Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
seminarski_logistika_u_transp

seminarski_logistika_u_transp

Ratings:
(0)
|Views: 1,858|Likes:
Published by api-19815065

More info:

Published by: api-19815065 on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Fakultet za saobra\u0107aj i komunikacije
Odsjek:Zrakoplovni saobra\u0107aj
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
LOGISTIKA U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
Tema 7: Specifi\u010dnost izmjeritelja strukture kvaliteta
logisti\u010dke usluge
Predmetni nastavnik:
doc.dr.Abidin Deljanin
April, 2009.godine
Uvod

Specifi\u010dnost izmjeritelje strukture logisti\u010dke usluge se sastoji u tome \u0161to u okviru
proizvodnih sistema materijalne proizvodnje(saobra\u0107aj je \u010detvrti u tom sistemu, iako po
klasifikaciji spada u uslu\u017ene djelatnosti, jer se transportom omogu\u0107ava realizacija
upotrebne vrijednosti nekog proizvoda), u ve\u0107ini slu\u010dajeva postoje razvijeni standardi,
kao i mjerenje dostignu\u0107a kvaliteta.
Kvalitet usluge, pa time i kvalitet transportnog i logisti\u010dkog procesa je specifi\u010dan i u
mnogome zavisi od zatjeva korisnika usluga logisti\u010dkog i transportnog karaktera.
Prema nekim definicijama logistike o\u010dito je \u010demu ona te\u017ei, to jest \u0161ta se logisti\u010dkim
postupcima u krajnjoj mjeri \u017eeli posti\u0107i.
Tako logistika obuhvata aktivnosti kojima se upravlja tokovima proizvoda i
koordinacijom resursa i tr\u017ei\u0161ta, ostvaruju\u0107im potrebnim nivom usluga sa najmanjim
tro\u0161kovima.Britanski logisti\u010dki institut defini\u0161e logistiku kao \u201cvremensko pozicioniranje
resursa u okviru lanca snadbijevanja.\u201d

Da bi se sve to postiglo potrebno je imati pokazatelje koji nam govore o tome da li je sve izvr\u0161eni na na\u010din koji je zahtjevan od korisnika logisti\u010dke usluge, jer veliki je broj raznovrsnih zahtjeva, a sve to zbog raznovrsnosti korisnika.

Tako zbog velikog broja korisnika, raznovrsnosti u specifi\u010dnosti roba kao i raznovrsnost u destinacijama na koje je potrebno izvr\u0161iti dopremu roba, putnika i informacija zavisno od grane saobra\u0107aja kojoj se pru\u017ea logisti\u010dka podr\u0161ka, zatim kontinuitet u snadbijevanju, vremenska uskla\u0111enost transporta i krajnje potro\u0161nje samo predstavljaju neke od elemenata koji pokazuju ili neki od pokazatelja specifi\u010dnosti strukture logisti\u010dke usluge, to jest da li je mogu\u0107e postojanje univerzalnog postupka utvr\u0111ivanja kvaliteta u transportu i logistici.

Ovim seminarskim radom \u017eeilm na najbolji mogu\u0107i na\u010din i u mjeri potrebnoj za ovaj
predmet nabrojati neke osobenosti tih pojedinih faktora kvaliteta.

Nastojat \u0107u o svakom faktoru koji \u010dini taj logisti\u010dki lanac re\u0107i osnovne karakteristike i ista\u0107i njegovu va\u017enu ulogu u postizanju kranjeg zadatka svakog uslu\u017enog preduze\u0107a, pa tako i preduze\u0107a za pru\u017eanje logisti\u010dke podr\u0161ke, a to je krajnje zadovoljenje potreba korisnika ove djelatnosti, to jest domena vr\u0161enja usluga.

2
SPECIFI\u010cNOSTI IZMJERITELJA STRUKTURE
KVALITETA LOGISTI\u010cKE USLUGE

Razvoju ideje kvaliteta, u njenoj prakti\u010dnoj primjeni u skoro svakoj ljudskoj djetanosti, u
velikoj mjeri je doprinjela me\u0111unarodna organizacija za standardizaciju \u2013 ISO, koja je
ve\u0107 1979.godine ustanovila tehni\u010dki odbor ISO/TC 179 za rukovo\u0111enje i obezbije\u0111enje
kvaliteta, a 1987.godine izdala prvu seriju standarda iz podru\u010dja sistema osiguranja
kvaliteta ISO 9000.
Za veoma kratko vrijeme to jest kratak vremenski period koncept ISO na\u0161ao je primejnu
u raznim preduze\u0107ima i kompanijama \u0161irom svijeta.
Taj koncept osiguranja kvaliteta kroz razne mehanizme poslovanja i unaprije\u0111enja
procesa rada nije zaobi\u0161ao i logisti\u010dke organizacije koje pru\u017eaju logisti\u010dku podr\u0161ku u
raznim oblastima ljudskog djelovanja.

Da bi se logisti\u010dka usluga mogla kvantifikovati na cjelokupnom logisti\u010dkom lancu, neophodno je izvr\u0161iti razgrani\u010denja i razlaganje na osnovnu strukturu logisti\u010dkog lanca uz postizanje cilja, to jest kvaliteta u svim fazama logisti\u010dkog lanca.

Cilj kvaliteta predstavlja sve ono \u0161to se tra\u017ei, ili sve ono \u010demu se te\u017ei, a u vezi je sa kvalitetom.Razni korisnici imaju razli\u010dite zahtjeve i ciljeve u transportnom i logisti\u010dkom lancu, te se kvalitet u tim procesima ocjenjuje ispunjenjem tih zahtjeva.

Naj\u010de\u0161\u0107i elementi kvaliteta transportne i logisti\u010dke usluge mogu se razvrstati u tri
osnovne grupe, i to1:

1. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju prije neposrednih aktivnosti kao \u0161to su:
- izbor vida i oblika transporta,
- izbor i formiranje transportnih jedinica,

-preciziranje svih tehni\u010dko \u2013 ekonomskih postupaka,
- primjena informacionog sistema i
- sli\u010dne aktivnosti bitne za ovu pripremnu fazu procesa logisti\u010dke
podr\u0161ke korisnicima logisti\u010dkih usluga.
2. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju u toku transporta, odnosno distribuciji robe,
kao:
-pouzdanost u realizaciji i vremenu trajanja ciklusa transporta i
distribucije
-ispunjenje posebnih zahtjeva korisnika usluga
3. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju nakon izvr\u0161enog transporta i distribucije, u
koje spadaju:- ispunjenje zahtjeva i garancija o kvalitetu,
1 Sli\u010dnu kategorizaciju elementa kvaliteta u transportnom procesu koristi i dr.Risto Peri\u0161i\u0107:Sistem kvaliteta
usluga, logistika, informatika, Institut tehni\u010dkih nauka SANU, Beograd. 2002.godine
3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Toni Pendić liked this
Rabina Pašalić liked this
Anel Topalovic liked this
Sadina Karahasanović liked this
Alisa Čengić liked this
Sadina Karahasanović liked this
Dino Šerak liked this
Edin Salihović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->