Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gramatyka jezyka angielskiego

Gramatyka jezyka angielskiego

Ratings:
(0)
|Views: 2,698|Likes:
Published by api-26356906

More info:

Published by: api-26356906 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CZASY W J\u0118ZYKU ANGIELSKIM

Polakom ucz\u0105cym si\u0119 j\u0119zyka angielskiego du\u017c\u0105 trudno\u015b\u0107 sprawia zazwyczaj poprawne opanowanie wszystkich angielskich czas\u00f3w gramatycznych. Dlatego w niniejszej ksi\u0105\u017cce ka\u017cdy z czas\u00f3w jest om\u00f3wiony oddzielnie, a podobie\u0144stwa i r\u00f3\u017cnice mi\u0119dzy czasami szczeg\u00f3lnie cz\u0119sto sprawiaj\u0105cymi trudno\u015bci opisane w osobnych rozdzia\u0142ach.

Czasy angielskie podzieli\u0107 mo\u017cna na:

- proste (po angielsku \u201csimple\u201d),
- ci\u0105g\u0142e (po angielsku \u201ccontinuous\u201d),
- uprzednie (po angielsku \u201cperfect\u201d),
- dokonane uprzednie (po angielsku \u201cpast perfect\u201d).

Drugi podzia\u0142 rozgranicza:

- czasy tera\u017aniejsze (po angielsku \u201cpresent\u201d),
- czasy przesz\u0142e (po angielsku \u201cpast\u201d),
- czasy przysz\u0142e (po angielsku \u201cfuture\u201d).

Ka\u017cdy czasy gramatyczny ma stron\u0119 czynn\u0105 (po angielsku \u201cactive\u201d) i
stron\u0119 biern\u0105 (po angielsku \u201cpassive\u201d).

Kiedy uwzgl\u0119dni si\u0119 wszystkie mo\u017cliwo\u015bci, do dyspozycji mamy
dwadzie\u015bcia cztery r\u00f3\u017cne konstrukcje czasowe \u2013 cho\u0107 oczywi\u015bcie
niekt\u00f3re z nich s\u0105 stosowane rzadziej, a niekt\u00f3re cz\u0119\u015bciej.

Warto pami\u0119ta\u0107,\u017ce zar\u00f3wno polskie nazwy angielskich czas\u00f3w, jak
t\u0142umaczenia zda\u0144 na j\u0119zyk polski nie oddaj\u0105 pe\u0142nego znaczenia \u2013 w
naszym j\u0119zyku po prostu brakuje odpowiednich konstrukcji, by dok\u0142adnie
wyrazi\u0107 angielskie subtelno\u015bci. Dlatego zar\u00f3wno nazw czas\u00f3w, jak i
samych wzor\u00f3w zda\u0144 najlepiej uczy\u0107 si\u0119 od razu po angielsku \u2013
unikniemy wtedy k\u0142opotliwych pomy\u0142ek wynikaj\u0105cych z przenoszenia
polskich schemat\u00f3w na inny j\u0119zyk.

Trzeba mie\u0107 na uwadze,\u017ce w gramatyce angielskiej czasy gramatyczne
(\u201ctenses\u201d) nie zawsze maj\u0105 bezpo\u015brednie prze\u0142o\u017cenie na czas zaj\u015bcia
opisywanego zdarzenia (\u201ctime\u201d) \u2013 np. do wyra\u017cania przekona\u0144 o
przysz\u0142o\u015bci nieraz u\u017cywa si\u0119 czasu tera\u017aniejszego prostego (\u201cpresent

simple\u201d).
Jak wspomniano powy\u017cej, u\u017cycie poszczeg\u00f3lnych czas\u00f3w om\u00f3wione

jest w oddzielnych rozdzia\u0142ach. W tym ha\u015ble przedstawione zostanie
zestawienie zbiorcze wszystkich czas\u00f3w oraz przyk\u0142ady. Stron\u0119 czynn\u0105
(\u201cactive\u201d) oznaczono skr\u00f3tem ACT, za\u015b stron\u0119 biern\u0105 (\u201cpassive\u201d) \u2013
skr\u00f3tem PAS. Zestawienie wyczerpuje wszystkie mo\u017cliwo\u015bci
gramatyczne, ale nale\u017cy pami\u0119ta\u0107,\u017ce niekt\u00f3re z powsta\u0142ych konstrukcji
s\u0105 niezmiernie rzadkie, prawie nigdy nie u\u017cywane w rzeczywistych
tekstach czy wypowiedziach. Konstrukcje mo\u017cliwe gramatycznie, ale
do\u015b\u0107 rzadkie oznaczono plusem, natomiast struktury praktycznie
bezu\u017cyteczne \u2013 dwoma plusami.

