Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Mobile apps in health

Mobile apps in health

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Victor Miclovich
mobile applications programming in Health
mobile applications programming in Health

More info:

Published by: Victor Miclovich on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2010

 
So{y AA> [mldym Lmiabo` Iaojhdryabr ah SqR63L]E , Fob}`yq df ymbghd`djq
Ldka`m Mhjahmm{ahj Fdb}r J{d}s '[mrmo{bg & Imvm`dslmhy!
[mrmo{bg>
Ldka`m Gmo`yg Oss`aboyadhr
Vabyd{ Lab`dvabgOssf{abo @okr
vabyd{(lab`dvabgCossf{abo(d{jvablab`dvabgC}johiordfy(bdl
Hdvmlkm{ ?2, ;331
Bdhymhyr
? [mldym Lmiabo` Iaojhdrar ?; Ohoydlq df d}{ [LI ydd` ;2 Bdryr, Bdryr, Bdryr ;9 Kobemhi ohi Ahym{dsm{oka`ayq 2= Orrajhlmhyr df yorer yd ygm ymol 9
Okry{oby
Ygar sosm{ imrb{akmi ygm {mrmo{bg ygoy ar }him{zo ah ygm ﬏m`i df {mldym lmiabo` iaojhdryabr( A govm bgdrmh yd }rm SR63
?
kmbo}rmdf Sygdh‑r oja`ay ohi morm df }rm or o s{dj{ollahj `ohj}ojm( Dvm{ ygmrm rm{amr df sosm{r A rgo`` km jdahj yg{d}jg ygm imvm`dslmhyo` dvm{vamz df ygm [LI
;
}him{ Sygdh5 ygmrgo`` imrb{akm ygm ymbghd`djamr zm rgo`` }rmor o ymol( Ohi s{dkok` ygar rgo`` km dsmhrd}{bmi( Ygm{m‑{m rya`` jddi zor yd bdllm{
?
Sqygdh fd{ R63
;
[mldym Lmiabo` Iaojhdryabr
bao`a~m dsmh rd}{bm s{di}byr
2
( Ay ar i}{ahj ygm`mby}{mr ygoy zm rgo`` `dde oy rhassmyr df bdim(Oh obbd}hy dh JayG}k za`` km rmy }s fd{ ygars{dnmby( Fd{ vm{radhahj df bdhymhy zm rgo`` }rmJay
9
? [mldym Lmiabo` Iaojhdrar
[mldym lmiabo` iaojhdrar ar im﬏hmi or ygmaimhya﬏boyadh df ygm a``hmrrmr df o sm{rdhzaygd}y ygm kmhm﬏y df o fd{lo` lmiabo`mwolahoyadh( K}y ay ar kmyym{ yd s}y ay or
“oh aimhya﬏boyadh kq o sgqrabaoh zgd gor hdy galrm`f f}``q mwolahmi ygm soyamhy“
([LI ar oh o{mo zayg o `dy df s{dlarm ohi gorkmmh bo``mi loh holmr f{dl “
ym`mlmiabahm
yd
ldka`m gmo`yg 
“(Ygar rlo`` o{yab`m ar yd dsmh }s ygm lahirdf ygar j{d}s( A gdsm d} j}r jmy ld{m aimorohi mhbd}{ojmlmhy
=
(
2
`aem rm{vabahj ohi s{dvaradh df ims`dqlmhy
9
Ygdrm ygoy ehdz RVH boh rya`` }rm ay5 ygm{m‑r oj{moy s`}jah bo``mi rvhjay ygoy o``dzr qd} yd laj{oymRVH {msdrayd{amr yd jay(
=
y{q yd jmy or lohq R63 sgdhmr((( hdy n}ry Hdeao,
?
 
