Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
document.doc

document.doc

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by api-19972509

More info:

Published by: api-19972509 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

AUTOR DEL PROJECTE:
ISABEL VENTURA I MORA
T\u00cdTOL DE LA RONDALLA:
L\u2019ANEGUET LLEIG.
PROCED\u00c8NCIA:
\u00c9s un conte de HANS CHRISTIAN ANDERSEN.
TIPOLOGIA:
El situaria entre meravell\u00f3s i d\u2019animals ja que t\u00e9 caracter\u00edstiques dels dos tipus:
\ue000\u00e9s meravell\u00f3s perqu\u00e8 es narra de forma lineal: la perip\u00e8cia d\u2019un

personatge que t\u00e9 com a objectiu la superaci\u00f3 d\u2019un problema ( en aquest cas l\u2019acceptaci\u00f3 dels altres ). En el transcurs d\u2019aquesta perip\u00e8cia superar\u00e0 unes proves, rebr\u00e0 l\u2019ajut d\u2019\u00e9ssers que li seran favorables, trobar\u00e0 entrebancs, haur\u00e0 de resoldre situacions conflictives i finalment aconseguir\u00e0 el seu objectiu, que el portar\u00e0 a un final feli\u00e7;

\ue000\u00e9s d\u2019animals perqu\u00e8 es desenvolupa en un \u00fanic motiu narratiu, el
component moral \u00e9s ben expl\u00edcit i els protagonistes s\u00f3n generalment
animals.
FUNCIONALITAT DEL CONTE I /O RONDALLA:
Les rondalles i contes transmeten uns valors:
\u2022en un nivell profund transmeten valors considerats de car\u00e0cter universal,
ensenyaments morals comunament acceptats;
\u2022en un nivell m\u00e9s superficial, sovint transmeten normes de conducta
pr\u00f2pies d\u2019una determinada comunitat.
El conte porta impl\u00edcites diferentsactituds:

\u2217la construcci\u00f3 de la pr\u00f2pia identitat que va lligada a l\u2019entorn;
\u2217el sentir-nos acollits pels nostres amics i germans;
\u2217la burla i el menyspreu s\u00f3n conductes indignes.

VALORS QUE PODEM TREBALLAR
A partir d\u2019aquestes actituds podrem treballar els seg\u00fcentsvalor s:

\ue001bona disposici\u00f3 per a la vida;
\ue001generositat: acceptar que els altres potser tenen ra\u00f3;
\ue001protecci\u00f3 per als m\u00e9s petits i/o ajuda als menys capa\u00e7os de fer alguna

cosa: no es veu al conte, per\u00f2 se\u2019n despr\u00e8n;
\ue001col\u00b7laboraci\u00f3 amb els companys malgrat siguin diferents o els veiem
diferents de nosaltres;
\ue001responsabilitat individual i de grup: cada individu forma part del grup i no
es pot menysprear ning\u00fa;
\ue001consci\u00e8ncia de formar part d\u2019un grup.
CARACTER\u00cdSTIQUES FORMALS I DE L\u2019ADAPTACI\u00d3:
T\u00e9 la t\u00edpica estructura d\u2019inici, nus i desenlla\u00e7.

El llenguatge \u00e9s planer i fa servir paraules i sintagmes col\u00b7loquials. Un exemple en s\u00f3n les formes verbals que s\u00f3n les que es fan servir actualment. Els di\u00e0legs s\u00f3n senzills de recon\u00e8ixer i es fan servir amb generositat.

A partir d\u2019aquest conte es poden treballar diferents compet\u00e8ncies d\u2019expressi\u00f3
tant gestual i oral com escrita i audiovisual.
D\u2019aquest conte n\u2019he fet una adaptaci\u00f3 per tal d\u2019acomodar-lo seguint criteris
pedag\u00f2gics (nivell de llenguatge, els di\u00e0legs m\u00e9s o menys complexos).
SUPORT AUDIOVISUAL:

El primer audiovisual que he preparat ha estat amb alumnes de 2n de Cicle Inicial i la seg\u00fcent activitat, que ja havia estat portada a terme anteriorment \u00e9s a Cicle Superior, amb la t\u00e8cnica de teatre Negre

VALORACI\u00d3 DE LES ACTIVITATS
COMPET\u00c8NCIES COMUNICATIVES

He presentat dos tipus d\u2019activitats una feta a cicle inicial (per\u00f2 que tamb\u00e9 es pot adaptar a cicle mitj\u00e0), i l\u2019altra a cicle superior. En l\u2019activitat primera es desenvolupen les seg\u00fcents activitats comunicatives:

Compet\u00e8ncies d\u2019expressi\u00f3:
\u2022Gestual: diferents cares d\u2019expressi\u00f3 de l\u2019aneguet (sorpresa, tristor, por
abatiment, fred...)
\u2022Oral: dependr\u00e0 de com es faci la narraci\u00f3 i de les activitats que
demanarem als infants.
\u2022Escrita:
- l\u2019\u00fas dels di\u00e0legs amb una simbologia f\u00e0cil d\u2019entendre per quan parla la
mare i els aneguets.
- Les expressions que porten l\u2019admiraci\u00f3 al final.

- Les onomatopeies que les escrivim tal com sonen i no tenen cap altre significat m\u00e9s que els so que es produeix o el significat que se li vol donar.

Compet\u00e8ncies per a la comprensi\u00f3:
- Copsar elements significatius
- Desenvolupar les actituds i habilitats que faciliten la comprensi\u00f3.
RECURSOS AUDIOVISUALS

He fet servir connexi\u00f3 a Internet, esc\u00e0ner per l\u2019escanejat de dibuixos del conte, Audacity per a l\u2019enregistrament de la veu i el Windows Moviemaker per el muntatge de l\u2019audiovisual.

ACTIVITATS COMPLEMENT\u00c0RIES
1. Explicaci\u00f3 del conte
Objectius:
\u2022Recon\u00e8ixer diferents tipus de llenguatges: oral, escrit, imatges, s\u00edmbols...
\u2022Saber escoltar amb atenci\u00f3 una explicaci\u00f3 oral (sessi\u00f3 conjunta de tot el
cicle)

S\u2019explica el conte mitjan\u00e7ant un POWERPOINT on es veuen les imatges. Els nens i nenes de cicle inicial ens el llegeixen en veu alta a la resta amb l\u2019ajuda de les mestres si cal.

2. Treball sobre el t\u00edtol del conte
Objectius:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->