Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lossky, Vladimir - Introducere in teologia ortodoxa

Lossky, Vladimir - Introducere in teologia ortodoxa

Ratings: (0)|Views: 2,846|Likes:
Published by api-19781457

More info:

Published by: api-19781457 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Vladimir Lossky
Introducere \u00een teologia ortodox\u0103

\u00cen rom\u00e2ne\u015fte de Lidia\u015fi Remus Rus
Prefa\u0163\u0103 de Pr. Prof. D. Gh. Popescu
Tip\u0103rit\u0103 la editura Enciclopedic\u0103 Bucure\u015fti, 1993\u015fi
Editura Sofia, Bucure\u015fti, 2006

Edi\u0163ie electronic\u0103
APOLOGETICUM
2006
Vladimir Lossky
2Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.
Aceast\u0103 lucrare este destinat\u0103 tuturor iubitorilor de spiritualitate cre\u015ftin\u0103 ortodox\u0103\u015fi de istoria

neamului rom\u00e2nesc. Ea poate fi utilizat\u0103, copiat\u0103\u015fi distribuit\u0103 LIBER cu men\u0163ionarea sursei.
Scanare: Corina
Corectura I: Elena
Corectura II: Apologeticum
Digitalizare pdf : Apologeticum

\u00a9 2006 APOLOGETICUM.
http://apologeticum.net
http://www.angelfire.com/space2/carti/
apologeticum2003@yahoo.com

Digitally signed by Apologeticum
DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum,
ou=Biblioteca teologica digitala,
email=apologeticum2003@yahoo.com
Reason: I am the author of this document
Location: Romania
Date: 2006.08.17 17:24:52 +03'00'

Introducere \u00een teologia ortodox\u0103
3
Prefa\u0163\u0103

Un bun cunosc\u0103tor al persoanei\u015fi operei lui Vladimir Lossky spunea despre el c\u0103 a fost unul dintre acei teologi ortodoc\u015fi ai secolului nostru care s-au g\u00e2ndit s\u0103 prezinte Ortodoxia \u00een Vest nu doar ca pe o simpl\u0103 form\u0103 istoric\u0103 a Cre\u015ftin\u0103t\u0103\u0163ii r\u0103s\u0103ritene, ci, \u00eenainte de toate, ca pe un adev\u0103r permanent\u015fi universal. Aceast\u0103 m\u0103rturie a constituit preocuparea major\u0103 a vie\u0163ii sale\u015fi l-a c\u0103l\u0103uzit s\u0103 lucreze \u00een dou\u0103 domenii care se completau \u00een duh: teologia bizantin\u0103, continuatoare organic\u0103 a tradi\u0163iei P\u0103rin\u0163ilor r\u0103s\u0103riteni,\u015fi Evul Mediu latin, unde a c\u0103utat, cu prec\u0103dere la Meister Eckhart, posibile puncte de contact cu R\u0103s\u0103ritul ortodox.

Acest dublu interes a reprezentat o continuare pe plan strict\u015ftiin\u0163ific a tradi\u0163iei celor mai bune cercuri academice din St. Petersburg, c\u0103rora le apar\u0163inea\u015fi familia lui Lossky, tradi\u0163ie care a produs nu numai bizantinologi, dar\u015fi medievi\u015fti de marc\u0103.

Dar aspectul spiritual al schismei dintre Occident\u015fi Orient a fost cel care l-a c\u0103l\u0103uzit pe Lossky pe calea parcurs\u0103 ca cercet\u0103tor\u015fi teolog. Punctul care i s-a p\u0103rut lui c\u0103 divide pe cre\u015ftini \u00eentre ei\u015fi care i-a re\u0163inut aten\u0163ia \u00een mod cu totul deosebit a fost doctrina despre purcederea Duhului Sf\u00e2nt\u015fi despre energiile necreate ale lui Dumnezeu, \u00een toate scrierile sale se remarc\u0103 inten\u0163ia de a prezerva integritatea Ortodoxiei\u015fi dorin\u0163a de dialog cu Occidentul cre\u015ftin.

