Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
47Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Melfior Ra - Calatorii pe Vamfim

Melfior Ra - Calatorii pe Vamfim

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,393|Likes:
Published by api-26228489

More info:

Published by: api-26228489 on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

http://www.ocultism.go.ro
C\u0102L\u0102TORII PE VAMFIM
Melfior Ra
Capitolul I
PROGRAMAREA

Am f\u0103cut multe c\u0103l\u0103torii \u00een Astral, \u00een diferitele dimensiuni a\u015fa-zise de spa\u0163iu \u015fi timp, precum \u015fi \u00een prezent, trecut \u015fi chiar viitor. Mai recent am fost tentata, determinat\u0103 sau poate mi s-a sugerat s\u0103 vizitez o alt\u0103 planet\u0103, c\u0103reia noi p\u0103m\u00e2ntenii \u00eei spunem Marte, iar cei de acolo o numesc VAMFIM.

Deci, iat\u0103-m\u0103 pe Vamfim, unde am fost condus\u0103 de ghidul meu spiritual Zen, ghidul cel superior. Acel spa\u0163iu \u015fi timp este populat de ni\u015fte fiin\u0163e mult superioare nou\u0103, p\u0103m\u00e2ntenilor, din punct de vedere intelectual \u2013 spiritual, dar oarecum inferioare \u00een ceea ce prive\u015fte aspectul, armonia corpului material, fizic. Alminteri, sunt prietenoase, dornice de a comunica cu p\u0103m\u00e2ntenii \u015fi nu numai cu ei. \u00cen acest scop, ei, vamfiemii, fac c\u00e2te ceva pentru a contacta pe cei cu care vor s\u0103 comunice... De ce?...

Ei vor s\u0103 ajute oamenii s\u0103 ias\u0103 din blocajul mental, s\u0103 poat\u0103 comunica cu vamfienii, fiindc\u0103 e foarte greu de conceput c\u0103, la sf\u00e2r\u015fitul acestui mileniu, oamenii dup\u0103 Geea s\u0103 nu realizeze comunicarea cu entit\u0103\u0163i oarecum asem\u0103n\u0103toare lor \u00een Univers. \u00cen acest scop, ei au realizat deschiderea Ajnei, al celui de al treilea ochi pentru clarviziune.

Da, mai pe \u00een\u0163elesul tuturor, au f\u0103cut un fel de interven\u0163ii pentru deblocarea mentalului pe corpurile astrale ale c\u00e2torva zeci de p\u0103m\u00e2nteni; p\u00e2n\u0103 \u00een prezent...

Aceste interven\u0163ii pe corp astral se fac de c\u0103tre entit\u0103\u0163i specializate \u00een astfel de lucr\u0103ri. Subiectul pe care se lucreaz\u0103 este contactat atunci c\u0103nd se afl\u0103 \u00een medita\u0163ie. Ei, vamfienii, \u00eei creeaz\u0103 o stare de hipnoz\u0103 sau ceva foarte asem\u0103n\u0103tor hipnozei. Spun aceasta deoarece el, subiectul, \u015ftie, simte, vede; da, vede c\u0103 se lucreaz\u0103 asupra lui, de\u015fi nu curge s\u00e2nge, nu r\u0103m\u00e2n semne