; Ohoydlq df d}{ [LI ydd`
Ygar ar oh dvm{vamz df gdz o sm{rdh ah ygm“﬏m`i“ boh }rm ygar ydd`( Rdlm LAY
6
ry}imhyrimrajhmi Ldbo zgabg ar o s`oyfd{l ygoy idmro rala`o{ ygahj k}y dh ygm Ohi{dai s`oyfd{l(Zm o{m idahj dhm ygoy ar kormi dh ygm RlkaohDR k}y }rahj Sygdh( Zm rgo`` oii ld{mfmoy}{mr or ygm imvm`dslmhy bdhyah}mr(Ygar ar o ydd` zayg j{moy s{dlarm yd Imvm`dsahj hoyadhr ohi Imvm`dsmi dhmr ydd(O`` o sm{rdh ah o {mo`` {mldym o{mo gor yd id argovm o sgdhm zayg gal5 o rlo{y sgdhm ar s{mfm{{mi yd n}ry ygm RLRVdabmdh`ysm sgdhmr(Zayg ygar sgdhm, ygm }rm{ boh ysm d}y o s{dk`ml d{ arr}mr df bdhbm{h r}bg or>
Holm df sm{rdh
Ojm
zmajgy
rmw
ymlsm{oy}{m {moiahjr
myb(Ah oiiayadh yd ygoy `ary, ygm }rm{ 'ah lohbormr, ygar bd}`i km o h}{rm!, lo govm yd yoemsaby}{mr df offimbymi o{mor d{ ygm iarmormi kdiso{y
:
( So`soyadhr ohi bd`d{ahjr ro o `dy ahygm lmiabo` zd{`i( Ygm saby}{mr bd}`i km df mmr((( ygm bd`d{ df ygm s}sa`r, ygm bdhry{abyadhrdf ygm a{ar( Lmiabo` ioyo ar allmhrm`{abgohi ahobb}{ob boh bo}rm loh s{dk`mlr d{zd{rmh ygm mwaryahj dhmr(@my }r bo`` ygar }rm{ d{ h}{rm O`abm5 ygar arfd{ {mordhr ygoy lo gm`s rals`af olkaj}ayohi ygm j{ovay df ygm s{dk`mlr ygar boh rd`vm(
Rolr}hj gor jdy rdlm, n}ry id rdlm ahvmryajoyadh
6
Lorrobg}rmyyr Ahryay}ym df Ymbghd`djq
:
ygar bd}`i km ygm reah o{d}hi o lo`ajhohy soybg dho k{mory
O`abm lozohy yd yoem o rd}hi {mbd{iahjdf ygm soyamhy‑r bd}jg((( bgmry l}{l}{r bohrajhaf gmo{y iarmorm ohi loh dygm{ g}loh“k}jr“(Rgm lo o`rd s{mfm{ yd yoem o vaimd {mbd{iahjzga`m idb}lmhyahj gm{ fmo{r ohi r}jjmryadhryd o iaryohy sgrabaoh(Ygm Ymbghd[LI
7
rgd}`i govm o rmhrm df `dboyadh((( ygar ar yd rovm O`abm yalm, rgmrgd}`i fdb}r dh n}ry yoeahj ygm hmbmrro{imyoa`r( Ygm oss`aboyadh 'Ymbghd[LI! rgd}`iid ygm {mry(
Ah mrrmhbm, Ymbghd[LI za`` govmoh @KR 
1
 fmoy}{m(
(
2 Bdryr, Bdryr, Bdryr
Bdryr o{m dhm df ygm ldry alsd{yohy arr}mr ahygm k}a`i df ygar oss`aboyadh( K}y A ol hdy{mfm{{ahj yd ﬏hohbao` bdryr( Zm``, lokm n}ryo kay( K}y obbd{iahj yd bm{yoah `ozr
?3
, A olr}{m ygar vmhy}{m ar vaok`m(Kobe yd ygm alsd{yohy bdhbmsyr gm{m( Ygmbdry ygoy A {mfm{ yd gm{m o{m ymbghd`djabo` bdryr>r}bg or ygm bdry df kohizaiyg ah ym{lr df {m`aoka`ay( Zm o{m rmmahj ohi kmahj zayhmrrmr yd ygm{oymr df ioyo y{ohrfm{ o`ldry id}k`ahj d{ y{ass`ahj((( ygm ldhmyo{ bdryr o{m o`ldry idzh
??
(@dz Ahym{hmy bdryr {}`mr d}y ygm zmajgy ygoy“Bdryr“ gor gm{m(Rd ygoy `movmr lm zayg dh` oii{mrrahj ygm
7
Fd{ zohy df o kmyym{ holm, A ygahe zm rgd}`i bo``ygar vmhy}{m$ydd` rdlmygahj `aem
Ymbghd[LI
1
@dboyadh Kormi Rm{vabm
?3
Ldd{m‑r `oz>
Ygm s{dbmrrahj sdzm{ df o lab{dbgasid}k`mr mvm{q ?7 ldhygr(
Bd{d``o{q>
bdlsym{r kmbdlm forym{ 
ohi ygm s{abm df o javmh `mvm` df bdls}yahjsdzm{ go`vmr  mvm{q ?7 ldhygr( Ygar n}ry lmohr ygoyygm bdryr o{m jdahj yd jd idzh rajha﬏bohy`q(
??
D{ohjm Ym`mbdl, fd{ mwols`m `myr o b}rydlm{ zaygoh Ahym{hmy mhok`mi sgdhm, r}{f ygm Ahym{hmy oy ygm bdrydf `mrr ygoh o rdio zgabg ar `mrr ygoh )3(=
;
 
