Antri naek angkot jurusan ka Pasar Luhurkeun, lebah parapatan Citeureupturun. Ti dinya angkeuhan teh rak badarat bae, susuganan meunang tebaseun, nambahansosin sakotak alaeun, anu ijiran mah paling bijil tujuh koli, neangan deui tambahna supaya jejeg jadi samobileun.“Moaaaaaaaaaal…. mincuk ? Aya sayur tahu kalandep Ema!” Ceu Rukmanah soranakadenge mani ngengkreng peuntaseun jalan.“Moaaal, Isuk deui we Ceu ! Jawab kuring teu eleh ngengkreng. Puraga bae nembal
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mpie Mpot Klempot liked this
Inez Kurnia liked this
Riafuzi Boedak Astuti liked this
Ilham Azzuri liked this
Soepri Yadi liked this
adekhoerafandi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->