Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
116Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carita Pondok Sunda

Carita Pondok Sunda

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 29,924|Likes:
Published by Carita

More info:

Published by: Carita on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
 Ku Dadi Margana
HATE AWEWE
Carpon : Dadi Margana
Meunang hayang puguh ge boga imah di sisi jalan teh. Ku kabeneran dipicangcamti baheula mula, ayeuna sasat kabiruyungan. Tekal-tekil melaan kuru cileuh kentel peujit.Ku sasaha oge kasawang gaji Pe En Es butitina jaman kiwari. Gaji sabulaneun kadang-kadang boroampar nyesa nepi ka tanggal hiji bulan hareupna, mimindengna sapat di tengah jalan. Ngingetkeun pangala unggal bulan, ku sareat mah asa hamo bisa nyengsarkeun pikeun ngapimilik imah. Tapi da teu kitu mungguhing Pangeran mah, sagalana teu aya anumustahil. Buktina anu kaalaman ku diri. Asal keyeng tinangtu bakal pareng, sanajan strugaji rimbil ku potongan ti ditu ti dieu oge, tamada we…..! Ari parantos kumaha deui nyakulan !Loba leuwihna boga imah sisi jalan teh. Kaditu-kadieu babari ngadongkangna, pikeun sa-kuringeun diantarana lamun rek indit gawe jadi leuwih babari, kari megat mobilhareupeun imah, balikna nya kitu keneh, puguh kaliwatan pisan ku jalur angkutan padesaan, sakalieun balanja kaperluan sapopoe, boh rek ka pasar atawa toko anu aya dikota kacamatan hentu barabe deui.Salian anu ditataan bieu ! aya deui onjoyna boga imah sisi jalan teh, lamun parengmeneran hade poena, dina harti keur halodo, komo poe Ahad atawa poe pakanci mah.Sakalieun ngadaweung ditepas imah, sok nambah matak resep. Asa ku loba tetempoan !Pangpangna jalma anu lalar liwat atawa kandaraan anu meneran liwat hareupeun imah.Jiga harita poe Juma’ah pasosore, kabeneran hujan geus dua poe henteu turun.Patoja’iah pisan jeung kamari-kamarina, meh parat dua minggu katukang mah, henteu beurang, henteu peuting hujan turun taya kendatna. Dibaturan ku pamajikan saperti sasari1
 
 Ku Dadi Margana
lamun hade poena sok ngahajakeun ngadaweung di tepas hareup, ngobrol ngaler ngidulkaditu kadieu. Obrolan anu sifatna enteng marengan nginum cikopi haneut, lalawuhna mahsaaya-aya we anu nyampak, sakalieun ngahajakeun paling meuli ti warung peuntaseunimah. Bosen ngobrol kaselang ku maca koran atawa majalah.”Asa ku hade poe teh nya Kang !” Pamajikan ngamimitian cumarita, kituna barinunda majalah dina meja anu cikeneh mentas dibaca”.Omonganna teu ditembal! Kadenge-kadengena mah, tapi kagok keur pogot macakoran, puguh ge. Ongkoh-ongkoh we tonggoy kana bacaeun!“ Ieuh….baku ari geus tara ngadengekeun omongan pamajikan teh!” Neni, anu jadi pamajikan maido, pangrasana omonganana teu dipalire.“ Enya puguh ge kitu, Nen ! Kawasna mah rek maju ka dadangrat. Apanan geus rek April saminggu deui oge” Eleh deet, bari nutupkeun koran, nyelang heula nempo bengeutna sieun kateterusan baeud.Sanajan rumah tangga geus meh ampir sapuluh taun, lamun pareng keur ngobrol. Ngabasakeun ka pamajikan cukup ku ngarana wae. Munasabah ! bisa jadi lantaran salilarumah tangga sakitu lilana encan wae diparengkeun boga turunan. Boga rasa henteu kagok nyebut ngaran sabab can boga budak.“Dina koran ieu, diwartakeun hahargaan kabutuhan poko mimiti cing tararekelnaraek deui! ceuk pangrasa Akang naekna gaji bulan April teh asa taya hartina ari kitumah”“Keneh-keneh tea wae panginten Kang, ari kitu mah kasebutna”Obrolan kuring duaan kandeg nepi ka dinya. Kasapih ku panggero tatangga nukabeneran ngaliwat hareupeun imah.“Wilujeng sonten pa Guru!” Pa Rosadi anu imahna di tungtung lembur beulahkulon, someah darehdeh bari sura-seuri nyari. Kayungyun tukangeunana Bu Ida ingkang2
 
 Ku Dadi Margana
garwa anu oge sarua darehdeh tandana miconggah.“Barade angkat ka mana atuh, ieu teh….?” Kuring gasik nembalan panggerona,disusul tepus ku pananya basa-basi.“Ngahaja we jalan-jalan, Pa Guru ! kaleresan gening nuju sae dintena” Bu Ida ngilumairan.“Naha murangkalih henteu aya anu ngiring ?” Pamajikan ngilu nembrong.Encan oge Pa Rosadi jeung Bu Ida nembalan pananya pamajikan, kaburu kaganggumanten ku dua budak anu lumpat bari pating irihil suka seuri silih sirig.“Geuraheun Ibu ! sakitu budak piindung wungkul, teu kalis ngaringkang, sakalieunka buruan ge teu weleh ngikintil” Bu Rosadi anu nembal teh.Sajungna pa Rosadi sarimbit amitan. Ceg deui kana hanca bacaeun. Kareret pamajikan ngojengkang ka jero imah. Teu kungsi lila manehna norojol deui bari nanggeuygelas dieusi cikopi karesep kuring. Sanggeus merenahkeun gelas dina meja, gek diuk dinakorsi urutna tadi.“Lamun diparengkeun boga budak kawas bu Ida, Tada teuing resepna, moal sepiteuing” kadenge manehna humandeuar ngomong sorangan.Lain sakali dua kali manehna nyarita jiga kitu. Geus bosen ngadengena ! Harita ogeteu dipalire, diantepkeun we. Keur barang mimiti mah nyarita kitu. Sok gancang dilelemu, bari diyakinkeun yen sok sanajan teu diparengkeun boga turunan, tapi pikeun diri kuringmah rumah tangga jeung manehna ngarasa bagja bae. Jeung saenyana kuring mah nyaritakitu teh. Lain teu hayang boga budak cara batur, tapi kuring sadar tumamprak kana kadar  papasten ti gusti. Sok sanajan sakapeung mah osok oge dirobeda oge ku pikiran hayangganti atawa nambahan deui pamajikan. Nurutkeun diagnosa dokter mah kuring teh sehathenteu kua-kieu.“Hampura Neni, Kang! Rumasa henteu bisa nyugemakeun manah. Teu bisa mere3

Activity (116)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lingga Ituink added this note
po
Reiza Deirfana liked this
Rudi Marsyadi liked this
Nadia Nurfailah added this note
hy
Irman Satman Combasee added this note
nami carpon tapi panjang
Ffansmash Blastsejjati added this note
panjang banget ceritanya :)
Afandi Snozle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->