{m`aoka`ay df ygm bdhhmbyadhr yd o`` fd{lr df “Ahym{hmyIoyo bdhhmbyavay“ r}bg or>
JS[R
]RK ymygm{
K{doi kohi Zalow
?;
Za﬏ dvm{ K{doiKohi
myb(Ah loh {mldym s`obmr ah Of{abo, bdhhmbyavayar rya`` hdy ygoy jddi( Rd ygar `movmr }r yd }rmahym{mryahj ymbghaq}mr( Rdlm df zgabg A jdyf{dl Ldbo oss‑r imrajh(Rd zgoy id zm id yd mhr}{m o {m`aok`m ioyobdhhmbyadh ohi ioyo y{ohrfm{r>?( Rhbg{dha~oyadh> ygar {mfm{r yd ygm }rm df mwaryahj ryd{ojm df ygm Sgdhm( Ygoy‑r n}ryo ioyokorm, {ajgy4 Rd, zm rgo`` hdz ryo{yygaheahj df rd`}yadhr ygoy javm }r bgmosohi {m`aok`m ryd{ojm( O`rd, zm govm yd mlkmi o kobej{d}hi `arymhahj rm{vabm ygoyrgd}`i bgmbe bm``}`o{ bdvm{ojm ohi or rddhor ygm ay ar ovoa`ok`m, ioyo ar }s`doimi(;( Sobemya~oyadh> ygm lmiabo` ioyo A imrb{akmi mo{`am{ ar s{myy gmov ohi rd ygarbo}rm ygm ioyo y{ohrfm{ d{ }s`doi yd orm{vm{ yd yoem rdlm yalm((( ohi ygahe df ygm h}lkm{ df ahiavai}o`r ygoy lajgy km ah`ahm zoayahj ygma{ y}{h fd{ “ahrsmbyadh“ kO`abm((( Qmog, A ehdz ygoy `dde, ygm o{mrd f{}ry{oymi af O`abm‑r sgdhm gor jdy arr}mr( Rd zm boh imrajh rmvm{o` o`jd{ayglrygoy za`` `dbo`` q}m}m o`` ygar ioyo df iaffm{mhy ahiavai}o`r kmfd{m rmhiahj ay dffi( RdO`abm boh jd dh zayg gm{ mvmh af ygm{m‑r hdbm``}`o{ bdvm{ojm
?2
(
?;
ZALOW> Za{m`mrr Ahym{dsm{ok`m Lab{dzovm obbmrr
?2
Ygar za`` yoem rdlm ld{m “ymbg“ ry}ffi yd s}y idzh5ygar ahvd`vmr AS s{dj{ollahj, RRG s{dj{ollahj fd{rmb}{ayq, s`oqahj zayg ioyo s{dydbd`r ah d{im{ yd kddrymflbamhbq ohi {m`aoka`ayq(
2( L}`yaldio` y{ohrfm{r> ygar oss`aboyadhrgd}`i o``dz ygm Rlkaoh sgdhm obbmrryd o`` sdrrak`m Ahym{hmy “obbmrr“((( L}`yaldio` n}ry lmohr loh ldimr ohi ygoylmohr zm boh }rm o`` dsyadhr ygoy ygm imvabm r}ssd{yr>
JS[R
Za'
zgmh b`drm yd o f{mms}k`abza﬏ 
!
RLR ohi LLR '
ygm ymwy}o` ioyo boh km rmhy }rahj RLR 
!
]RK ymygm{ '
ygar n}ry lmohr, qd} boh bdhhmby yd o SB d{ `osyds zayg Ahym{hmy obbmrr, ohi n}ry govm qd}{ bobgmi ioyo rmhy 
!
9 Kobemhi ohi Ahym{dsm{oka`ayq
Fd{ ygar oss yd zd{e zm`` mhd}jg( Zm rgo``}rm o yg{mmyam{ ysm imrajh( O yg{mm yam{ aro b`amhyrm{vm{ o{bgaymby}{m ah zgabg ygm }rm{ahym{fobm
?9
, f}hbyadho` s{dbmrr `djab, bdls}ym{ioyo ryd{ojm ohi ioyo obbmrr o{m imvm`dsmiohi loahyoahmi or ahimsmhimhy ldi}`mr, ldrydfymh dh rmso{oym s`oyfd{lr(
?=
(Ygar ar ygm imrajh soyym{h ygoy zm rgo`` }rm(Ygm b`amhy raim ar ygm ahym{fobm dh d}{ sgdhm5ygar ar boh ahb`}im ry}ffi `aem o bd}s`m df fd{lr'rahj`m ymwy iao`djr!, sds}slmh}r ohi `dyr df dygm{ ry}ffi( K}y, k hdz d} rgd}`i ehdz ygoyygm ldka`m imvabm ar {mo`` “@ALAYMI“((( Argd}`i km rgd}yahj ygar `d}i(K}y kmahj `alaymi idmr hdy lmoh ygoy ygm imrajh rgd}`i km foem/ d{ rd }hbdd`/ Ygm b`amhyza`` hmvm{ bdll}haboym ia{mby` yd ygm ioyo
?9
zgoy zm rmm
!
?=
Ygar im﬏hayadh ar jdy f{dl Zaeasmiao5 ygm{m o{mrdlm bdd` i{ozahjr, bgmbe ygml d}y( N}ry rmo{bg fd{hyam{ d{ yg{mm yam{
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->