Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zdravo hipokrizijo , brutalnosti puna!, Uredni/k/ca

Zdravo hipokrizijo , brutalnosti puna!, Uredni/k/ca

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Zeničke sveske
Zeničke sveske, 09/09
Zeničke sveske, 09/09

More info:

Published by: Zeničke sveske on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

 
77
Zdravo hipokrizijo,brutalnosti puna!
 @ena toliko opterećuje mu{karca zato {to joj zabranjuju da seosloni na sebe… obezvređivanje `enskosti, etapa je evolucije~ovje~anstva… dana{nji mu{karac u `eni tra`i potvrdu mita svoje mu{kosti.
Simone de Baauvoir,
 Drugi spol 
T
o da bismo bez bolesti, negdje
 svece i suze
, a ne svetice, ismijava Cioran,bili konkurencija ovcama, ne zna~i da se valja kao u sklonište baciti u naru~jepervertiranog. A upravo to vlasnici Zemlje i rentijeri onostranog sveudilj sugerirajukad god, pre~esto to slabo definira, u erekciji indiskrecije falus poput periskopa izsvojih brloga isture kako bi se raspitali o evntualnim rodno-polnim promjenamana površini. I nad Pigmalionom, neutješno ucviljenim živim ženama, boginja sesažalila, te oživjela njegov izrezbareni, adamovski izrebreni fantazam, nadomjestakkoji ushićuje maestra totalno razo~aranog, a okruženog nesavršenim bićima.Divinizacija, odnosno glorifikacija žene i ženskog povijesno je protjecala i nadimalase eteri~nim uzletima buljeći u V-vagine, snatreći i u njedra mrmoljeći mantru:
 in hoc signo vincit!
Inspirativnom otporu materijala - ženama - pristanak na touzašašće nikad nije ni tražen. Svejednako usnulo brste pronicljivi, kao i oni manje
“Brisanje ženskog ‘pola’ zapo~inje ritualom koji od ‘manjka’ žene stvara užasavajuću realnost:
 Po ovoj shemi ne bi trebalo da imamo vagine, ka`e Olivija, pametno govoreći, ~ime se povremenoodlikovala, jer se kroz ta vrata mu{karac su~eljava s najvećom nezaslu`enom misterijom za koju zna. Da je reproduciran.
”, tako neuvijeno revalorizirajući feminizam svjedo~i nam Cornell navodeći pronicljivi fragmentiz Alice Walkerove
 Possesing The Secret of Joy.
 
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
78
halapljivi crvi na smokvinu listu. Njima je tek prepušteno da se zahvalne marinirajuu tom koje~ime izazvanom statusu, tretmanu, poklonu. Jedino tako prepariranjemi bivaju obeštećene za intimno i javno poniženje koje dizajneri diskriminacijeneumorno, sezonski, iznova, trendovskim trudom, ali tako da ne iznevjere Predaju,osmišljavaju. Doduše, nisu svi regrutirani u neprijateljski tabor. Mada bi bilodaleko sretnije po predmete njihova zanimanja da se makar malo nazire artisti~koiscrpljivanje velike teme kojom se potresno svjedo~i o tim strogo i karakteristi~noženskim martirima, pošto niti lije~e, niti predupređuju vladajuće sljepilo i gluhoću.Jedva gdje god da upozore. Nesuvislo bi bilo zanositi se djelotvornijim u~incimafikcijsko-fakcijskog hiperproduciranja nerješivog bipolarnog svijeta, a o suzbijanjuistog tog fabriciranja neravnopravnosti, ne može biti ni govora. Jedino onogsramnog diskursa koji svršava, slini i zasićuje se uspjelošću i vjerodostojnošćukrhkih figura traumari~nih i tragikomi~nih konflikata.U Karanovićevoj
Vird`ini 
, ina~e po mnogo ~emu nespornoj, autor će umetnutipod jezik Dostane nitroglicerinski sofizam: bolje pjetlić jedan jedini dan, negovascijeli život kokica. I to je ubi-ta~no, ali iz rakursa Balaševićevog šarmantnopohotnog horoza, od kog i gazde satiri nemetafori~no profitiraju, dakle, tomu se,nema sumnje, nema što prebaciti. Prigovori se tope i isparavaju pred energijomonog što naska~e eto, i na guske i na patke. U avlijama patrijarhalnog ništa novo,svejedno, potopile se one saosjećajnošću, identificiranjem, ili zatrpale smijehom.Još su najprije dobrodošle kao kvasac tragikomi~nog koliko fatalisti~koj, tolikotrvijalnoj recepciji kojoj je katarza zapravo mentalni pilates. Time se manje-višedoživljajno priznanjem pobacuje aktivno suo~enje. Vjerojatno je preglomazanzalogaj optužba kako se prepredeno estetiziranjem izvrdava dodatno ili zaobilaznomu~na odgovornost. Pa ipak, gorko upalnom, paralelnom, potkožnom procesu,gotovo neprimijetnom, koji prati i uhodi autenti~no ispovjedne narativeumjetni~kih djela o nedopustivom položaju žene, može se pripisati šaljivaposlovica koja neoprezno osvjetljava daleko više nego što je namjeravala: akoneće Muhamed Venerinom brijegu, hoće... S jednakom dozom lakomosti togmacho šovinisti~kog na~ela dokopavaju se i u kavezu provincijalnog, i u vukojebiniruralnog, i pod
 red neck 
rasvjetom velegradskom. Nije dakle, izum crnogorskihgoršta~kih avetinjskih apetita. Zato komotno plijen-lovinu može propratitipjesmuljak iz
Prosjaka i 
 
