Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOTARARE 506 18-06-2014

HOTARARE 506 18-06-2014

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 HOTĂRÂRE nr. 506 din 18 iunie 2014
 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 1521!!"  privind înfiinţarea #genţiei $aţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi v%n&areaacestora
EMITENT:
'()*+$(L
PUBLICT !N:
-$/-+(L -0#L nr. 34 din 2 iunie 241
"#$# In$r#rii in %i&'#re: 24 Iunie 2014
 6n temeiul art. 14" din onstituţia +om%niei, republicată, al art.  alin. 718 din Legea nr. "!244" pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1521!!" privind înfiinţarea #genţiei  $aţionale pentru Locuinţe, precum şi al art. 14 alin. 728 şi art. 24 din Legea nr. 2191!!"  privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 'uvernul +om%niei adoptă pre&enta hotăr%re. #+/. 1 718 :e aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevă&ute în ane;a care face parte integrantă din pre&enta hotăr%re, aflate în administrarea consiliilor locale în a căror ra&ă administrativteritorială sunt amplasate. 728 :e aprobă trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri prevă&ute la alin. 718 din  proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia. #+/. 2 718 onsiliile locale din ra&a administrativteritorială în care sunt amplasate locuinţele din  blocurile de locuinţe pentru tineri prevă&ute la art. 1 stabilesc valorile de v%n&are şi efectuea&ăoperaţiunile de publicitate imobiliară. 728 :tabilirea valorilor de v%n&are ale locuinţelor prevă&ute la alin. 718 se reali&ea&ă potrivit  prevederilor art. 1!<2 alin. 72<18 şi 72<28 din $ormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 1521!!" privind înfiinţarea #genţiei $aţionale pentru Locuinţe, aprobate prin =otăr%rea 'uvernului nr. !322441, cu modificările şi completările ulterioare. #+/. 9 /erenurile aferente blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevă&ute în pre&enta hotăr%re, răm%n sau trec, după ca&, în condiţiile legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativteritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale din ra&a administrativteritorială în care îşi e;ercită autoritatea, potrivit prevederilor art. 2 alin. 728 lit. b8 din  $ormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 1521!!" privind înfiinţarea #genţiei $aţionale pentru Locuinţe, aprobate prin =otăr%rea 'uvernului nr. !322441, cu modificările şi completările ulterioare. #+/.  Locuinţele prevă&ute în pre&enta hotăr%re sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 1521!!" privind înfiinţarea #genţiei $aţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pot vinde în condiţiile prevă&ute de această lege şi numai cu
 
respectarea prevederilor pre&entei hotăr%ri. >+$:/+( )/-+)-+*L >-$/# ontrasemnea&ă? @@@@@@@@@@@@@@@@@  )iceprimministru, ministrul de&voltării regionale şi administraţiei publice, $icolaeLiviu Aragnea inistrul finanţelor publice, oanaaria >etrescu inistrul delegat pentru buget, Liviu )oinea Bucureşti, 1" iunie 241. $r. 543. #$*CD L:/# cuprin&%nd blocurile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1521!!" privind înfiinţarea #genţiei $aţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în domeniul public al statului şi trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului şi care răm%n în administrarea consiliilor locale în a căror ra&ă administrativteritorială sunt amplasate
┌───────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr. │crt. │Denumirea construcţiei, adresa imobilului│ Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/│imobilului ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤.│!udeţul "lba ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤..│#ocuinţe $entru tineret % &tr. Narciselor│"ria des'()urat( construit( * +.- m │nr. +, ora)ul Cuir │0otal locuinţe1 +2 │3aloare de in4entar *
 
+.+25.67, lei ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤.+.│&tr. + Decembrie 575 nr. -2, bl. 8D2, │"ria des'()urat( construit( * 579,+2 m │ora)ul Cuir, :udeţul "lba │0otal locuinţe1 + │3aloare de in4entar * .9-+.+++, lei ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│0otal locuinţe :udeţul "lba │Num(r locuinţe1 97 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤+.│!udeţul ;ure) ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤+..│<loc de locuinţe "N#, &tr. <a=ei nr. 25;,│"ria des'()urat( construit( * 6.2-9,22 m │ora)ul >nheni, :udeţul ;ure) │0otal locuinţe1 6+ │3aloare de in4entar * 9.?9-.++7,5- lei ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│0otal locuinţe :udeţul ;ure) │Num(r locuinţe1 6+ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤9.│!udeţul @raho4a ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤9..│<loc de locuinţe 5", &tr. <rAndu)elor │"ria des'()urat( construit( * .72?,9 m │nr. 5, ora)ul &inaia, :udeţul @raho4a │0otal locuinţe1 +9 │3aloare de in4entar * +.+5-.+9+,9 lei ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤9.+.│<loc de locuinţe 5<, &tr. <rAndu)elor │"ria des'()urat( construit( * .769,2 m │nr. , ora)ul &inaia, :udeţul @raho4a │0otal locuinţe1 5 │3aloare de in4entar * +.6.7-2,++ lei ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤9.9.│<loc de locuinţe 5C, &tr. <rAndu)elor │"ria des'()urat( construit( * .769,2 m │nr. 9, bl. 5C, ora)ul &inaia, │0otal locuinţe1 5 │:udeţul @raho4a │3aloare de in4entar * +.-+.+65,-6 lei ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤9.6.│<loc de locuinţe +, &tr. <rAndu)elor │"ria des'()urat( construit( * .769,2 m │nr. -, ora)ul &inaia, :udeţul @raho4a │0otal locuinţe1 5 │3aloare de in4entar * +.+67.+66,6 lei ├───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->