vizibile pe corpullui fizic.\u00cen schimb, mari prefaceri se produc \u00een el, \u00een mentalul \u015fi spiritul lui, schimb\u0103ri care se transmit ulterior \u015fi corpului fizic. Spre exemplu: parc\u0103 nu-\u015fi mai apar\u0163ine, parc\u0103 i s-a inoculat o alt\u0103 voin\u0163a, nu mai dore\u015fte ceea ce dorea p\u00e2n\u0103 atunci, se mir\u0103 de ceea ce face \u015fi \u00ee\u015fi d\u0103 seama c\u0103, nu cu mult timp \u00een urm\u0103, altfel ar fi procedat. Cu toate c\u0103 este con\u015ftient c\u00e2nd se lucreaz\u0103 pe el, nu poate face nimic, de\u015fi nu este legat nici de m\u00e2ini, nici de picioare, dar \u00een acele momente nici nu este st\u0103p\u00e2n pe voin\u0163a lui. Este ca un robot care execut\u0103 ceea ce ordon\u0103 sau ceea ce i s-a programat s\u0103 fac\u0103. Pentru moment, propria lui voin\u0163\u0103 este anihilat\u0103. De fapt nici nu mai are alt\u0103 voin\u0163\u0103 dec\u00e2t cea care atunci i se... programeaz\u0103. \u015ei totu\u015fi, \u00een acel timp, s\u0103-i zicem timp oprit pentru el, o parte din con\u015ftientul, sau subcon\u015ftientul lui este \u00een stare s\u0103 se r\u0103zvr\u0103teasc\u0103, s\u0103 nu fie de acord cu ceea ce se lucreaz\u0103 asupra lui, cu acea interven\u0163ie. \u00ce\u015fi d\u0103 seama c\u0103, prin acea interven\u0163ie, el nu \u00ee\u015fi va mai apar\u0163ine niciodat\u0103 \u00een totalitate, \u015fi \u00een acel timp are o nelini\u015fte, o fric\u0103 generat\u0103 de ideea c\u0103 nu se va mai reg\u0103si niciodat\u0103 a\u015fa cum era el, neatins de... cei c\u0103rora nu li se poate sustrage \u015fi nici \u00eempotrivi acum. Dar acea... umbr\u0103 de r\u0103zvr\u0103tire r\u0103m\u00e2ne \u00eentotdeauna ca un vis, ca ceva care din start nu are \u015fanse de supravie\u0163uire, de materializare. Astfel, face tot ceea ce i se cere, de\u015fi vede, aude, simte, totu\u015fi \u015ftie c\u0103 nu-\u015fi mai apar\u0163ine \u00een \u00eentregime. Apoi, c\u00e2nd totul s-a terminat, c\u00e2nd interven\u0163ia este gata, dac\u0103 nu ar sim\u0163i acea presiune, acea ap\u0103sare \u00een cre\u015ftet, ar fi tentat s\u0103 cread\u0103 c\u0103 totul nu a fost dec\u00e2t o \u00eenchipuire, un vis, de\u015fi a fost tot timpul \u00een stare de veghe, c\u0103, de fapt, nu s- a \u00eent\u00e2mplat nimic.

\u015ei dac\u0103 se complace \u00een aceast\u0103 dulce am\u0103gire, iat\u0103 c\u0103 vine vremea celei de a doua interven\u0163ii pe corpul s\u0103u astral, c\u00e2nd nu se mai poate preface c\u0103 nu \u015ftie, deoarece atunci i se spune clar ca urmeaz\u0103 interven\u0163ia num\u0103rul doi, \u00eentruc\u00e2t au trecut cele \u015fase luni de timp terestru \u015fi trebuie totul concentrat \u015fi amplificat, pentru a da randamentul dorit pentru cel care execut\u0103 lucrarea. Abia atunci \u00ee\u0163i confirmi c\u0103 nu a fost o halucina\u0163ie, o \u00eent\u00e2mplare la care f\u0103r\u0103 s\u0103 vrei te g\u00e2ndeai din c\u00e2nd \u00een c\u00e2nd, \u015fi c\u0103 de altfel nu e\u015fti altceva dec\u00e2t un instrument \u00een m\u00e2inile...

Ale cui? Curios, cum vedem noi p\u0103m\u00e2ntenii ceea ce ni se \u00eent\u00e2mpl\u0103. \u00cen loc s\u0103 cuantific\u0103m prin consecin\u0163e, noi disec\u0103m, favoriz\u0103m, lans\u0103m forme- mentale catastrofice. A\u015fadar, \u00een cazul de fa\u0163\u0103, confirmarea te exaspereaz\u0103, te bucur\u0103 \u015fi te \u00eengrijoreaz\u0103 totodat\u0103. Bucuria const\u0103 \u00een purificare \u015fi \u00een schimbarea ta \u00een bine, \u00een iubire fa\u0163\u0103 de aproapele t\u0103u, \u00een ceea ce ai descoperit benefic \u00een tine \u00een acel interval scurs \u00eentre cele dou\u0103 interven\u0163ii, iar \u00eengrijorarea, poate chiar mai mult, \u0163i se treze\u015fte la g\u00e2ndul c\u0103 ai putea fi... programat, teleghidat s\u0103 faci \u015fi ceea ce nu \u0163i-ar sta \u00een caracter, ceea ce nu ai vrea s\u0103 faci, adic\u0103 vreun r\u0103u cuiva. Dar, \u00eentruc\u00e2t \u00een acea perioad\u0103 de timp ai

fost schimbat spre bine, \u00ee\u0163i vine s\u0103 crezi c\u0103 binele \u015fi armonia, at\u00e2t spiritual\u0103 c\u00e2t \u015fi cea material\u0103, reprezint\u0103 scopul interven\u0163iilor lor \u015fi nu altceva. \u00cencepi cu timpul s\u0103 nu mai exasperezi \u015fi s\u0103 mul\u0163ume\u015fti Divinit\u0103\u0163ii pentru ajutorul acordat.

