Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15. TRASIRANJE

15. TRASIRANJE

Ratings: (0)|Views: 1,542|Likes:
Published by api-3845537

More info:

Published by: api-3845537 on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TRASIRANJE
Pod trasiranjem se podrazumeva pronala\u017eenje najpovoljnijeg polo\u017e
Pod trasiranjem se podrazumeva pronala\u017eenje najpovoljnijeg polo\u017eaja i oblika puta na datom terenu.
aja i oblika puta na datom terenu.
Cilj trasiranja je da se na optimalan na\u010din zadovolje slede\u0107i za
Cilj trasiranja je da se na optimalan na\u010din zadovolje slede\u0107i zahtevi:
htevi:
\u2022
\u2022
Da se najkra\u0107im putem, uz primenu \u0161to bla\u017eih nagiba nivelete, po
Da se najkra\u0107im putem, uz primenu \u0161to bla\u017eih nagiba nivelete, pove\u017eu dve ta\u010dke.
ve\u017eu dve ta\u010dke.
\u2022
\u2022
Da se maksimalno opslu\u017ei \u0161ire ili u\u017ee podru\u010dje puta, uz uklapanj
Da se maksimalno opslu\u017ei \u0161ire ili u\u017ee podru\u010dje puta, uz uklapanje u postoje\u0107u mre\u017eu.
e u postoje\u0107u mre\u017eu.
\u2022
\u2022
Da se maksimalno uklopi u teren, po\u0161tuju\u0107i projektnu brzinu, rad
Da se maksimalno uklopi u teren, po\u0161tuju\u0107i projektnu brzinu, radi \u0161to manjih tro\u0161kova gra\ue000enja.
i \u0161to manjih tro\u0161kova gra\ue000enja.
\u2022
\u2022
Da se postigne maksimalna stabilnost i trajnost objekata u datim
Da se postigne maksimalna stabilnost i trajnost objekata u datimklimatskim i geolo\u0161kim uslovima.
klimatskim i geolo\u0161kim uslovima.
\u2022
\u2022
Da se svedu na minimum negatine posledice saobra\u0107aja po okolinu.
Da se svedu na minimum negatine posledice saobra\u0107aja po okolinu.
\u2022
\u2022
Da se postigne maksimalna bezbednost saobra\u0107aja.
Da se postigne maksimalna bezbednost saobra\u0107aja.
ODNOS PUTA PREMA NASELJIMA
Razlozi zaudaljavanje
udaljavanjetranzitnog puta:
\u2022
Predstavlja barijeru za \u0161irenje naselja.
\u2022Intenzivan i brz tranzitni, posebno teretni
saobra\u0107aj, name\u0107e ekolo\u0161ke probleme.
\u2022
Me\u0161anje tranzitnog i lokalnog saobra\u0107aja
rezultuje pove\u0107anom stopom nezgoda.
\u2022
Me\u0161anjem tranzitnog i lokalnog sobra\u0107aja
menja se i re\u017eim vo\u017enje.
Razlog zan eudal j avanje
neudaljavanjetranzitnog puta:
\u2022Pove\u0107ava se promet u uslu\u017enim delatnostima i
turisti\u010dkim objektima.
TRASIRANJE
ODNOS PUTA PREMA TOPOGRAFIJI TERENA
ODNOS PUTA PREMA TOPOGRAFIJI TERENA
\u2022
\u2022Dolinska trasa
Dolinska trasa
\u2022
\u2022Padinska trasa
Padinska trasa
\u2022
\u2022Vododelni\u010dka trasa
Vododelni\u010dka trasa
\u2022
\u2022Popre\u010dna trasa
Popre\u010dna trasa
Prema na\u010dinu na koji se put uklapa u topografiju terena, trase mo\u017eemo podeliti na\u010detiri
osnovna tipa:

Po pravilu, iole du\u017ei put obuhvata nekoliko
tipova trasa, osim u prostranim ravni\u010darskim
terenima.

TRASIRANJE
ODNOS PUTA PREMA TOPOGRAFIJI TERENA
Dolinska trasa u \u0161irokoj i opru\u017eenoj dolini:
Dolinska trasa u \u0161irokoj i opru\u017eenoj dolini:
-
Karakteristike trase su sli\u010dne karakteristikama trase u ravnici.
-
Po pravilu je mogu\u0107a primena velikih radijusa krivina i duga\u010dkihprvaca.
-
Podu\u017eni i popre\u010dni nagibi terena su\u010desto izra\u017eeni delovima procenta.
-Tipi\u010dan oblik zemljanog trupa

je niski nasip (0,7 - 0,9 m),
uklju\u010duju\u0107i i kolovoznu
konstrukciju.

- Uslovi izgradnje su najlak\u0161i.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Filip Strelec liked this
Kalenic Bojana liked this
Milena Ramov liked this
kikinaldo liked this
Davor Bošković liked this
Kornélia Kiss liked this
Kornélia Kiss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->