Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 159

SUY NIÊM TRONG NGÀY SÔNG 159

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Amy Anderson
By Nam Nguyen
By Nam Nguyen

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Amy Anderson on Jul 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
 
Suy Nim Trong Ngy Sng
*
 
159
 
 
Ch đ suy nim
:
Thnh Gioan Phaolô II ca hip nhât
 
Thnh Gio Hong Gioan Phaolô II l v Gio Tông đ tng ni ting
ngưi xây dng
 
nhng
 
nhp cu hip nht vi cc tôn gio khc trong triu đi Gio Hong ca ngi
. Ngài
tng đch thân ri khi Vatican đ đn vi cc gio ch khc thuc nhiu gio hi khc nhau trên th gii nhm mc đch đi thoi trong tinh thn khiêm nhưng
,
v cng vi h m ra con đưng chung đ cng
nhau tìm v
 
hip nht vi nhau
. Vào ngày 27-10-1986,
ngy Quc T Cu Nguyn Cho Ho Bnh
,
din ra ti thnh ph Assisi
,
đ c hơn
120
đi biu thuc cc tôn gio v h
 phài Kitô giáo khác quy
t
 
li vi nhau mt ngy đ cng nhau ăn chay v cu nguyn
.
Sau đây l m
y
điu tm lưc nhng c gng tip xc gp g vi cc tôn gio khc ca Thnh Gio Hong
Gioan Phaolô II:
Vơi Anh Gio
:
 Ngài là
v Gio Tông Công Gio đu tiên đi Luân Đôn gp Thưng Gim Qun Gio Hi Anh Gio l N Hong Elizabeth II v Tng Gim Mc Thnh Ph
Canterburry
vo năm
1982, và
đưc đn tip nng hu
.
 Ngi by t điu
 
đng tic vic Anh Gio truyn chc linh mc cho ph n
 
v cho rng đây l s
 
cn tr cho s hip
thô
ng gia Công Gio v Anh Gio
. Tuy nhiên ngài
chp nhn linh mc h phi Episcopal tr thnh
l
inh mc công gio v đn
các giáo x
 ca h phi ny tr v gia nhp
 
Gio Hi
Công Giáo,
đng thi Anh Gio c th s dng h
nh
thc
 
 phng t theo nghi thc Latinh
.
Đo T Tiên
:
 Ngài
lên ting coi trng tinh thn tn ngưng ca nhng ngưi th cng t
tiên,
v cho rng tinh thn ny rt gn gi vi tinh thn Kitô g
iáo: các
ngưi
 
th cng t tiên thưng d dng đn nhn đc tin công gio hơn cc tn đ ca cc tôn gio
 
ln khc
.
 Năm
1985, Ngài
thăm
 Togo Phi Châu
l nưc c hơn
60%
ngưi th 
 
cng t tiên
. Dân chúng
knh trng ngi bng vic nghênh đn ngi ti mt
 
Tưng Đi Công Gio Tôn Knh Đc M trong rng
.
 Ngi cm thy rt vui v lên ting ca tng tinh thn th cng t
 tiên,
kêu gi s bao dung
,
v nhn mnh đn s tương đng gia Kitô gio v đo t tiên
.
Pht Gio
:
 Ngài
đ tm ln đn tip ông
Tenzin Gyatso 
tc l Đc Dalai Lama th XIV
,
v Lnh Đo Pht Gio Tây Tng
. 
Hai nh lnh t Tô
n Giáo
chia s
 
quan đim chung v
 
nhng kh khăn m cc ngi phi đi ph
,
nht l đng cm
 
v cc tn đ ca mnh đang gp nhiu th thch do ch đ cng sn
 
p đt
. T
khi
cn l Tng Gim Mc
Kraków Ba Lan,
Đc Cha
 
Wojtył
a
đ nhiu ln dâng thnh l cu nguyn cho dân chng Ty Tng trong cuc tranh đu qua phương thc bt bo đng cho Ty Tng đưc t do
,
thot khi ch thuyt Mao Trch Đông
. T
rong năm
1995
Gio Tông Gioan Phaolô II đi thăm
mt nưc đa s dân chng l Pht gi
áo,
ngi lên ting thn phc cc gi tr
luân lý
Pht Gio vi đc t bi
,
h x
,
 bao dung v v tha
.
 Ngi mun cng c tinh thn đi thoi v tnh hu ngh gia Công Gio v Pht Gio
. Ngài nói:
 
