Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
seminarski_logistika_u_transp

seminarski_logistika_u_transp

Ratings:
(0)
|Views: 1,855|Likes:
Published by api-19815065

More info:

Published by: api-19815065 on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Fakultet za saobra\u0107aj i komunikacije
Odsjek:Zrakoplovni saobra\u0107aj
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
LOGISTIKA U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
Tema 7: Specifi\u010dnost izmjeritelja strukture kvaliteta
logisti\u010dke usluge
Predmetni nastavnik:
doc.dr.Abidin Deljanin
April, 2009.godine
Uvod

Specifi\u010dnost izmjeritelje strukture logisti\u010dke usluge se sastoji u tome \u0161to u okviru
proizvodnih sistema materijalne proizvodnje(saobra\u0107aj je \u010detvrti u tom sistemu, iako po
klasifikaciji spada u uslu\u017ene djelatnosti, jer se transportom omogu\u0107ava realizacija
upotrebne vrijednosti nekog proizvoda), u ve\u0107ini slu\u010dajeva postoje razvijeni standardi,
kao i mjerenje dostignu\u0107a kvaliteta.
Kvalitet usluge, pa time i kvalitet transportnog i logisti\u010dkog procesa je specifi\u010dan i u
mnogome zavisi od zatjeva korisnika usluga logisti\u010dkog i transportnog karaktera.
Prema nekim definicijama logistike o\u010dito je \u010demu ona te\u017ei, to jest \u0161ta se logisti\u010dkim
postupcima u krajnjoj mjeri \u017eeli posti\u0107i.
Tako logistika obuhvata aktivnosti kojima se upravlja tokovima proizvoda i
koordinacijom resursa i tr\u017ei\u0161ta, ostvaruju\u0107im potrebnim nivom usluga sa najmanjim
tro\u0161kovima.Britanski logisti\u010dki institut defini\u0161e logistiku kao \u201cvremensko pozicioniranje
resursa u okviru lanca snadbijevanja.\u201d

Da bi se sve to postiglo potrebno je imati pokazatelje koji nam govore o tome da li je sve izvr\u0161eni na na\u010din koji je zahtjevan od korisnika logisti\u010dke usluge, jer veliki je broj raznovrsnih zahtjeva, a sve to zbog raznovrsnosti korisnika.

Tako zbog velikog broja korisnika, raznovrsnosti u specifi\u010dnosti roba kao i raznovrsnost u destinacijama na koje je potrebno izvr\u0161iti dopremu roba, putnika i informacija zavisno od grane saobra\u0107aja kojoj se pru\u017ea logisti\u010dka podr\u0161ka, zatim kontinuitet u snadbijevanju, vremenska uskla\u0111enost transporta i krajnje potro\u0161nje samo predstavljaju neke od elemenata koji pokazuju ili neki od pokazatelja specifi\u010dnosti strukture logisti\u010dke usluge, to jest da li je mogu\u0107e postojanje univerzalnog postupka utvr\u0111ivanja kvaliteta u transportu i logistici.

Ovim seminarskim radom \u017eeilm na najbolji mogu\u0107i na\u010din i u mjeri potrebnoj za ovaj
predmet nabrojati neke osobenosti tih pojedinih faktora kvaliteta.

Nastojat \u0107u o svakom faktoru koji \u010dini taj logisti\u010dki lanac re\u0107i osnovne karakteristike i ista\u0107i njegovu va\u017enu ulogu u postizanju kranjeg zadatka svakog uslu\u017enog preduze\u0107a, pa tako i preduze\u0107a za pru\u017eanje logisti\u010dke podr\u0161ke, a to je krajnje zadovoljenje potreba korisnika ove djelatnosti, to jest domena vr\u0161enja usluga.

2
SPECIFI\u010cNOSTI IZMJERITELJA STRUKTURE
KVALITETA LOGISTI\u010cKE USLUGE

Razvoju ideje kvaliteta, u njenoj prakti\u010dnoj primjeni u skoro svakoj ljudskoj djetanosti, u
velikoj mjeri je doprinjela me\u0111unarodna organizacija za standardizaciju \u2013 ISO, koja je
ve\u0107 1979.godine ustanovila tehni\u010dki odbor ISO/TC 179 za rukovo\u0111enje i obezbije\u0111enje
kvaliteta, a 1987.godine izdala prvu seriju standarda iz podru\u010dja sistema osiguranja
kvaliteta ISO 9000.
Za veoma kratko vrijeme to jest kratak vremenski period koncept ISO na\u0161ao je primejnu
u raznim preduze\u0107ima i kompanijama \u0161irom svijeta.
Taj koncept osiguranja kvaliteta kroz razne mehanizme poslovanja i unaprije\u0111enja
procesa rada nije zaobi\u0161ao i logisti\u010dke organizacije koje pru\u017eaju logisti\u010dku podr\u0161ku u
raznim oblastima ljudskog djelovanja.

Da bi se logisti\u010dka usluga mogla kvantifikovati na cjelokupnom logisti\u010dkom lancu, neophodno je izvr\u0161iti razgrani\u010denja i razlaganje na osnovnu strukturu logisti\u010dkog lanca uz postizanje cilja, to jest kvaliteta u svim fazama logisti\u010dkog lanca.

Cilj kvaliteta predstavlja sve ono \u0161to se tra\u017ei, ili sve ono \u010demu se te\u017ei, a u vezi je sa kvalitetom.Razni korisnici imaju razli\u010dite zahtjeve i ciljeve u transportnom i logisti\u010dkom lancu, te se kvalitet u tim procesima ocjenjuje ispunjenjem tih zahtjeva.

Naj\u010de\u0161\u0107i elementi kvaliteta transportne i logisti\u010dke usluge mogu se razvrstati u tri
osnovne grupe, i to1:

1. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju prije neposrednih aktivnosti kao \u0161to su:
- izbor vida i oblika transporta,
- izbor i formiranje transportnih jedinica,

-preciziranje svih tehni\u010dko \u2013 ekonomskih postupaka,
- primjena informacionog sistema i
- sli\u010dne aktivnosti bitne za ovu pripremnu fazu procesa logisti\u010dke
podr\u0161ke korisnicima logisti\u010dkih usluga.
2. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju u toku transporta, odnosno distribuciji robe,
kao:
-pouzdanost u realizaciji i vremenu trajanja ciklusa transporta i
distribucije
-ispunjenje posebnih zahtjeva korisnika usluga
3. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju nakon izvr\u0161enog transporta i distribucije, u
koje spadaju:- ispunjenje zahtjeva i garancija o kvalitetu,
1 Sli\u010dnu kategorizaciju elementa kvaliteta u transportnom procesu koristi i dr.Risto Peri\u0161i\u0107:Sistem kvaliteta
usluga, logistika, informatika, Institut tehni\u010dkih nauka SANU, Beograd. 2002.godine
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->