Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economia de Piata a RM

Economia de Piata a RM

Ratings: (0)|Views: 3,178 |Likes:
Published by dangaviuc
Economie
Economie

More info:

Published by: dangaviuc on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
Universitatea Tehnică Cluj-NapocaFacultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiSecţia: Electronică Aplicată
PROIECT LA ECONOMIE
Economia de piaţă a Republicii Moldova
 
ÎNDRUMĂTOR : FulepSebastianIACOBUT VLAD grupa : 2132
referat.clopotel.ro1
- PROIECT PRACTIC -
 
I
 NTRODUCERE
Tranziţia la economia de piaţă a Republicii Moldova a scos in vileag oserie de probleme, acuitatea cărora a reliefat tot mai mult criza economică şisocială: degradarea economiei, nivelul înalt al infliei, deficitul bugetar,falimentarea întreprinderilor, creşterea şomajului etc.După cum ne demonstrează experienţa unor ţări economic dezvoltate, unadin posibilităţile de soluţionare a problemelor iscate este dezvoltarea amplă aactivităţii antreprenoriale care actualmente este considerată drept un factor  primordial în dezvoltarea economiei de piaţă a republicii. Evident că în acestecondiţii subiectul principal devine antreprenorul. Anume el este persoana ceactivează în interesul întreprinderii, a său personal, asumîndu-şi un anumit risc.El este nevoit să cunoască modul de exercitare a activităţii de antreprenoriat,mediul în care se desfăşoară acţiunile practice, problemele cu care se poateînfrunta în activitatea sa şi şansele posibile pentru a le soluţiona.Agenţii economici trebuie iee în consideraţie faptul , activitateaantreprenorială este supusă acţiunilor unui set de factori externi şi interni.Dintre factorii externi putem evidenţia: consumatorii produselor şiserviciilor firmei; furnizorii; existenţa bunurilor substituibile; posibilitatea deintrare pe piaţa de produse ale firmei date; politica social – economică a statului.Printre factorii interni putem evidenţia: managementul, strategia,finanţele, sistemul informaţional, personalul, cultura, tehnologia, structura.Tranziţia schimbă cardinal relaţiile dintre întreprindere şi mediul său deactivitate. Principala componentă a mediului devine piaţa, care mijloceştelegăturile multiple ale întreprinderii cu mediul său. Mecanismul pieţei reprezintă pentru întreprindere terenul de realizare a fluxului aprovizionare – producţie – desfacere. Realizarea obiectivelor întreprinderii este în funcţie de sporireasupleţei, adaptabilităţii şi flexibilităţii întreprinderii în raport cu mediul care încondiţiile economiei de piaţă se modifică permanent.
referat.clopotel.ro2
 
Activitatea întreprinderii în perioada de tranziţie, sub influenţa factorilor de mediu cere răspuns la o serie de întrebări:1.Care este natura mediului în care activează întreprinderea? Este mediulsimplu şi stabil ori complex şi turbulent? Ce schimbări survin în toţi factoriiexterni ai întreprinderii? Ce şanse sunt ca factorii variabili ai mediului vor condiţiona modificări substanţiale în toate părţile componente ale mediuluişi vor crea noi oportunităţi pentru firmă? Modificările mediului pun subsemnul întrebării viabilitatea relaţiilor economice şi operaţiunile existenteale întreprinderii?2.Ce gen de strategie este utilizată în cadrul întreprinderii? Adaptareaîntreprinderii la modificările mediului este un obiectiv al strategiei firmeisau este pur şi simplu o simplă reacţie la modificările mediului? Dispuneîntreprinderea de o analiză sistematică a mediului care ar da posibilitatea casă identifice la timp primejdiile şi şansele de a prospera? Este întreprindereaadaptivă şi inovatoare? Este întreprinderea în permanentă căutare de noişanse? Evaluează permanent întreprinderea activităţile existente? Este gataîntreprinderea de a activa într-un mediu competitiv?3.Ce gen de tehnologie utilizeaîntreprinderea? Ce alegeri tehnologiceînfruntă întreprinderea? Procesele de transformare a factorilor de producţieîn bunuri şi servicii sunt standardizate şi monotone? Tehnologiacondiţionează activităţi, de componenţă înaltă sau mică, cu responsabilitateşi autonomie? Tehnologia cere de la angajaţi activităţi rigide sau flexibile?Ce are întreprinderea în calitate de obiective şi poate înlocui sistemeletehnologice rigide cu sisteme mai flexibile?4.Ce gen de persoane sunt angajate în firmă? Ce nivel al culturii predominăîn firmă? Ce caracteristici au dimensiunile principale ale culturii, ca bază adeciziilor şi acţiunilor individuale şi de grup? Ce stimulente există şi îi face pe angajaţi să activeze? Predomină conduita “sunt aici deoarece am nevoiede bani şi am anumite obligaţiuni” sau angajatul este încadrat într-un proces
referat.clopotel.ro3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mariana Cucoş liked this
Ilie Lupu liked this
Mihaela Cojocaru liked this
Silvia Baitoi liked this
Doina Dona liked this
Niku Negrei liked this
Alinush Ce liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->