“Mt li ni an bnh th tt hơn c ngn li ni xuông 
 
vô ngha
.”
 
Chnh Thng Gio
:
 N
ăm 1999,
 Giáo Tông Gioan Phaolô II
thăm nưc Romania theo l 
i
mi ca Thưng Ph Gio Ch GH Chnh Thng
.
Khi đn ti
 p ngài,
Thưng Ph
nói:
“Vt thương hip nht ca Kitô gio đ bưc sang ngn năm th 
 hai,
ưc nguyn rng ni trong thiên niên k
 này
tnh hip nht Kitô gio phi đưc hn gn li
.”
Khi đưc m 
i
thăm GH Công Gio Chnh Thng Ukraine
, ngài
yêu cu
 
“hy m rng 
 
tâm hn
 , t 
 lòng bao dung và cùng
đi thoi chân thnh
.
” Ngi c gng hn gn s bt ho gi
a hai Giáo
Hi qua Tông Thư
1998 “các c
on
hy đi đn vi th gian
 – Euntes in mundum.
” Ngài ví von: “
 Âu Châu c hai l phi
 ,
nên chng bao gi 
 
th thoi mi
 cho
ti khi th 
 
đưc bng c hai l phi
.
” Ti Athens ngi gp
 TGM Christodoulos
thuc Chnh Thng Hy Lp
, ngài
lên ting
 
trưc
các
sai li v pha Công Gio
: “
 Xin Cha rng lng tha th cho cc con c
i
nam n 
 
trong Gio Hi Công Gio đ xc phm đn anh ch em tn hu Chnh Thng
Giáo
.
” Hai v lnh đo đ cng
 
nhau cu nguyn bng
“K 
inh Ly Cha”
 
đnh du
 
mt tnh
 
hu ngh m đưng cho anh ch em Chnh Thng t nay
 
sn sng cu nguyn chung vi anh ch em Công Gi
o.
Đc Gio Tông Gioan Phaolô II hng mong ưc sang thăm cc Gio Hi Chnh Thng Nga, nhưng rt tic ngi đ
 
không thc hin  nguyn th
ngài
t th
.
Tuy nhiên năm ngi tng cho Gio Hi ny B
c Ành
Đc M Karzan ca năm
1730
đ tht lc by lâu nay
.
Hi Gio
:
 
Thnh Gio Hong Gioan Phaolô II đ c nhiu c gng trong vic ci thin tnh thân hu gia cc ngưi Kitô hu v tn đ Hi Gio
. Ngày 6-5-2001, ngài
đn thăm  Nguyn Đưng
Umayyad.
Ti đây ngi tôn trng truyn thng đa phương nên đ ci giy trưc khi bưc vo trong đ cu nguyn
. Theo tru
yn thuyt cho bit Nguyn Đưng ny vn l thnh đưng Công Gio khi nơi đây
 
tng
 
thuc v thi Kitô gio
, và ngôi thánh
đưng thuc thnh ph Dmascus Syria ny đưc xây đ tôn knh Thnh Gioan Ty Gi
.
Cng ti đây ngi lên ti
ng: “
 Đ bao ln anh ch em công gio v hi gio đ xc phm đn nhau
 ,
chng ta hy xin Đng Ti Cao tha th cho thiên cha chng ta
 ,
đng thi chng ta hy tha th cho nhau na
.
” Vo năm
2004,
Gio Tông Gioan Phaolô II ch to
 
