Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Ratings: (0)|Views: 1,159 |Likes:
Published by api-19888107

More info:

Published by: api-19888107 on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN : CÔNG NGHỆ 6TUNTIT SBÀISỐTÊN BÀIGhi chú1Bài mđuChương I : May mặc trong gia đình2,31Các loi vi thưng dùng trong may mc4,52La chon trang phc63TH: La chon trang phc74Sdng và bo qun trang phc8,95TH: Ôn 1 smũi khâu cơ bn10,11,126TH: Ct khâu bao tay trsơ sinh13,14,157TH: Ct khâu vgi hình chnht16,17Ôn tp chương I18Kim tra thc hànhChương II: Trang trí nhà ở 19,208Sp xếp đđc hp lí trong nhà ở 21,229TH: Sp xếp đđc hp lí trong nhà ở 2310Gigìn nhà sch sngăn np24,2511Trang trí nhà bng 1 sđvt26,2712Trang trí nhà bng cây cnh và hoa28,2913Cm hoa trang trí TH tự chọn : 1 số mẫu cắm hoa30,31,32,3314TH : Cm hoa34,35Ôn tp chương II36Kim tra hc kì IHỌC KÌ IIChương III : Nấu ăn trong gia đình37,38,3915Cơ săn ung hp lí 40,4116Vsinh an toàn thc phm42,4317Bo qun cht dinh dưng trong chế biến món ănChế biến 1 số món ăn không sử dụng nhiệt44,45,4618Các phương pháp chế biến thc phm47,4819TH: Chế biến món ăn : Trn du gim rau xà lách49,5020TH: Chế biến món ăn : Trn hn hp nm rau mung51Kim tra thc hànhThực hành tự chọn52,5321Tchc ba ăn hp lí trong gia đình54,55,5622Quy trình tchc ba ăn57,5823TH : Xây dng thưc đơn59,6024Ta hoa trang trí món ăn t1 sloi cqu6125Ôn tp chương IIIChương IV : Thu chi trong gia đình62,6326Thu nhp gia đình64,6527Chi tiêu trong gia đình66,67TH : Bài tp tình hung vthu chi trong gia đình68Ôn tp chương IV69,70Kim tra cui năm hc
 
LỚP 7
HỌC KÌ IPHẦN I: TRỒNG TRỌTChương I: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
Tiết 1Bài 1Bài 2Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng vàthành phần của đất trồng.Tiết 2Bài 3Mt stính cht chính ca đt trngTiết 3Bài 6Bin pháp sdng, ci to và bo vđt.Tiết 4Thc hành: ( bài 4 và bài 5).Tiết 5Bài 7Tác dng ca phân bón trong trng trtTiết 6Bài 9Cách sdng và bo qun các loi phân bón thông thưngTiết 7Bài 10Vai trò ca ging và phương pháp chn to ging cây trng.Tiết 8Bài 11Sn xut và bo qun ging cây trng.Tiết 9Bài 12Sâu, bnh hi cây trngTiết 10Bài 13Phòng trsâu, bnh hi.Tiết 11Thc hành ( bài 8 và bài 14).Tiết 12Kim tra.
Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trồng trọt
Tiết 13Bài 15Bài 16Làm đất và bón phân lót. Gieo trồng cây nông nghiệp.Tiết 14Bài 17Bài 18Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm. Xác định sức nảymầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống.Tiết 15Bài 19Các bin pháp chăm sóc cây trngTiết 16Bài 20Thu hoch, bo qun và chế biến nông sn.Tiết 17Bài 21Luân canh, xen v, tăng vTiết 18Bài 22Vai trò ca rng và nhim vca trng rngTiết 19Bài 23Làm đt gieo ươm cây rng
PHẦN II: LÂM NGHIỆPChương I: Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng
Tiết 20Bài 24Gieo ht và chăm sóc vưn ươm cây rngTiét 21Bài 25Thc hành: Gieo ht và cy cây vào bu đtTiết 22Bài 26Bài 27Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng.Tiết 23Bài 28Khai thác rngTiết 24Bài 29Bo vvà khoanh nuôi rng.
Chương II: Khai thác và bảo vệ rừng.
Tiết 25Bài 30Bài 31Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôiGiống vật nuôiTiết 26Ôn tp
PHẨN III: CHĂN NUÔIChương I: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi.
 
Tiết 27Kim tra HK ITiết 28Bài 32Ssinh trưng và phát trin ca vt nuôi.Tiết 29Bài 33Mt sphương pháp chn lc và qun lí ging vt nuôi.Tiết 30Bài 34Nhân ging vt nuôiTiết 31Bài 35Thc hành: Nhn biết và chn mt sging gà qua quan sátngoại hình và đo kích thước các chiều.Tiết 32Bài 36Thc hành: Nhn biết và chon mt sging lơn ( heo) qua quansát ngoại hình và kích thước các chiều .Tiết 33Bài 37Thc ăn vt nuôi.Tiết 34Bài 38Vai trò ca thc ăn đi vi vt nuôi.Tiết 35Bài 39Chế biến và dtrthc ăn cho vt nuôi.Tiết 36Bài 40Sn xut thc ăn vt nuôiTiết 37Bài 42Bài 43Thực hành: Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men. Đánh giáchất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinhvật.Tiết 38Kim tra
Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
Tiết 39Bài 44Chung nuôi và vsinh trong chăn nuôi.Tiết 40Bài 45Nuôi dưng và chăm sóc các loi vt nuôiTiết 41Bài 46Bài 47Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi.Văcxin phòng bệnh cho vật nuôi.Tiết 42Bài 48Thc hành: Nhn biết mt sloi vcxin phòng bnh cho giacầm và phương pháp sử dụng văcxin Niu cát xơn phòng bệnhcho gà.
PHẦN IV: THỦY SẢNChương I: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản.
Tiết 43Bài 49Vai trò, nhim vca nuôi thy snTiết 44Bài 50Môi trưng nuôi thy snTiết 45Bài 51Thc hành: Xác đnh nhit đ, đtrong và đpH ca nưc nuôithủy sảnTiết 46Bài 52Thc ăn ca đng vt thy snTiết 47Bài 53Thc hành: Quan sát đnhn biết các loi thc ăn ca đng vtthủy sản.
Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.
Tiết 48Bài 54Chăm sóc, qun lí và phòng trbnh cho đng vt thy sn( tôm, cá).Tiết 49Bài 55Thu hoch, bo qun và chế biến sn phm thy sn.Tiết 50Bài 56Bo vmôi trưng và ngun li thy sn.Tiết 51Ôn tpTiết 52Kim tra hc kì II

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->