Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IIT của ABB

IIT của ABB

Ratings: (0)|Views: 373|Likes:
Published by lecongthi

More info:

Published by: lecongthi on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
 ð ÁN TT NGHIP 
1
GVHD: PGS – TS PHM THƯNG HÀN SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUYN HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN 
B GIÁO DC VÀ ðÀO TOTRƯNG ðI HC BÁCH KHOA HÀ NI
 
 

 
 
 
BN NHN XÉT THIT K TT NGHIP
H và tên sinh viên: Lê Công Thi Nguyn Huy Hoàng Ngành: Cao ñng K Thut ðo & Tin Hc Công NghipKhóa: 03Cán b hưng dn: PGS – TS Phm Thưng HànTên ñ tài: TÌM HIU NGHIÊN CU H INDUSTRIAL
IT
CA ABBTI NHÀ MÁY XI MĂNG COSEVCO SÔNG GIANH Nhn xét ca ngưi duyt:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày ……tháng……năm 2008 Ngưi duyt ký
 
 ð ÁN TT NGHIP 
2
GVHD: PGS – TS PHM THƯNG HÀN SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUYN HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN 
B Giáo Dc ðào To Cng Hòa Hi Ch Nghĩa Vit NamTrưng ði Hc Bách Khoa Ni ðc Lp T Do Hnh Phúc
 
 

 
 
 
----------
----------
NHIM V THIT K TT NGHIP
H và tên: Lê Công Thi Nguyn Huy Hoàng Ngành: Cao ñng K Thut ðo & Tin Hc Công NghipKhóa: 031.
 
Tên ñ tài: Tìm Hiu Nghiên Cu H Industrial
IT
Ca ABB Ti Nhà MáyXi Măng Cosevco Sông Gianh2.
 
Các tài liu cơ bn:-
 
H thng thông tin công nghip – PGS.TS.Phm Thưng Hàn-
 
Technology document of the Song Gianh cement plant-
 
Automation documents of ABB Group3.
 
 Ni dung thuyt minh:Chương I: Gii thiu công ngh sn xut xi măng ca nhà máy.Chương II: Tng quan h thng thông tin ño lưng & ñiu khin trong côngnghipChương III: Gii thiu v h Industrial
IT
ca ABB ti nhà máy xi măng CosevcoSông GianhChương IV: ng dng h Industrial
IT
cho nhà máy xi măng Cosevco Sông Gianh4.
 
Bn vSơ ñ công ngh sn xut xi măng5.
 
Cán b hưng dnPhn H tên cán bthuyt thc hành PGS.TS. Phm Thưng Hàn
 
 ð ÁN TT NGHIP 
3
GVHD: PGS – TS PHM THƯNG HÀN SVTH :LÊ CÔNG THI – NGUYN HUY HOÀNG _ 05BTB – 03KTð&THCN 
6.
 
 Ngày giao nhim v thit k:............................................................................7.
 
 Ngày hoàn thành nhim v:.............................................................................. Ngày ......tháng......năm2008CH NHIM B MÔN CÁN B HƯNG DN(
 Ký,ghi rõ h tên)
(
 Ký,ghi rõ h tên)
 NHÓM SINH VIÊN THC HIN(
 Ký,ghi rõ h tên)

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anhdungro liked this
Cuong Huynh liked this
fatullahdonie liked this
Khiem Nguyen liked this
Thanh Nguyen liked this
Ha Nguyen Hai liked this
Ha Nguyen Hai liked this
Ha Nguyen Hai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->