Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Building Bridges Through Managing Conflicts and Differences - Part 1 (Czech)

Building Bridges Through Managing Conflicts and Differences - Part 1 (Czech)

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Czech
Czech

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
 POSTAVME MOSTY
 
mezi ob
č
any a ú
ř
ady místní samosprávy a v zájmu efektivn
ě
 jší spolupráce se nau
č
me,
JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY A NESHODY
 
Č
ÁST I KONCEPCE A STRATEGIE
 
 
 2
 Autor této p
ř 
íru
č
ky
FRED FISHER 
 na její tvorb
ě
 spolupracoval s odborníky z organizací
Partners Hungary
Partners Slovakia
Partners Romania
Partners for Democratic Change International
University of Texas, Arlington
United Nations Centre for Human Settlements UNCHS (Habitat) – /Centra Spojených národ
ů
 pro lidská sídla/
experty vzd
ě
lávacích institucí zemí st
ř 
ední, východní a jižní Evropy. Zpracování p
ř 
íru
č
ky
ř 
ídila Nadace pro místní rozvoj /Foundation for Local Development/ p
ř 
i
Partners Romania
 / s finan
č
ní podporou:
LGI -Local Government Initiative Programme of the Open Society Institute /programu Institutu Open Society pro rozvoj místních iniciativ/
UNCHS (Habitat), United Nations Centre for Human Settlements, v rámci vzd
ě
lávacího  programu pro vedoucí pracovníky orgán
ů
 místní samosprávy /Local Leadership and Management Training Programme/, financovaného vládou Nizozemského království.
Autorem celkového uspo
ř 
ádání /Layout/ je Paul Popescu.
Č
eský p
ř 
eklad: Alena Faltýsková, 2002 Financováno LGI z projektu Small Grants Program Grafika anglické verze: Paul Popescu ©
 
 3
OBSAH
P
Ř 
EDMLUVA
5
 PROLOG
7
 STRU
Č
N
Ě
 O TÉTO P
Ř 
ÍRU
Č
CE
9
 KAPITOLA 1. ÚVOD
11
 
Konflikt a demokracie 13 Um
ě
demokracie 14 Pro
č
 je konflikt d
ů
ležitý pro demokratickou samosprávu 15 Zvládání konflikt
ů
 a participativní plánování 15 Vyjednávání a mediace (zprost
ř 
edkování) 16 Jste zmateni? 17 Otázky moci a kultury 18  Nejd
ů
ležit
ě
 jší body 19 Poznámky 20
KAPITOLA 2. POCHOPENÍ POVAHY KONFLIKTU
21
 
Vnímání konfliktu 23 Faktory ovliv
ň
ující vnímání konfliktu 24 Co d
ě
lat? 25 P
ř 
í
č
iny konfliktu 26 Dynamika konfliktu 29 Analýza konfliktu 30 Cesta do Abilény 31  Nejd
ů
ležit
ě
 jší body 32 Poznámky 33
KAPITOLA 3. P
Ř 
EHLED STRATEGIÍ ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU
34
 
Styly zvládání konfliktu 35  Nám
ě
ty k úvaze 36 Kulturní rozdíly 37 Další variace 38 Spole
č
platforma (východiska)? 41 Zvažování r 
ů
zných alternativ 42  Nejd
ů
ležit
ě
 jší body 42 Poznámky 43
KAPITOLA 4. UM
Ě
NÍ DIALOGU A DALŠÍ DOVEDNOSTI D
Ů
LEŽITÉ PRO MEZILIDSKÉ VZTAHY
42
 
Um
ě
dialogu 44 Praktický potenciál dialogu 45 Zažehnout ohe
ň
 konverzace m
ů
že být dlouhý a nesnadný proces 46 Budování vztah
ů
 47 Jak p
ř 
ekonat odpor 49 Asertivita 52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->