Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập về axit huu co

Bài tập về axit huu co

Ratings: (0)|Views: 1,650 |Likes:
Published by changngoc127

More info:

Published by: changngoc127 on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy
-----------------------Bài tập về axit------------------------Bài1
câu 4 đề 3Hỗn hợp X gồm 0,01mol natri fomiat và a mol 2 muối natri của 2 axit no,đơnchức là đồng đẳng liên tiếp.Đốt cháy hh X và cho sp cháy(gồm CO
2
,hơi H
2
O) lầnlượt đi qua bình 1 đựng H
2
SO
4
đặc,và bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2tăng nhiều hơn bình 1 là 3,51 gam.Phần chất rắn còn lại sau khi đốt la Na
2
CO
3
cânnặng 2,65 gam.a.c định CTPT và gọi tên 2 muối.b.Tính % khối lượng mỗi muối trong hh X.Bài 2
câu 2 đề 7:Công thức đơn giản nhất của một Hidrocacbon là (C
x
H
2x+1
)
n
và của một axit nođa chức là (C
3
H
4
O
3
)
n
.Hãy biện luận để tìm CTPT của các chất trên.Bài 3 (câu 4 đề 26):Trộn m
1
gam một rượu đơn chức với m
2
gam 1 axit đơn chức rồi chia hh thành 3phần bằng nhau:
-
cho phần 1 tác dụng hết với Na dư thấy thoát ra 3,36 lit H
2
( ở đktc).
-
Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được 39,6 gam CO
2
.
-
Đun nóng phần 3 với H
2
SO
4
đặc thì thu được 10,2 gam este.Hiệu suất phản ứngeste hóa la 100%.Đốt cháy 5,1 gam este thì thu được 11 gam CO
2
và 4,5 gam
 
H-
2
O.a.xác định công thức phân tử của rượu và axit.
 b.
Tính m
1
và m
2
.Bài 4:ĐH 2002 AH/hợp A gồm gồm 1 axit no đơn chức và hai axit không no đơn chức chứa 1liên kết đôi,kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Cho A tác dụng hoàn toàn với 150mldd NaOH 2M.Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100ml dd HCl1M,được dd D.Cô cạn cẩn thận D được 22,89 gam chất rắn khan.Mặt khác đốt cháy hoàntoàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư ddNaOH đặc,khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam.Xác định CTCT có thể có của từng axit và tính khối lượng của chúng trong hh A.Bài 5:ĐH,CĐ 2002-B.Một axit A mạch hở,không phân nhánh có công thức phân tử(C
3
H
5
O
2
)
n
.a)Xác định n và viết CTCT của A.b)Từ 1 chất B có công thức phân tử C
x
H
y
Br
z
,chọn x,y,z thích hợp để từ B điều chếđược A.Viết PTPƯ xảy ra(các chất vô cơ,điều kiện cần thiết coi như có đủ).Bài 6:CĐSP VP.Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam một axit hữu cơ A thu được 1,344(l) CO
2
(đktc) và0,9 gam H
2
O.Xác định CTPT của A.Bài 7:ĐH BK Cho hh X gồm 1 axit hữu cơ A đơn chức,1 rượu B đơn chức và 1 este tạo ra từ A và B.Khi cho 25,2 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 2M thuđược 16 gam muối.Nếu đun nóng B với H
2
SO
4
đắc thì thu được chất hữu cơ B
1
(coinhư hiệu suất đạt 100%) có tỉ khối so với B là 1,7.Tìm CTCT các chất A,B và este ban đầu.Bài 8:CĐ XD.Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no đơn chức A và một rượu no đơn chứcB.A và B có khối lượng phân tử bằng nhau.
Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!
 
Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy
-Đốt cháy hoàn toàn m(gam) hh X rồi cho hấp thụ toàn bộ sp vào dd NaOH dư sauđó thêm dd BaCl
2
vào đến dư thì thu được 39,4 gam kết tủa.-Cho m gam hh X tác dụng với Na dư thì thu được 840ml khí (đktc).a)Xác định CTPT của A ,B và tính m.b)Đun nóng m gam hh X với H
2
SO
4
đậm đặc.Tính khối lượng este thu được.Biếthiệu suất PƯ este hóa đạt 80%.Bài 9:CĐSP Hà Nam.Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam 1 hợp chất hữu cơ A,Trong phân tử chỉ chứaC,H,O.Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình 1 đựng H
2
SO
4
đặc và bình 2 đựngdd Ba(OH)
2
dư.Sau phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 gam,ở bình 2 tạothành 3,94 gam kết tủa.a)c định CT thực nghiệm của A.b)Biết A chỉ chứa chức axit,trung hòa 0,1 mol A cần 100ml dung dịch NaOH1M.Xác định CTPT và CTCT có thể có của A.c)Viết CTCT các đồng phân mạch hở không chứa chức axit và este của A.Bài 10:ĐHQG TPHCM.A là chất hữu cơ mạch hở chứa C,H,O.Chất A có nguồn gốc từ thực vật và rấtthường găp trong đời sống.Lấy cùng số mol của A cho PƯ hết với Na
2
CO
3
hay vớiNa thì thu được số mol CO
2
bằng ¾ số mol H
2
.Biết phân tử lượng cua A là 192đvc.số nguyên tử oxi của A nhỏ hơn 8.Xác định CTCT của A biết rằng A có mạch chính đối xứng và không bị oxh bởiCuO đun nóng.Bài 11: ĐH kiến trúc HN.Hỗn hợp A gồm 2 axit hữu cơ no X và Y mạch hở(trong đó X là đơn chức).-Nếu lấy số mol X bằng số mol Y rồi lần lượt cho X tác dụng hết với NaHCO
3
và Ytác dụng hết với Na
2
CO
3
thì lượng CO
2
luôn bằng nhau.-Đốt cháy hoàn toàn 11,2 gam hh A được 15,4 gam CO
2
 -Mặt khác trung hòa 8,4 gam hh A cần 200ml dd NaOH 0,75M.a)Tìm CTPT và viết CTCT của X và Y biết chúng mạch thẳng.b)Tính % về khối lượng của mỗi chất trong A.Bài 12:HV CNBC và Viễn thông.Đốt cháy 1,8 gam hợp chất hữu cơ A chỉ chứa C,H,O cần 1,344 lít O
2
(đktc) thuđược CO
2
và H
2
O có tỉ lệ thể tích 1:1.a)Xác định CT đơn giản nhất của Ab) Khi cho cùng một lượng chất A như nhau tác dụng hết với Na và tác dụng hết vớiNa
2
CO
3
thì số mol H
2
và số mol CO
2
bay ra là bằng nhau và bằng số mol A đã PƯ tìm CTPT của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện củaA.Viết các CTCT có thể có cua A.Bài 13: ĐHNH 1.a)Cho các chất rượu eetylic,axit axetic,phênol, .Hãy sắp xếp các chất trên theođộ linh động tăng dần của nguyên tử hyđro trong nhóm OH.viết các phương trìnhphản ứng minh họa.b)A là chất hữu cơ mạch hở chứa C,H,O.Phân tử A chỉ chứa có 2 nhóm chứccacboxyl(ngoài ra không chứa nhóm chức nào khác).Cứ 0,15 mol A làm mất màuvừa đủ 24 gam brôm pha trong nước.-Lập luận để tìm CTPT tổng quát của A theo n( n là số nguyên tử cacbon có trongphan tử A)-cho n=4 viết CTCT của A .Bài 14:ĐH nông lâm.
Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!
 
Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy
Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ,sản phẩm cháy được hấp thụhoàn toàn vào bình 1 đựng P
2
O
5
và bình 2 đựng dd KOH.Sau TN thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 gam và bình 2 tăng 0,88 gam.Mặt khác để PƯ với 0,05 mol axit cần dùng 250 ml dd NaOH 0,2 M.Xác định CTPT,viết các CTCT của axit.Bài 15:ĐH dược HNAxit salixylic là hợp chất thơm,phân tử có 1 nhom hydroxyl và một nhóm cacboxylở vị trí ortho với nhau và có khối lượng phân tử là 138 đvc.a)Viết CTCT của axit salixylic.b) Viết các PT PƯ giữa axit salixylic với:-dd NaOH.-dd NaHCO
3
.-metanol có mặt H
2
SO
4
đặc đun nóng.-axit axetic có mặt H
2
SO
4
đặc nóng để tạo thành sản phẩm hữu cơ có tên riêng làaspirin,được dùng làm thuốc.Aspirin có PƯ với NaHCO
3
không? Nếu có hãy viếtphương trình phản ứng.Bài 16:Cho m gam hh 2 axit cacboxylic no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳngA và B tác dụng với 75ml dd NaOH 0,2M.Sau đó phải dùng 25ml dd HCl 0,2M đểtrung hòa NaOH còn dư.Đem cô cạn dd nhận được sau trung hòa đến khô, thu được 1,0425gam hỗn hợp cácmuối khan.Giả sử các PƯ xảy ra hoàn toàn.a)xác định CTPT,CTCT của 2 axit A và Bb)nh giá trị của m.ĐS:HCOOH và CH
3
COOH .m
2 axit
=0,53gam.Bài 17:Trung hòa 3,88 gam hh 2 axit cacboxylic no, đơn chức bằng 1 dd NaOH vừađủ.Sau đó cô cạn dd thu được 5,5 gam muối khan.a)tính số mol 2 axit trong hh.
 b)
Cần bao nhiêu lit oxi(ở 27,3
0
C,1atm) để đốt cháy hoàn toàn 5,82 gam hh 2axit trên.ĐS: n
axit
= 0,06mol,V
oxi
=5,544 lít.Bài 18:Sắp xếp các axit sau theo thứ tự tăng dần tính axit:CH
3
COOH,C
2
H
5
COOH,C
3
H
7
COOH,CH
2
Cl-COOH,CHCl
2
-COOH,CHF
2
-COOH,Giải thích các sắp xếp đó.Bài 19:So sánh lực axit của các axit sau,có giải thích
a)
Cl-CH
2
-CH
2
-CH
2
-COOH, CH
3
-ClCH-CH
2
-COOH, CH
3
-CH
2
-ClCH-COOH,CH
3
-CH
2
-CH
2
-COOH,b)CH
2
=CH-CH
2
-COOH, CH≡C-CH
2
-COOH, CH
3
-CH
2
-CH
2
-COOH,Bài 20: bộ đề.a)Công thức đơn giản nhất của một axit hữu cơ A là (CHO)
n
.Khi đốt cháy 1 molA ta thu được dưới 6 mol CO
2
.Hãy biên luận để tìm công thức cấu tạo của cácđồng phân axit của A.
Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trai Tim Cua Mua added this note
ko co loi giai a!
danglananh liked this
lkhungdn liked this
Mai Anh Tran liked this
danglananh liked this
ngocthien12 liked this
Sim Đặng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->