Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boris Aronovič Čišćenje Organizma

Boris Aronovič Čišćenje Organizma

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by petar
Čišćenje organizma
Čišćenje organizma

More info:

Published by: petar on Jul 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

 
1
Boris Aronovič
ČIŠĆENJEORGANIZMA
Sistem stvaranja i obnavljanja stanica
O ator
 
2
Boris Aranovič je osnivač i direktor Univerziteta za bioenergetske probleme u Petrogradu (1989 - 1991) spe!ijalista je u oblasti alternativne medi!ine" 1991" godine je  pozvan da radi kao predavač u #nstitutu za alternativnu medi!inu u $tok%olmu &vedska gdje se i sada nalazi" $a 'enom #vonom je stvorio entar čovjekovi% skriveni% rezervi i s velikim uspje%om radi u tomsmjeru" Budi gospodar svog zdravlja otkrivaju*i unutra&nje rezerve organizma je osnovna tema seminara i tečajeva" +ečajevi se ne dr'e samo u &vedskoj ve* i u drugim zemljama (,inskaorve&ka)" .etode B" Aranoviča su jedinstvene i za%valjuju*i njima tisu*ama ljudi je uspjelo povratiti ili pobolj&ati zdravlje"U posljednje vrijeme interes za njegove metode raste pozvan je da dr'i tečajeve u /u'noj Ameri!i i jemačkoj"0brazovanje 2lektrote%nički institut Uljanov (3enjin)" 4asnije je zavr&io tečajeve  psi%ologije na 5ojnomedi!inskoj akademiji kao i medi!inski tečaj na #nstitutu za  pedijatriju"5r&io je mnoga istra'ivanja na katedri za 6iziologiju #nstituta za 6izičku kulturu i rezultate  je sa pro6esorom /" $ologubom izlo'io u radu Psi%o6iziolo&ka i 6unk!ionalna karakteristika uti!aja metode biokorek!ije na čovjekov organizam"4njige B" Aranoviča +erapija pomo*u misli - $to!k%olm 1997" # Budi gospodar svog zdravlja- $to!k%olm 199" su izazvale ogromnozanimanje mnogobrojni% čitala!a"apomena 4njiga Budi gospodar svog zdravlja je prevedena na srpski a izdalo ju je izdavačko poduze*e $6airos iz Beograda"
 
3
!"O#
...
.o'da *emo na*i ključ za savr&enstvo koji se krije unutra"
Šri Aurobindo Gho
Da li se mnogo suvremenih ljudi zamisli danas zašto dolaze bolesti, zašto nastaju životni problemi, nesretni slučajevi i druge neugodnosti u životu? Zašto neki ljudi imaju interesantan posao i relativno sretnu sudbinu, a neki su nezaposleni i ne mogu naći svoje mjesto u životu? Može li se upravljati svojim zdravljem,raspoloženjem, sudbinom?ostoji mnoštvo knjiga koje, u ovom ili onom stupnju, rasvjetljavaju ovu temu. !no u čemu se ova knjiga razlikuje od drugih je to što je u njoj materijal izložen u strogom redosljedu i što je dovoljno konkretan. "ome je namijenjena ova knjiga?rvenstveno onima koji žele izmijeniti nešto u svom životu, koji imaju #iljeve u životu, koji žele postati gospodari svoje sudbine. $ najzad, onima koji žele poboljšati ili povratiti svoje zdravlje. %li što je to zdravlje? Mnogi taj pojam povezuju sa odsustvom bolesti. %li to nije sasvim pravilno. &iti zdrav ' to značiustajati ujutru dobro raspoložen, ne biti umoran, namati straha i sumnji, biti spokojan i umjeti se radovati životu. Da li danas ima mnogo takvih ljudi? Mislim da nema. Da li se možda s vremenom uvećava broj takvih ljudi? (ako)e ne. rije bi se moglo reći obrnuto. *ve češće čitamo u novinama da raste broj alergijskih oboljenja, bolesti sr#a i krvotoka, rak produžava svoje napredovanje, pojavljuju se nove bolesti koje su ranije bile nepoznate.!rtodoksna medi#ina nastoji naći uzroke tog porasta bolesti u zaga)enju okoline, povećanju kemijskih materija u prehrambenim proizvodima, pušenju, zloupotrebi alkohola. *ve je to, naravno, točno. $pak, glavni uzrok je rast unutrašnjeg nespokojstva suvremenih ljudi. +a žalost, živjeti u razvijenom društvu značiživjeti pod djelovanjem stresnih aktora. Mnogi ljudi su zabrinuti zbog materijalnog blagostanja, brinu za porodi#u, posao, položaj u društvu. Dosta ljudi se sudara sa nerješenim problemima i nema povjerenja u sutrašnji#u. *o#ijalni uvjeti su osnova i pogodna podloga za razvoj psihoemo#ionalnih poremećaja i unutrašnjih napona, koji dovode do izičkih poremećaja i bolesti. Drugim riječima, to su mentalni uzro#i bolesti. % ti aktori, sa svoje strane, izazivaju zaga)ivanje organizma -podrobnije o zaga)ivanju organizma u slijedećim poglavljima.!rganizam čovjeka je sistem sa samoregula#ijom, koji prilikom djelovanja

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->