Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminarski Teorija Saobraćajnih Tokova02

Seminarski Teorija Saobraćajnih Tokova02

Ratings: (0)|Views: 3,041 |Likes:
Published by HarSem

More info:

Published by: HarSem on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
Seminarski rad iz predmeta:
TEORIJA SAOBRAĆAJNIH TOKOVA
Tema:
TEHNIČKA BAZA CESTOVNOGSAOBRAĆAJAOSNOVNI PARAMETRISAOBRAĆAJNOG TOKA UCESTOVNOM SAOBRAĆAJU
 
 
1 PODJELA CESTA
Cesta je građevinski objekat koji služi za kretanje i prevoz ljudi i materijalnih dobarasa jednog mjesta na drugo.U sistemskom pristupu planiranja saobraćaja ceste predstavljaju elemenat tehničkebaze (stabilna postrojenja) u sistemu cestovnog saobraćaja.Razvojem motornih vozila i građenjem cesta došli su do izražaja elementi po kojimase ceste međusobno razlikuju, tako da danas imamo više klasifikacija cesta, koje serade na osnovu različitih kriterija.Ceste najčešće klasificiramo prema sljedećim kriterijima:-GEOPOLITIČKI kriterij (prema društveno-privrednom značaju),-EKSPLOTACIONI kriterij,-TEHNIČKI kriterij.
A
- GEOPOLITIČKI KRITERIJPrema ovom kriteriju ceste se dijele na:-magistralne,-regionalne i-lokalne.Magistralne ceste su međunarodne i druge javne ceste koje povezuju velike gradovei vezuju privredna područja u različitim regijama. Regionalne ceste povezuju relativno bliska privredna područja u okviru određenihregija i u isto vrijeme obavljaju distribuciju prometa i napajanja magistralnih cesta.Lokalne ceste su javne ceste koje povezuju sela i naselja na području opština ipripadaju užem regionalnom području.
B
– EKSPLOATACIONI KRITERIJPrema eksploatacionom kriteriju imamo tri klasifikacije, i to:-prema vrsti saobraćaja za koji su namjenjene,-prema veličini saobraćajnog opterenja i-prema namjeni i saobrajnom značaju.
Prema vrsti saobraćaja za koji su namjenjene
, ceste se dijele na:-ceste za isključivo motorni saobraj i-ceste za mješoviti saobraćaj.Ceste za motorni saobraćaj imaju veliku saobraćajnu važnost, na njima je dozvoljensaobraćaj samo za motorma vozila. U ove ceste spadaju auto put, većinamagistralne cestovne mreže kao i najopterećenije dionice regionalnih cesta.Auto putevi predstavljaju najvišu klasu javnih cesta. To su saobraćajnice koje sunamjenjene isključivo brzom motornom saobraćaju, sa dva odvojena kolovoza zasvaki smjer na kojima vladaju uslovi neprekinutih saobraćajnih tokova, sa razdjelnom
 
trakomizmeđu smjerova, obaveznom zaustavnom trakom za svaki smjer i sadenivelisanim čvorištima.Režim kontrolisanog pristupa sa visokim stupnjem sigurnosti, udobnosti i brzine,ostavaruje se propisanim konstruktivnim riješenjima, zbog čega auto put neposmatramo kao zbir kolovoznih traka, već tehničko-tehnološki sistem sa nizominfrastrukturnih elemenata kao što su: naplatne stanice, pumpne stanice, moteli(restorani), parkirališta (odmorišta), rasvjeta, sigurnosni sistem, zaštite od buke,informacioni sistem, horizontalna i vertikalna signalizacija itd.Ceste za mješoviti saobraćaj namjenjene su za kretanje svih vrsta cestovnih vozila idrugih učesnika u saobraćaju (npr. Pješaci, biciklisti, zaprežna kola).Ceste ovoga ranga projektuju se prema kriterijima koji proističu iz vozno dinamičkihkarakteristika nabrojanih vrsta saobraćaja.U ovu kategoriju spadaju manje opterećene regionalne i sve lokalne ceste.
Prema veličini saobraćajnog opterećenja
izraženog prosječnim godišnjim,dnevnim saobraćajem (PGDS), tj. brojem motornih vozila koji se na kraju planskogperioda očekuje na cesti u toku 24 sata.Ceste se dijele u pet (5) razreda (
Tabela 1
).U prvi razred spadaju auto putevi čije opterećenjeu pravilu treba da iznosi više od 15000 vozila/dan, sa više od 2 000 teretnih vozila.Vrijeme za koje se projektuju nove ili poboljšavaju postojeće javne ceste, predstavljaplanski period koji iznosi 20 godina za nova građenja, a za rekonstrukcije postojećeihcesta 5-20 godina.
Razred cesteUkupan broj motornih vozila u toku24 sata u oba smjera
Auto cesteCeste 1 razreda> 12 000Ceste 2 razreda7 000 12 000Ceste 3 razreda3 000 7 000Ceste 4 razreda1 000 3 000Ceste 5 razreda< 1 000
Tabela 1
– Rangiranje cesta prema veličini motornog saobraćaja
Prema namjeni i saobraćajnom značaju
, ceste se dijele na:-eurposke ceste za daleki saobraj,-ceste za daleki saobraćaj,-zemaljske ceste,-turistke ceste,-ceste za specijalne svrhe i-gradske ulice.Europske ceste za daleki saobraćaj su glavne ceste na našem kontinentu.One prolaze kroz više od 20 država i njihova je duljina veća od 50 000 km.Projektiranje i građenje tih cesta određeno je međunarodnim propisima.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amil Hodzic liked this
dragan79 liked this
asja88 liked this
Amil Hodzic liked this
Amil Hodzic liked this
Šeća Dulić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->