Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kto Ma Moc Nad Plagami w 21 Wieku Ver.2

Kto Ma Moc Nad Plagami w 21 Wieku Ver.2

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by lukaszkraw
Gazety trabia na temat plag i epidemii w 21 wieku. Skad one sie biora? Jak mozesz sie uchronic przed nimi?

Ta publikacja to MUS dla kazdego czlowieka.
Gazety trabia na temat plag i epidemii w 21 wieku. Skad one sie biora? Jak mozesz sie uchronic przed nimi?

Ta publikacja to MUS dla kazdego czlowieka.

More info:

Published by: lukaszkraw on Aug 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2014

pdf

text

original

 
 to ma moc nad plagami w 21 wieku?
 
Spis treści
Wstęp- Stan z Edenu. Złamane prawa wszechświata ustanowione przez Boga Nieba........................3enta!noś" wie!u !udzi przez wie#i a$ do %& wie#u............................................................................'Bib!i(ne prz)pad#i chor*b+ p!ag+ zaraz+ epidemii cz) pandemii..........................................................,rzepi*r#i- narze#anie i p)szn) #rwist) #rupnio#..........................................................................,łoszenie niewiar) i bunt przeciw#o Bib!ii....................................................................................,/udzie w)stępu(0 przeciw#o wo!i Bo$e( i chc0 zniszcz)" t)ch co (a cz)ni0..................................1Se#sua!ne do#az)wanie...................................................................................................................1/e##ie tra#towanie grzechu.............................................................................................................12r0d..................................................................................................................................................1 Niszcz0c) nioł- % Sam %'4%&+%5..................................................................................................&6 Nechushtan- /iczb %&4,+ % 7ro! &,4'.............................................................................................&6nioł zagład)-E8 &%+ 9eb &&4%,+ #t*r) przeszedł b) u#ara" !ud ciemię$0c) :zieci Bo$e...........&&rze#!e;stwa z 7s. owt. rawa %,...............................................................................................&%7reowanie chor*b w %& wie#u- wsp*łczesna wo(na chemiczno- bio!ogiczna..................................&%<r*dło chor*b w Bib!ii.......................................................................................................................&37to więc ma moc nad t)mi p!agami=.................................................................................................&'
 2014, AntyEkumenia
 
Wstęp- Stan z Edenu. Złamane prawa wszechświata ustanowione przez Boga Nieba
 yjemy dziś w 21 wieku. Z powodu systemu tego świata, człowiek tego wieku nie jest skory aby szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. by zrozumieć skąd wzi!ły si! c"oroby na#e$y co%nąć si! do początk&w' czy#i stworzenia. (&g stwarzając świat' niebo )wszec"świat*, słonce, ksi!$yc, gwiazdy, anioły, ziemie , ptactwo, ryby oraz człowieka, zawsze powiedział na koniec danego dnia' + to było -(/0+.złowiek zna# (oga a"we i ezusa i było by nie dopomnienia aby $ył w oddzie#eniu od 3ic". Z powodu tego, ze jeden z anioł&w zwany 4ucy%er czy 5ey#e# po "ebrajsku postanowił, ze cz!ść powinna być oddawana jemu. 6knuł w sercu p#an, wirtua#na rzeczywistość i swoimi mac"inacjami przekonał 178 anioł&w bo$yc" aby przeszły na jegostron!. e#em było oba#enie ezusa, a"we i -uc"a 9wi!tego.: nowoczesnyc" przekładac" (ib#ii,
1
 cz!sto osoba 4ucy%era jest zamyd#ona.  tak mamy;
3<' =son o% t"e dawn>' syn świtu
34?' =s"ining star >' jaśniejąca gwiazda
0@<'> -ay @tar, son o% -awnA>' gwiazda dnia, syn świtu
5@('>@"ining morning star>' jaśniejąca gwiazda zaranna?utaj osoba upadłego anioła jest ukryta. ?o, ze dam z 0wa zosta#i zwiedzeni, było cz!ścią wi!kszego obrazka. Bociągni!ta za 4ucy%erem #udzkość oraz upadłe anioły miały stworzyć jego kr&#estwo na ziemi. :raz z upadkiem człowieka, po raz pierwszy w "istorii pojawiły si! takie rzeczy jak;
przek#eCstwa
nieurodzaj
b&#
%ałszywe %i#ozo%ie, kt&re doprowadziły do powstania 3imrodowyc" pierwszyc" re#igii szatana' np. @umer.
/o$nego rodzaju c"oroby
3ieszcz!ścia?ego (&g nie stworzył. ?o przyszło gdy anioły i człowiek przekroczył (o$e prawa wszec"świata i przez grzec" otworzył puszk! Bandory i wysypały si! diabły by trapić #udzkość. eś#i widzisz wi!c osoby cierpiące, w niedostatku, w wojnie czy c"orobac" to

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->