A\u015fadar, sim\u0163i cu toat\u0103 fiin\u0163a ta c\u0103 schimbarea este \u00een bine \u015fi nu altfel...
5 septembrie 1994, h 11.00
Capitolul II
ENERGIZAREA

Iat\u0103-m\u0103 pe Vamfim. C\u00e2nd am ajuns acolo, primul popas a trebuit s\u0103-l fac (c\u0103ci nu poate fi acolo altfel, dec\u00e2t s\u0103 te supui, dar oare numai acolo?) la Casa Energiz\u0103rilor. Probabil ei, vamfienii, au constat c\u0103 trebuiesc energizat\u0103. \u015ei astfel am fost condus\u0103 \u00een acea cas\u0103, pentru a fi... supus\u0103 energiz\u0103rii.

Casa Energiz\u0103rilor are forma unei piramide, este construit\u0103 dintr-un material dur, dens dar trensparent, posibil a fi cristal. \u00cen Casa Energiz\u0103rilor fiecare entitate ocup\u0103 dimensiunea la al c\u0103rui nivel vibra\u0163ional spiritual se g\u0103se\u015fte. Eu am fost condus\u0103 \u015fi am intrat la 2/3 din \u00een\u0103l\u0163imea casei \u2013 piramid\u0103. Acolo \u00een interior era un culoar. \u00cen acel culoar \u2013 tunel din interiorul casei \u2013 piramid\u0103 au intrat at\u00e2tea entit\u0103\u0163i p\u00e2n\u0103 s-a format un cerc. Entit\u0103\u0163ile se \u0163ineau de m\u00e2ini. De\u015fi \u00een mijlocul cercului spa\u0163iul era plin, dens, entit\u0103\u0163ile care formau acel cerc se vedeau prin acel materil (de construc\u0163ie) transparent.

\u0162in\u00e2ndu-ne de m\u00e2ini am sim\u0163it cum prin palma st\u00e2ng\u0103 m\u0103 p\u0103trundea ceva ca un fluid, ceva ca o umbr\u0103 vibratoare \u015fi acea umbr\u0103 \u00eemi str\u0103b\u0103tea tot corpul astral (\u015fi senza\u0163ia era transmis\u0103 p\u00e2n\u0103 \u00een corpul fizic), apoi trecea prin palma m\u00e2inii drepte \u015fi trecea prin urm\u0103toarea entitate, \u015fi astfel circula prin toate entit\u0103\u0163ile care formau cercul. Dup\u0103 un timp (ce relativ sun\u0103 acest cuv\u00e2nt timp aici, \u015fi ce impropriu), un timp ce nu se poate compara cu a\u015fa- zisul nostru timp terestru, cercul s-a \u00eentrerupt exact \u00een locul intr\u0103rii a ceea ce nu se poate numi u\u015f\u0103, ci pur \u015fi simplu intrare \u2013 ie\u015fire. Entit\u0103\u0163ile care se aflau acolo, care formaser\u0103 cercul, au ie\u015fit afar\u0103 \u00een spa\u0163iul aerian, \u00eencep\u00e2nd cu prima care se afla \u00een acel loc intrare- ie\u015fire. \u015ei dup\u0103 ea, urm\u0103toarele, p\u00e2n\u0103 au ie\u015fit toate din acel culoar circularde la acel nivel al casei piramid\u0103.

\u00cen acel spa\u0163iu \u015fi timp totul este argintiu. Acolo, c\u00e2nd dore\u015fti ceva nici nu apuci bine s\u0103-\u0163i exprimi g\u00e2ndul \u00een \u00eentregime c\u0103 \u0163i se d\u0103 \u015fi r\u0103sounsul prin \u00eendeplinirea / realizarea dorin\u0163ei. Astfel c\u0103 am \u00eenceput s\u0103 g\u00e2ndesc c\u0103 a\u015f vrea

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Paul Marian liked this
Alien Samadhi liked this
sfinxdacic liked this
octaviacdc liked this
sanziene liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->