Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Opsti Pregled Istorije Svrljiga

Opsti Pregled Istorije Svrljiga

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by sarcel
Vitomir Djirdjevic
Vitomir Djirdjevic

More info:

Published by: sarcel on Jul 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

 
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА СВРЉИГА 
 
КЊИГАП
ЈЕЗИК,
 
КУЛТУРА и
ц и в и л и з а ц и ја
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
 
 Др СРЕТЕН ПЕТРОВИЋПРОСВЕТА - НИШ
 
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ - СВРЉИГ
 
1992
.
 
ВИТОМИР ЂОРЂЕВИЋ
ОПШТИ ПРЕГЛЕД ИСТОРИјЕ СВРЉИГА 
Прошлошћу Сврљига бавили су се бројни историчари, археолози и други истраживачи и аутори и сви се они слажу да је Сврљиг анти- чки град, да су га подигли Римљани, а Константин Јиречек сматра да  је његово име тракијског порекла.1) Историчари се, такође, слажу да су подручје Сврљига у време почетка нове ере насељавала трачка пле- мена Трибали и Мези, односно припадници илирско-трачког народа, који је познат под именом Дарданци21и који је имао значајну улогу у освајачким римским походима на Балкану и у организовању римске власти у нашим крајевима. Дарданци су били добро војнички орга- низовани и снажни, па су их Римл>ани још у првом веку пре нове ере користили као савезнике. То је дошло до пуног израза у првом веку нове ере и касније, кад су римске легије надирале према Дунаву и освајале Дакију. У то време је у Нишу (Nais) стационирана и прва дар-  данска кохорта - kohorta I Aurelia Dardanorum3>(формирана у другој половини II века н.е.) у чијем саставу су свакако били и дардански ратници са подручја Сврљига. У то време је, као снажно војничко упориште и безбедна путна станица на магисграли легионара и трго- ваца, настао и римски Сврљиг, антички град који је кроз целу историју имао пресудну улогу у развоју овог краја и животу његових становника.Историчари још нису до краја решили дилему да ли се тај анти- чки Сврљиг налазио код данашњег села Вароши, непосредно поред војничке тврђаве на високој стени на обали Тимока, или код данаш- њег села Нишевца, недалеко од тврђаве, у долини погоднијој за град- њу стамбених, економских и комуналних објеката по римском узору. Но то ни мало не умањује значај и уло
1
у тог античког града, о чијим институцијама и становницима данас сведоче само малобројни остаци некадашњих грађевина (хипокаусти, терме, купатила, водовод) и не- кадашњих монументалних споменика ратника и ратних ветерана.У римској војсци је било уобичајено да се војници, после завр- шетка војничке службе, повлаче у веће центре провинције у којој су служили, где им је стављан на располагање земљишни посед. Такви нови становници јављају се у Нишу већ у првом веку н.е.,4) а у Сврљигу
1) К. Јиречек,
Историја Срба,
 „Словољубве“, Београд, III, 1978.2) Група аутора,
Историја народа Југославије,
 „Просвета“, Београд, кн>. I, 1953,стр. 20.3) П. Петровић,
Ниш у античко доба,
 „Градина", Ниш, 1976, стр. 32.4) П. Петровић,
Ниш у античко доба,
 стр. 119, 124.
6*
83
 
вероватно неигго касније. О томе сведочи жртвеник ветерана Луција Аурелија Јустина из Бањице,5*којим је он, што је такође било уобича-  јено, изражавао захвалност и славио своје богове и императоре, који су му омогућили да стекне углед и боштство. То доказује да је за ве- теране и ислужене војнике овде било довољно и простора и могућ- ности да као земљопоседници и повлашћени грађани и функционери остваре себи и својој породици удобан и лагодан живот. Они су имали одлучујући утицај и у изграђивању античког насеља код Нишевца, које је највероватније у то време и настало и у којем је било места за трговце, занатлије, крчмаре и друте пословне придошлице. Доморо-  дачко дарданско становништво, из којег су, иначе, регрутовани нови војници-легионари, било је ангажовано на производњи хране, у првом реду на гајењу великог броја говеда, коња, магараца, коза, оваца и друге стоке на пространим и богатим сврљишким пашњацима.
Слика 1. Град Сврљиг. (Снимио Раде Милисавл>евић)
Сврљиг је, иначе, као и највећи део данашње Србије, по адми- нистративној подели римске империје, припадао провинцији Мезији, која је установљена 9. године пре н.е., за владе цара Домицијана, од- носно Горњој Мезији, кад је она око 100. године н.е. подел>ена на гор- њу и доњу. Ревизија ових граница извршена је крајем трећег и почет-
5) Н. Вулић,
Споменик,
 LXXV, 1933, п. 72, бр. 207.
84

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->