 sinova
: sjedila sam za mašinom šila sam, pitali me oficiri~ija sam... Zna~i, nipošto to nije samo domicilna varijata eufori~nog do~ekivanjaGodota. Svugdje se ritualno obavljalju žalosna hodo~ašća pseudo-karizmati~nom
 
 Zeni~ke sveske
79
zloduhu kome je kućni prag planina. O ta stamena falokratska oli~enja razbija sei najinventivniji podsmijeh koji se upeo i uobrazio izlokati progonitelja. [taviše,navlas nalik demaskiranim spodobama sposobni su, cerekajući se, na~as izići izbogom danih uloga i preveslati zaostalu savjest hinjenom solidarnošću. Ili kakoje Rousseau decidan u pismu D’ Alambertu: “Nikakvo sažaljenje osjetno na sceninikada nije nadahnulo ni najmanji ~in humanosti.”U
 Jovani Lukinoj 
, sad je u pitanju Nikolićev rukopis, ovaj put koscenaristi~ki,ali nadomješten redateljski.Naslovna heroina u posjedu o~ito, u žiži biva svirepokažnjena finalnim raspletom. Za preljubu, po kratkom postupku, zavaljena idoslovno žigosana. Među noge joj je javno na plemenskoj porotni~koj seansiutjeran užareni ugarak. Dopustimo da malo ko nije zgrožen njenom užasnomsudbinom, no ne zaboravimo, ni pedalj od podsvjesnog taloga, isti taj izvikanimalo ko, kadar bi bio vlastitoj partnerici odvaliti šamar~inu, kao prijekorili predostrožnost i za preglasan erotski san
. Ipak, zateturana s trona, alfamužja~ina naj~ešće će se duriti što ne penetrira i u to bezazleno kompenzacijskoiznojavanje male smrti. Kamo sreće da je psihosomatski, vidljivo-nevidljivi, usubjekt-objekt pocijepan svijet, bez ostatka prevodiv, analogno digitaliziranju,bar i u kompliciranim kombinacijama svodiv, na raz/ra~un
 animusa
i
 anime
.Ovako mistici nigdje kraja: imuniziranje veli~anjem i anestetizacija divljenjem,jedanput žrtve, drugi put himere, na stvari su kraci makaza što strižu i potkresuju,održavaju uredno egzoti~nom i privla~nom nakupljenu nepropitanost ženskog. Jošgora, znatno zapetljanija, s istim pobudama, jest mediokritetska familijarnost sprelaznim oblicima i stadijima, jer kroz njih upravo curi život kao kroz klepsidre,mjereći nesnošljivost i nedopustivnost položaja žene.U bespućima talibanskog, horor-mizoginog režima tri generacije žena,baka, majka, kćerkica-unu~ica, bez bilo kakava muškog pokroviteljstva, djeda,supruga, brata, osuđene su na skapavanje, strepeći paralizirane kad će bradataneman iznenada provaliti i donijeti smrt. Jedini izlaz potrošnim otpadnicama jedjevoj~icu obratiti u dje~a~ića kao jedino valjanu propusnicu u zabran muškog.
Veliki On, strepećiodrecesijskihtortura,samosažaljivoprestravljen,ra~unanaolakšiceići od recesijskih tortura, samosažaljivo prestravljen, ra~una na olakšice ipovlastice makar u najstarijem obrtu, a za ljigave kojekakve ustupke pobrinut će se već revni makroi-agenti prostitucije. Popust za drugu klasu barem, u uspaljenom narodu znanu kao auspuh, koju je zaveoLlosina budaletina Panteleon u prašumi pohote. Praške ‘anamo one’ već su uvele svojevrsne abonomaneprihvatajući bonove za hranu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->