Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EWI-Review 8 / september 2009

EWI-Review 8 / september 2009

Ratings: (0)|Views: 300|Likes:

More info:

Published by: steven_schelfhout3811 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2010

pdf

text

original

 
Samenspel tussen Economie, Wetenschap en Innovatie voor een betere samenleving
Magazine van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie| September 2009
N°8
 Vlaamse overheid
 
NHOUDNHOUDNHOUDNHOUD
 
10 
14 
17 
 20 
22 
 24 
26 
44 
48 
46 
50 
 28 
30 
 32 
36 
 38 
40 
Welkom:
 Kan creativiteit de economie redden?
Vanuit Vlaanderen:
Kafka gemeten
Nader uitgespit:
 Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Focus op:
 Roger Van Overstraeten Society vzw: van interesse tot passie voor wetenschap
Centraal thema:
 Bruisend Europees Jaar van de Creativiteit en InnovatieAanbevelingen van de Ambassadeurs van het Jaar 
Centraal thema:
 Design Vlaanderen, motor voor de creatieve industrie
Centraal thema:
 Doordachte investeringen in creativiteit
Centraal thema:
 Kan creativiteit gemeten worden?
Centraal thema:
 Liever creatiever 
Centraal thema:
 VUB CROSSTALKS: eigenzinnig netwerk met internationale echo’s
Centraal thema:
 Creative Tampere: programma voor deontwikkeling van creatieve economie
Na afloop van:
 Twitterende peuters winnen ‘IBBT INCA Award’Innovatieve videowedstrijdKNOOP het in je oren
Centraal thema:
 Succesvolle innovatie kan vaak zonder R&D
Even uitgelegd:
 Videogames: geld voor geweld?
Column:
 Afwijken
Centraal thema:
 Creativiteit en ICT: het IBBT Art&D programma
Centraal thema:
 Innovatie in televisieland
Centraal thema:
 Modieuze economie of economische mode
Centraal thema:
 Licence to design
Centraal thema:
Interview met Hans Bourlon, Studio 100
De Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek:
 Het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur,Jeugd en Sport
CREATIVITEITS-
 TIPS
Doorheen deze EWI-Review vind je op verschillende plaatseneen kleurrijke bol terug metdaarin een tip om jecreativiteit te stimuleren.In totaal zijn er 10 tips,succes alvast!
2
 
Kan
creativiteit
de 
economie redden?
In een aantal recente publicaties wordt de creatieve industrie naar voren geschoven als een – zoniet dé opkomende sterkhouder van de Vlaamse economie. Uit creativiteit kan een bloeiende Vlaamse creatieve economietot stand komen. Die creatieve industrie steunt vooral op lokale kennis en kunde, culturele verwezenlijkingen, ICTen veel frisse ideeën. De sterke lokale verankering ervan zorgt voor een uniek aanbod waarvan de differentiërendefactor niet de prijs is, maar wel de kwaliteit en inhoud. Delokalisatie omwille van de productieprijs heeft dan weinigzin. Zou FC De Kampioenen jarenlang een kijkcijferkanon gebleven zijn, mocht het niet in Vlaanderen en metVlaamse acteurs zijn opgenomen?Vooral de combinatie van nieuwe media, ICT, cultuur, architectuur, toerisme, mode en design schept hogeverwachtingen. Die zou niet alleen resulteren in de oprichting van nieuwe Vlaamse bedrijven, maar ook garant staanvoor het aantrekken van buitenlandse investeerders, gecharmeerd door het potentieel van onze creatieve steden.Nochtans vervullen dergelijke producten en diensten – bijvoorbeeld modecreaties, culturele of toeristischeevenementen – geen basisbehoeftes zoals voeding of huisvesting. Het is slechts in de mate dat mensen dergelijkeproducten of diensten als een ‘commodity’ ervaren, en ze dus als ‘noodzakelijk’ beschouwen, dat we er eenduurzame economie op kunnen bouwen. In tijden van crisis lijkt dit geen evidentie. Vele van de studies hierover werden uitgevoerd tijdens de voorbije economische hoogconjunctuur. Ondertussen legt het Vlaamse modehuisBranquinho ‘er de naald bij neer’ door een dalend aantal bestellingen en een stijgend aantal wanbetalers. Het Fransemodehuis Christian Lacroix staat onder curatele. In de mediasector krijgen een aantal productiehuizen het moeilijk.Moet de overheid ingrijpen? Misschien wel, maar is dat geen marktverstoring? Of is de nadruk op de creatieveindustrie slechts een (beleids)hype? Anderzijds gingen de kaartjes voor Rock Werchter nog sneller de deur uit danvorig jaar, en heeft de crisis de reislust van de Vlamingen allerminst getemperd. Mogelijke verklaringen? Ofwel isde koopkracht gestegen door de indexverhogingen van vorig jaar en de huidige nulgroei van de gezondheidsindex.Hierdoor zouden velen de crisis (nog) niet voelen. Ofwel tonen deze vaststellingen net aan dat de producten endiensten van de creatieve industrie vandaag niet langer als luxe beschouwd worden, maar wel als ‘normaaltjes’. Danheeft deze economische sector inderdaad een solide basis gekregen.In die optiek is het niet meer dan evident om – tijdens het Europees Jaar van de Creativiteit en Innovatie – als themavan deze EWI-Review te kiezen voor ‘creativiteit in de economie’. Waarbij vooral niet-technologische aspectenaan bod komen. Zo is er aandacht voor ontwerp of design (p. 22 en p. 38), mode (p. 36), de mediasector (p. 32),combinaties van ICT en kunsten (p. 30), en het Europees Jaar van de Creativiteit zelf. Ook het interview met HansBourlon, medeoprichter van Studio 100 (p. 40), situeert zich op het gouden kruispunt van creativiteit en economie.Evenmin worden de ‘klassieke’ rubrieken vergeten: zoals altijd presenteert zich een steunpunt (p. 10), is er eencolumn (p. 50) en wordt een instelling uit het EWI-beleidsdomein nader belicht (p. 4).Ik wens u veel creatieve ideeën bij de lectuur.
Peter Spyns,Hoofdredacteur 
> Welkom
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->