mt đi Nhc Hi mnh danh l “
Gio Hong Nhc Hi
 Hòa
 Hip
 
vi sư hin din ca
 
nhiu nh lnh đo
các tôn giáo (Công Giáo, Do thái Giáo,
v Hi Gio
)
v đưc thc hin bi cc Ban Hp Xưng
dưi s điu khin ca Sir
Gio Tông Gioan Phaolô II phê chun cho li vit sau đây đưc thêm vo Sch Gio L Công Gio
:
rưc ht
ch
ương trnh cu đ không loi tr nhng ngưi tôn th 
 
 Đng To Ha
 ,
m trong đ phi k đn cc tn đ  H
i Giáo.
 H tuyên xưng cng nim tin ca Ông Abraham
 ,  
cng vi chng ta h
tôn
th Thiên Cha Duy Nht đy lng thương xt 
.”
Do Thái Giáo:
 
Trong triu di Gio Hong ca
 Ngài, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đ ci thin mt cch đng k v quan h gia Công Gio v Do Thi Gio
.
 Ngi thưng hay đ cp đn
 
tương quan gia Gio Hi Công Gio vi nim tin ca ngưi
 Do Thái Giáo
 
Năm 1979
, Giáo Tông Gioan Phaolô II là
v
giáo hoàng
đu tiên thăm tri tp trung
Auschwitz Balan,
nơi m quân Pht Xt Đc chim đng trong Th Chin II
, và
đ st hi rt nhiu ngưi Ba
 
Lan gc Do Thi
.
 
Ngày 13 tháng
4 năm
1986
, ngài
đ chnh thc đn thăm ving Đi Nguyn Đưng
 
thuc cng đng
 
ngưi
 Do Thái Giáo
to lc ngay
trong
thnh ph
Rôma.
 
Ngày 30 tháng 9
năm
1993
, 
ngi thit lp văn phng ngoi giao gia To Thnh v quc
gia Israel,
vi s nhn nhn
 
tâm đim v nim
tin trong
đi sng ca ngưi dân Do Thi
.
 
Ngày 7 tháng 4
năm
1994
, 
ngi ch to mt Đi Nhc Hi
Giáo Hoàng
Tưng Nh  Nhng Ngưi
 
B Thiêu Sng
,
Bui Nhc Hi đu tiên đưc t chc ti Vatican đ tưng nh
6
triu ngưi Do Thi b st hi trong Th Chin II do sng kin v điu khin ca  Nhc Sư ngưi Hoa K
v Gin Nhc
Royal Philharmonic Orchestra,
vi s hin din ca Tư T Trưng Do Thi Gio Rôma l Đc 
Tng Thng nưc Y Đi Li l Ôn
ng ngy trnh di
n, Giáo tông Gioan Phaolô II
đ gp g mt s ngưi sng st Th Chin II cng l khn thnh gi ca Bui  Nhc Hi ny
.
 
Năm 1998
,
 ngài
cho xut bn
"Chúng
Ta Tưng 
 
 Nh 
:
mt
suy
tư 
 
v 
 
l ho thiêu
- We  Remember: A Reflection on the Shoah." 
 
Trong đ
, ngài
tưng nh đn nhng ngưi Do Thi b Hitler thiêu sng
,
trong đ ngi tm
 
lưc suy tư ca mnh v bin c ho thiêu
 (Holocaust). 
 
Tháng
3 năm 2000
, 
ngi đn thăm 
 
 Israel, là
đi tưng nim cc nn nhâ
n
Do Thi b thiêu sng
, ngài nói:
“không c li l no din t đ đưc thm cnh cc nn nhân b thiêu sng 
.
”.
Sau đ
,
ngi lm nên bin c lch s qua vic chm đn
 Bc Tưng
Phía Tây
ti Thnh Jêrusalem
,
mt nơi Linh Thiêng nht ca Do Thi Gio
.
Ti đây ngi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->