Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2008=Oameni care au inviat din morti

2008=Oameni care au inviat din morti

Ratings: (0)|Views: 105|Likes:
Published by robydown
2008=Oameni care au inviat din morti
Parinte Arsenie Papacioc:,ce parere aveti despre fenomenul mortii clinice?

Biserica n-are o pozitie speciala fata de fenomenul mortii clinice.
Noi nu ne amestecam ,n-avem cum.
Nici cel mai priceput om de stiinta n-a putut vreodata lamurii acest subiect, altminteri destul de "nestiintific".
Totusi,Biserica stie precis,fara dubii,ce e de facut pentru ca sa ne salvam dincolo de moarte.Trebuie sa ne pregatim de inviere .Si asta depinde de trairea launtrica ,dupa masura fiecaruia, a momentelor pe care le traim . Invatati , asadar ,sa muriti si inviati in fiecare zi.
Ganditi-va ca ve-ti muri chiar azi.
Eu am fost la capataiul multor muribunzi si va pot spune ca toti ,dar absolut toti , vroiau sa mai traiasca macar o singura zi.Inca o zi.
2008=Oameni care au inviat din morti
Parinte Arsenie Papacioc:,ce parere aveti despre fenomenul mortii clinice?

Biserica n-are o pozitie speciala fata de fenomenul mortii clinice.
Noi nu ne amestecam ,n-avem cum.
Nici cel mai priceput om de stiinta n-a putut vreodata lamurii acest subiect, altminteri destul de "nestiintific".
Totusi,Biserica stie precis,fara dubii,ce e de facut pentru ca sa ne salvam dincolo de moarte.Trebuie sa ne pregatim de inviere .Si asta depinde de trairea launtrica ,dupa masura fiecaruia, a momentelor pe care le traim . Invatati , asadar ,sa muriti si inviati in fiecare zi.
Ganditi-va ca ve-ti muri chiar azi.
Eu am fost la capataiul multor muribunzi si va pot spune ca toti ,dar absolut toti , vroiau sa mai traiasca macar o singura zi.Inca o zi.

More info:

Published by: robydown on Jul 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

 
r0
OJ
t-Gi
UC(J
b
(g
o
(.i n
(-l
u
ftCrU
c*GXn
6
AJC
L\J
U
Dacd ne-ar i dat s5 ntSlnim un om nviatdin morli -am pune o seam5 de ntre.b6ri, mdbri nenum5rate 5spunsuri a fr6m6nt5rilenoastre. Multe dintre ele le g6sim n aceast5carte.. Sunt aici minuni petrecute acumc6teva mii de ani, sunt gi minuni petrecute nzilele noastre. Degi existi intre ele o foaftemare perioad5 de timp, sunt intr-o str6nsSconcordantS, iind opera Aceluiagi umnezeuCelin Treime nchinatlEste o bucurie n plus si observ6m cE nunumai oamenii sfinti au avut parte de invieriminunate, ci gi oamenii obignuiti, a chiar ginecred nciogii au necregtinii.O carte despre nviere 9i nvieri este irescsE intereseze pe oricine, pentru cE este ocarte despre fiecare dintre noi. Ea aremenirea sE aduc5 mult optimism n sufletelestrivite de nenum5ratele drame cotidiene 5imai ales de drama morlii. De aceea poate firecomandat5 u mult5 cSldur5 ric5rui el decititor.Protosinghel isarion SORESCU,Sfdnta Mbn6stire SlSnic, ArgegModestS 9i perfectibilS antologie ainvierilor,.chemarea a o ,,inviere mai bun5"suslinut5 de o multitudine e dovezi perene'treiitoare poate ,scurtcircuita" e tr5itorul nintunericul suficientei sau poate cimentacredinla celui ce flSm6nzegte dupi Sens 9iAdevir.VE provoc5m si credeli 9i sE cercetati, sdcercetati ca sE credeti Indiferenta poate fimortalS, cEutarea n adevirins5 vie Autorii
@ann6nI
frtffiaU
dr n
 
Coperta: SfAntul Sisoe cel Mare nviind un mortConcep{ia grafici: ing. Bogdan CiocirlanCornel Dragog - Diacon, profesor de religie la ColegiulNalional ,,Zinca Golescu" din Piteqti,redactor-qef l sdptimdnalului,,ArgequlOrtodox" din 2001), autor qi coaLltor lauxiliarelor de religie clasele II-IV(2000, 2003) qi al lucr[riiinterdisciplinare ,Barca lui Darwin inderivl; Interferenfe religie-gtiinf["Q00D; in curs de aParilie "StudiucomParativ Sfinte Moaqte, mumii,truPuri blestemate".Roxana Dragog (Mihalache) - Specialist n RelafiiPublice, edactor esponsabil l rubricii,,spiritualitate" in cadrul publicaliei,,Arge ul Ortodox"(din 2003).
Cornel qi Roxana DRAGO$
Oameni
care au nviat din morfi
Sute de cazuri cutremurltoare
Apare cu binecuv6ntareaPrea Sfin{itului Calinic,Episcop l Argegului i Muscelului
 
Daci inviere nu e, nimic nu e
Fdrd nviere existen,ta tmAnteascd efemerd este oimensd pdcileald. I{uputem cuggll-lajongli}Laomeneasca ^i*i. op
;---
invierga; ne apuci disperarga, h€ cuprindeintunericul, viafa n-are nici un scop, ne migcim pepimAnt ca niEte fiinfe jalnice, trdim ir zbucium Eitulburare gi ne coborAm in f,rAni ca tof, fiii luiAdam. Cum poate rezista ncercdrilor pimAnteqti unom care nu crede tr Dumnezeu, n inviere? Cum denu ajunge a sinucidere?Chiar qi nemuritoarea dragoste se dilueaz{ dacdnu este vegnicd. Vrem s{ fim vegnici dacd iubim.Sentimentul nobil al afec$unii fafd de o altd persoandne aduce zbucium atunci cdnd gAndim cd s-ar puteas{ nu mai fie. Moartea pare pentru muritor cea mai.mare nenorocire. Despirtirea sufletului de trup, cdciaceasta este moartea, este nefireascd; nu a fost inplanul Creatorului dintru ircepuf de aceea provoacispaimd.rln cadavru, o casfi.piriqitd, @eaEteaptf, nci pe sttrpAnul estauratqr.infa cineva de inviere? Da,invierea lui Hristos Dar de invierea lui Hristos cinene poate rcredinfa? Doar Iisus insugi DeEi- e-a vorbit ucenicilor despre lnviere de maii chinuit giit. Nu numai Tomamulte ori,s-au vdzut ir fa
Pdrinlilor no;iti, Victor Si Mihail - Aurclinn,ado mi {i ?ntru nd de.i le invi e i i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->