Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Forta Sexuala Sau Dragonul Innaripat 5, OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Forta Sexuala Sau Dragonul Innaripat 5, OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Ratings: (0)|Views: 328|Likes:
Published by Mi

More info:

Published by: Mi on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/07/2010

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
FORŢA SEXUALĂ
sau
DRAGONUL ÎNNARIPAT
 
colecţia IZVOR Nr. 205
2
 
FORŢA SEXUALĂ sau DRAGONUL ÎNNARIPAT
colecţia IZVOR Nr. 205
Cap. I Dragonul înnaripat
În toate tradiţiile populare, în poveşti, mi-tologii, găsim imaginea şarpelui sau a balaurului(dragonului), a cărui simbolistică este aproapeidentică de la o cultură la alta. Nenumărate po-veşti vorbesc de un balaur care a prins o prinţesăfrumoasă, inocentă şi pură, pe care o ţine prizo-nieră într-un castel. Săraca prinţesă, plânge, zaceîn suferinţă şi roagă Cerul să-i trimită un salva-tor. Dar, unii după alţii, cavalerii care se prezintă pentru a o elibera sunt devoraţi de balaur, care pune mâna pe bogăţiile lor şi le îngrămădeşte însubteranele castelului. În fine, într-o zi, soseşteun cavaler, un prinţ mai nobil, mai frumos şi mai pur decât alţii, căruia un magician i-a revelatsecretul pentru a-l învinge pe balaur: care e slă- biciunea sa, în ce moment şi de ce manieră poatefi legat fedeleş sau poate fi rănit... Şi iată că acest prinţ privilegiat, bine înnarmat şi instruit obţinevictoria: reuşeşte să elibereze prinţesa, şi ce desărutări îşi dau! Toate comorile care sunt acolo,îngrămădite de secole în castel vor fi ale cavale-rului, ale acestui frumos prinţ care a ieşit victo-rios din luptă graţie cunoştinţelor şi purităţii sale.Apoi, amândoi, urcaţi pe balaur, condus de prinţ,îşi iau zborul în spaţiu şi străbat lumea.Aceste poveşti pe care le credem, în gene-ral, destinate copiilor sunt în realitate poveştiiniţiatice, dar pentru a le putea interpreta trebuiecunoscută ştiinţa simbolurilor. Balaurul nu estealtceva decât forţa sexuală. Castelul este corpulomenesc. În castel suspină prinţesa, adică sufle-tul, pe care forţa sexuală, rău stăpânită, îl ţine prizonier. Cavalerul e Eul, spiritul omului. Ar-mele de care se serveşte pentru a-l învinge pe balaur reprezintă mijloacele de care dispune spi-ritul: voinţa, ştiinţa de a stăpâni această forţă şide a o utiliza. Deci, odată stăpânit, balaurul de-vine servitorul omului, îi serveşte ca mijloc pen-tru a lători în spaţiu. Pentru că balaurul arearipi. Deşi e reprezentat cu o coadă de şarpe— simbolul forţelor subterane—el posedă de ase-menea şi aripi. Ei da, e clar, e simplu, e limbajuletern al simbolurilor.Găsim o variantă a acestei poveşti în istorialui Tezeu care, graţie firului pe care i l-a datAriadna, a putut să se orienteze traversând labi-rintul, omorândul pe Minotaur şi găsind ieşirea.Minotaurul este o altă reprezentare a forţei sexu-ale, taurul puternic şi prolific, deci natura infe-rioară pe care trebuie să o înhămăm pentru alucra pământul ca un bou. Labirintul are aceeaşisemnificaţie ca şi castelul: este corpul fizic, şiAriadna reprezintă sufletul superior care conduceomul spre victorie.În tradiţiile evreieşti şi creştine balaurul easimilat Diavolului, şi Diavolul, cum se spune,miroase a sulf. Toate aceste produse inflamabileca: benzina, petrolul, praful de puş, acesteamestecuri de gaze care produc flăcări şi explo-zii, toate acestea reprezintă, în natură, Balaurulcare scuipă în foc. Acest balaur, care există deasemenea şi în om, e comparabil cu un combus-tibil. Dacă omul se ştie servi de acesta, el va fi propulsat spre înălţimi, dar dacă nu ştie, pentrucă e ignorant, neglijent sau slab, va fi ars, făcutcenuşă sau căzut în abis.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->