I. Czasy tera\u017aniejsze (\u201cpresent tenses\u201d):
tera\u017aniejszy prosty (\u201cpresent simple\u201d):

(1 ACT) I teach people how to use the computer.
Ucz\u0119 ludzi jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(1 PAS) I am taught how to use the computer.
Jestem instruowany jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

tera\u017aniejszy ci\u0105g\u0142y (\u201cpresent continuous\u201d):

(2 ACT) I am teaching people how to use the computer.
(W\u0142a\u015bnie) ucz\u0119 ludzi jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(2 PAS) I am being taught how to use the computer.
(W\u0142a\u015bnie) jestem instruowany jako obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

- tera\u017aniejszy uprzedni (\u201cpresent perfect\u201d):

(3 ACT) I have taught people how to use the computer.
(Ostatnio) ucz\u0119 ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(Ostatnio) uczy\u0142em ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(3 PAS) I have been taught how to use the computer.
(Ostatnio) jestem uczony, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

- tera\u017aniejszy uprzedni ci\u0105g\u0142y (\u201cpresent perfect continuous\u201d):

(4 ACT) I have been teaching people how to use the computer.
(W\u0142a\u015bnie) ucz\u0119 ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(W\u0142a\u015bnie) uczy\u0142em ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(4 PAS) + + I have been being instructed how to use the computer.
(W\u0142a\u015bnie) jestem uczony, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

II. Czasy przesz\u0142e (\u201cpast tenses\u201d):
- przesz\u0142y prosty (\u201cpast simple\u201d):

(5 ACT) I taught people how to use the computer.
Uczy\u0142em ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(5 PAS) I was taught how to use the computer.
Uczono mnie, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

- przesz\u0142y ci\u0105g\u0142y (\u201cpast continuous\u201d):

(6 ACT) I was teaching people how to use the computer.
(W\u0142a\u015bnie) uczy\u0142em ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(6 PAS) I was being taught how to use the computer.
(W\u0142a\u015bnie) uczono mnie, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

- przesz\u0142y uprzedni (\u201cpast perfect\u201d):

(7 ACT) I had taught people how to use the computer.
(Wcze\u015bniej) uczy\u0142em ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(7 PAS) I had been taught how to use the computer.
(Wcze\u015bniej) uczono mnie, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

- przesz\u0142y uprzedni ci\u0105g\u0142y (\u201cpast perfect continuous\u201d):

(8 ACT) I had been teaching how to use the computer.
(Wtedy wcze\u015bniej) uczy\u0142em ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(8 PAS) + + I had been being taught how to use the computer.
(Wtedy wcze\u015bniej) uczono mnie, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

III. Czasy przysz\u0142e (\u201cfuture tenses\u201d):
- przysz\u0142y prosty (\u201cfuture simple\u201d):

(9 ACT) I will teach people how to use the computer.
B\u0119d\u0119 uczy\u0142 ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(9 PAS) I will be taught how to use the computer.
B\u0119d\u0119 uczony, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.

- przysz\u0142y ci\u0105g\u0142y (\u201cfuture continuous\u201d):

(10 ACT) I will be teaching people how to use the computer.
B\u0119d\u0119 (wtedy) uczy\u0142 ludzi, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
(10 PAS) + + I will be being taught people how to use the computer.

<>B\u0119d\u0119 (wtedy) uczony, jak obs\u0142ugiwa\u0107 komputer.
- przysz\u0142y uprzedni (\u201cfuture perfect\u201d):

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
toja1 liked this
martino890623 liked this
Dorota Prywata liked this
Pedro8686 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->