Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOTARARE 519 26-06-2014

HOTARARE 519 26-06-2014

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 HOTĂRÂRE nr. 519 din 26 iunie 2014
 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile  pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind  prevenirea constatarea !i sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea !i utilizarea fondurilor europene !i/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
EMITENT:
G"#$%&"'
PUBLICT !N:
(O&)*O%"' O+),)-' nr. 1 din 2 iunie 201
"#$# In$r#rii in %i&'#re: 2( Iunie 2014
 n teeiul art. 10 din ,onstituţia %o3niei republicată Guvernul %o3niei adoptă prezenta 4otăr3re. -%*. 1 5e aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 4otăr3re pe care autorităţile cu copetenţe în gestionarea fondurilor europene precu !i structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea constatarea !i sancţionareaneregulilor apărute în obţinerea !i utilizarea fondurilor europene !i/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora aprobată cu odificări !i copletări prin 'egea nr. 12/2012 cu odificările !i copletările ulterioare denuită în continuare ordonanţă de urgenţă le aplică în cazul nerespectării prevederilor privind procedurile de ac4iziţie. -%*. 2 -utorităţile cu copetenţe în gestionarea fondurilor europene precu !i structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 aprobată cu odificări !i copletări prin 'egea nr. 12/2012 cu odificările !i copletările ulterioare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act norativ !i î!i vor odifica în od corespunzător procedurile în teren de 10 zile lucrătoare. -%*.  7rezenta 4otăr3re a Guvernului se publică în (onitorul Oficial al %o3niei 7artea ) !i se aplică abaterilor constatate după data intrării în vigoare. 7%)(()&)5*%" #),*O%#)O%$' 7O&*- ,ontrasenează8  (inistrul fondurilor europene $ugen Orlando *eodorovici (inistrul finanţelor publice )oana(aria 7etrescu #icepriinistru inistrul dezvoltării regionale !i adinistraţiei publice
 
 &icolae'iviu 9ragnea p. #icepriinistru inistrul agriculturii !i dezvoltării rurale 9uitru 9aniel :otănoiu secretar de stat p. (inistrul afacerilor externe George ,iaba secretar de stat :ucure!ti 26 iunie 201. &r. ;1<. -&$=> %-*$'$ pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor  financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de ac4iziţii 7-%*$- 1 -c4iziţii publice -? ,ontracte a căror valoare este egală sau ai are dec3t plafonul/pragul stabilit în legislaţia naţională privind ac4iziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în @urnalulOficial al "niunii $uropene -&"&A"' 9$ 7-%*),)7-%$ B) 9O,"($&*-A)- 9$ -*%):")%$
┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Tipul de abatere/ │crt.│neregulă constatată Descrierea abaterii/neregulii constatate Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă ────!───────────────────────!───────────────────────────────────────────────!──────────────────────────────────────────────────────────"#.│Nepublicarea unui anunţ│$nunţul de participare nu a fost publicat %n │#&&' │de participare │confor(itate cu regulile aplicabile )de e*e(plu│+,' dacă publicarea unui anunţ de participare este │publicarea %n -urnalul ficial al niunii │pre0ă1ută %n directi0e 2i acest anunţ nu a fost publicat │3uropene 4-35 atunci c6nd aceasta este │%n -37 dar au fost publicate suficiente infor(aţii care ││pre0ă1ută de directi0e/legislaţia naţională8i59│pot garanta o %ntreprindere situată %ntr:un alt stat │(e(brupoate a0ea acces la infor(aţiile rele0ante pri0ind ││procedura de ac;i1iţie publică respecti0ă7 %nainte ca │aceasta să fie atribuită7 astfel că această %ntreprindere ││să fie%n (ăsură să pre1inte o ofertă sau să %2i (anifeste│
 
│interesul %n 0ederea obţinerii acestui contract. <n │practică aceasta %nsea(nă fie că anunţul de participare a ││fost publicat la ni0el naţional 4%n confor(itate cu │legislaţia sau cu regle(entările naţionale aplicabile57 │fie nor(ele de ba1ă pri0ind publicarea unui anunţ de │participare au fost respectate. ────!───────────────────────!───────────────────────────────────────────────!──────────────────────────────────────────────────────────"+.│Di0i1area artificială a│=ucrările care ur(ea1ă fie e*ecutate sau │#&&' │contractelor de lucrări│bunurile/ser0iciile care ur(ea1ă fie li0rate│+,' dacă publicarea unui anunţ de participare este │/produse/ser0icii │/prestate sunt di0i1ate pentru ca procedura de │pre0ă1ută %n directi0e 2i acest anunţ nu fost publicat %n ││ac;i1iţie respecti0ă nu (ai fie sub │-37 dar au fost publicate suficiente infor(aţii care pot││incidenţa directi0elor/legislaţiei naţionale 2i│garanta că o %ntreprindere situată %ntr:un alt stat (e(bru││pentru a nu face obiectul publicării anunţului │poate a0ea acces la infor(aţiile rele0ante pri0ind │de participare %n -3 aferent totalităţii │procedura de ac;i1iţie publică respecti0ă7 %nainte ca │lucrărilor7 bunurilor 2i ser0iciilor propuse a │aceasta să fie atribuită7 astfel că această %ntreprindere ││fi ac;i1iţionate. │să fie%n (ăsură să pre1inte o ofertă sau să %2i (anifeste││interesul %n 0ederea obţinerii acestui contract. <n │practică aceasta %nsea(nă fie că anunţul de participare a ││fost publicat la ni0el naţional 4%n confor(itate cu │legislaţia sau cu regle(entările naţionale aplicabile57 │fie nor(ele de ba1ă pri0ind publicarea unui anunţ de │participare au fost respectate. ────!───────────────────────!───────────────────────────────────────────────!──────────────────────────────────────────────────────────">.│Nerespectarea 4de către│Ter(enul:li(ită de pri(ire a ofertelor sau de │+,' dacă reducerea ter(enelor este (ai (are de ,&'? │autoritatea │pri(ire a candidaturilor este (ai scurt dec6t │#&' dacă reducerea ter(enelor este (ai (are de >&'? │contractantă5 a │ter(enele fi*ate prin directi0ă/legislaţia │,' pentru orice altă reducere de ter(ene 4corecţia │ter(enului:li(ită de │naţională. │financiară/reducerea procentuală poate fi %ntre +' 2i ,'7 ││depunere a ofertelor │%n ca1ul %n care natura 2i gra0itatea consecinţelor │sau a datei de pri(ire │abaterii nu @ustifică o corecţie financiară/reducere │a candidaturilor 4din │ │procentuală de ,'.5 │partea potenţialilor │ofertanţi58ii5 ────!───────────────────────!───────────────────────────────────────────────!──────────────────────────────────────────────────────────"A.│Botenţialii ofertanţi/ │Ti(pul %n care potenţialii ofertanţi/candidaţi │+,' dacă ti(pul de care dispun potenţialii ofertanţi/ │candidaţi au la │dispun pentru obţinerea docu(entaţiei de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->