Dar accentul pe care Lossky l-a pus pe Duhul Sf\u00e2nt\u015fi pe energiile necreate ca expresie a lucr\u0103rii\u015fi prezen\u0163ei lui Dumnezeu \u00een crea\u0163ie are importan\u0163\u0103 considerabil\u0103 nu numai pentru dialogul teologic dintre Est\u015fi Vest, dar\u015fi pentru lumea contemporan\u0103 care tr\u0103ie\u015fte drama rupturii abisale dintre natural\u015fi supranatural, cu toate consecin\u0163ele spirituale

\u015fi morale decurg\u00e2nd de aici. Datorit\u0103 acestei rupturi provocate de absen\u0163a energiilor

necreate, Dumnezeu a fost \u00eenchis \u00eentr-o transcenden\u0163\u0103 inaccesibil\u0103, de factur\u0103 deist\u0103, devenind lipsit de semnifica\u0163ie pentru via\u0163a spiritual\u0103\u015fi moral\u0103 a omului. A\u015fa se explic\u0103 motivul pentru care \u00een secolul al XIX-lea se sus\u0163inea c\u0103 \u201enu mai este loc pentru Dumnezeu\u201d.

Lumea, la r\u00e2ndul ei, s-a \u00eenchis \u00een imanen\u0163\u0103, transform\u00e2ndu-se \u00eentr-o uria\u015f\u0103 ma\u015fin\u0103 care func\u0163ioneaz\u0103 prin ea \u00eens\u0103\u015fi, f\u0103r\u0103 nici o interven\u0163ie a lui Dumnezeu. Mai mult dec\u00e2t at\u00e2t, orice interven\u0163ie a lui Dumnezeu \u00een lume era respins\u0103 din principiu, fiind considerat\u0103 un atentat la autonomia\u015fi libertatea omului. Rezultatul acestui proces de secularizare a lumii s- a manifestat printr-un progres remarcabil al\u015ftiin\u0163ei\u015fi tehnologiei, este adev\u0103rat, dar\u015fi printr-un regres de ordin religios, care a scufundat omul \u00eentr-o acut\u0103 criz\u0103 spiritual\u0103 \u015fi moral\u0103. Lumea s-a transformat \u00eentr-o uria\u015f\u0103 necropol\u0103, supus\u0103 legilor deterministe ale compunerii\u015fi descompunerii, ale na\u015fterii\u015fi mor\u0163ii, lipsit\u0103 de adierea nemuririi\u015fi a eternit\u0103\u0163ii, care \u00ee\u015fi au izvorul lor numai \u00een Dumnezeu, adic\u0103 dincolo de orizontul acestei lumi supuse, \u00een permanen\u0163\u0103, transform\u0103rii\u015fi devenirii.

Doctrina cre\u015ftin\u0103 despre Duhul Sf\u00e2nt\u015fi energiile necreate, puse \u00een eviden\u0163\u0103 cu at\u00e2ta str\u0103lucire de Lossky, vine s\u0103 acopere pr\u0103pastia dintre natural\u015fi supranatural\u015fi s\u0103 constituie puntea de diamante dintre Dumnezeu\u015fi lume. Prin natura Sa, Dumnezeu r\u0103m\u00e2ne transcendent lumii, fiindc\u0103 natura lui Dumnezeu este necreat\u0103, \u00een timp ce natura lumii este creat\u0103. Dar a\u015fa cum razele de soare izvor\u0103sc din discul solar\u015fi coboar\u0103 pe p\u0103m\u00e2nt, tot astfel razele de lumin\u0103, via\u0163\u0103 \u015fi iubire sunt energiile necreate care izvor\u0103sc din fiin\u0163a Dumnezeirii\u015fi \u00eembr\u0103\u0163i\u015feaz\u0103 \u00eentreaga crea\u0163ie. Pe firul acestor energii necreate, Duhul Sf\u00e2nt coboar\u0103 \u00een Biseric\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu Cincizecimea, pentru ca s\u0103 \u00eenal\u0163e omul c\u0103tre Dumnezeu\u015fi comuniunea cu El, singura care poate s\u0103 satisfac\u0103 setea lui de des\u0103v\u00e2r\u015fire\u015fi eternitate. \u201eAdev\u0103rul omului, spune Lossky, este dincolo de orice condi\u0163ionare, iar demnitatea sa const\u0103 \u00een capacitatea de a se elibera de propria natur\u0103, de determinismul lumii, nu prin abandonarea naturii ca atare, a\u015fa cum se \u00eent\u00e2mpl\u0103 \u00een doctrinele orientale, ci prin transfigurarea ei \u00een Hristos-Dumnezeu,

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
John Linux liked this
Ghenof Cristina liked this
maruan liked this
Norbert Nagy liked this
Norbert Nagy liked this
okalman liked this
3adrian liked this
maruan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->