Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anatomija sa Fiziologijom

Anatomija sa Fiziologijom

Ratings: (0)|Views: 1,972|Likes:
Published by api-19870572

More info:

Published by: api-19870572 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ANATOMIJA SA FIZIOLOGIJOM
(-:pitanja sa odgovorima:-)
1. Nabroj osnovne pretpostavke (karakteristike) \u017eivota (\u017eivog bi\u0107a) i navedi zajedni\u010dko
ime za sve njih
\u2022
kretanje
\u2022
responsibilitet (sposobnost reagovanja na interne i eksterne
promene)
\u2022
rast (promena veli\u010dine bez promene oblika)
\u2022
reprodukcija (stvaranje novog organizma ili nove \u0107elije)
\u2022
respiracija \u2013 disanje
\u2022
digestija \u2013 varenje
\u2022
apsorpcija (kretanje hemijskih substanci kroz \u0107elijsku membranu i
u telesnim te\u010dnostima)
\u2022
cirkulacija (kretanje telesnih te\u010dnosti)
\u2022
asimilacija (razmena hranljivih materija izme\u0111u hemijski razli\u010ditih
formi)
\u2022
ekskrecija \u2013 eliminacija otpadnih materija
Svih deset karakteristika \u017eivota predstavljaju metabolizam.
2. Nabroj osnovne elemente od kojih zavisi \u017eivot jednog organizma
\u2022
voda \u2013 metaboli\u010dke reakcije, transport hemijskih substanci,
regulacija temperature
\u2022
hrana \u2013 hranljive materije kao izvor energije i sirove gradivne
materije
\u2022
kiseonik \u2013 oksidacioni procesi (procesi osloba\u0111anja energije iz
hranljivih materija)
\u2022
toplota \u2013 bioprodukt metabolizma
\u2022
pritisak \u2013 sila neophodna da olak\u0161a kretanje vazduha ili te\u010dnosti
3. Defini\u0161i HOMEOSTAZU
Homeostaza je stanje stabilnog (uravnote\u017eenog) unutra\u0161njeg okru\u017eenja u kome su
sve funkcije organizma u okvirima normalnih vrednosti.
4. Nabroj nivoe organizacije \u017eivih organizama
\u2022
hemijski nivo
\u2022
\u0107elijski nivo
\u2022
tkiva
\u2022
organi
\u2022
organski sitemi
\u2022
organizam
5. Nabroj telesne \u0161upljine i njihov sadr\u017eaj
\u2022
dorzalna (zadnja) \u0161upljina \u2013 kranijalna (lobanjska) duplja i
spinalni (ki\u010dmeni) kanal
\u2022
ventralna (prednja) \u0161upljina \u2013 torakalna (grudna) duplja i
abdominalno-pelvi\u010dna (stoma\u010dno-karli\u010dna) duplja
\u2022
medijastinum (sredogru\u0111e)
\u2022
male telesne duplje (oralna, nazalna, orbitalna, duplja srednjeg
uva)
6. Pored glavne funkcije navedi organski sistem i organe koji su zadu\u017eeni za njih:
\u2022
telesni pokriva\u010d \u2013 ko\u017ea (kosa, nokti i lojne i znojne \u017elezde)
\u2022
potpora i kretanje \u2013 ko\u0161tani sistem (kosti i ligamenti)
\u2022
integracija i koordinacija \u2013 nervni sistem (mozak, ki\u010dmena mo\u017edina, nervi i
senzorni organi) i endokrini sistem (hipofiza, tiroidea, nadbubre\u017ena
\u017elezda, endokrini pankreas, polne \u017elezde)
\u2022
transport \u2013 kardiovaskularni sistem (srce i krvni sudovi) i limfati\u010dki
sistem (limfni sudovi, limfni \u010dvorovi, timus i slezina)
\u2022
apsorpcija i ekskrecija \u2013 digestivni sistem (usna duplja, jednjak, \u017eeludac,

tanko i debelo crevo); respiratorni sistem (levo i desno plu\u0107no krilo i disajni putevi \u2013 nos i usna duplja, \u017edrelo, grkljan, du\u0161nik i du\u0161nice); urinarni sistem (bubrezi, mokra\u0107na be\u0161ika i uretra)

\u2022
reprodukcija \u2013 mu\u0161ki reproduktivni organi (testisi, semeni putevi i penis)
i \u017eenski reproduktivni organi (jajnici, jajovodi, materica, vagina i
spolja\u0161nje genitalije)
7. Objasni slede\u0107e anatomske termine i pobroj termine uklju\u010dene u njihovo zna\u010denje
\u2022
relativna pozicija \u2013 termin koji obja\u0161njava poziciju jednog dela tela u

odnosu na nei drugi deo tog istog tela (superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, superfitial-peripheral, profundum

\u2022
telesne ravni -glavne: sagitalna, transverzalna i koronalna; pomo\u0107ne:
kosa i longitudinalna
\u2022
regije tela \u2013 podela pojedinih velikih povr\u0161ina tela na vi\u0161e manjih (npr.
prednji trbu\u0161ni zid podeljen je na devet regiona sa dve horizontalne i
dve vertikalne linije)
8. Nabroj najva\u017enije konstitutivne elemente \u0107elije i organele i njihovu funkciju
\u2022
jedro (nukleus) \u2013 reproduktivna funkcija, sadr\u017ei jedarce i
hromatin
\u2022

citoplazma (sadr\u017ei \u0107elijsku te\u010dnost i \u0107elijski skelet kao i brojne organele \u2013 endoplazmatski retikulum, ribozomi, Gold\u017eijev aparat, mitohondrije, lizozomi, mikrofilamenti, centrozom)

\u2022
\u0107elijska membrana (reguli\u0161e kretanje substanci u i iz \u0107elije i
poma\u017ee u povezivanju sa drugim \u0107elijama)
9. Nabroj mehanizme kretanja kroz \u0107elijsku membranu
\u2022
Pasivni mehanizmi: difuzija, osmoza, filtracija
\u2022

Aktivni mehanizmi: aktivni transport kretanje molekula uz kori\u0161\u0107enje ATP-a sa mesta niske koncentracije ka mestu visoke koncentracije; endocitoza i egzocitoza

10. Opi\u0161i osnovnu strukturu ko\u017ee
\u2022

epidermis \u2013 najpovr\u0161niji sloj koji nema krvnih sudova; \u0161titi telo od gubitka vode, mehani\u010dkih i hemijskih o\u0161te\u0107enja i mikroorganizama; sadr\u017ei melanocite koji lu\u010de melanin, ko\u017eni pigment koji \u0161titi dublje slojeve od UV zra\u010denja

\u2022

dermis \u2013 sa\u010dinjen od vezivnog tkiva sa kolagenim i elasti\u010dnim vlaknima; bogat krvnim sudovima koji hrane gornje slojeve ko\u017ee i poma\u017eu u regulaciji telesne temperature; sadr\u017ei tako\u0111e nervna vlakna, senzorna vlakna, folikule dlake, lojne i znojne \u017elezde

\u2022
potko\u017eno meko i masno tkivo nije odvojeno od dermisa o\u0161trom
granicom
11. Navedi dva osnovna tipa skeleta i nabroj najva\u017enije kosti iz svake grupe
\u2022
aksijalni skelet \u2013 lobanja, hioidna kost, ki\u010dmeni pr\u0161ljenovi, rebra
i grudna kost
\u2022

apendikularni \u2013 lopatice i klju\u010dne kosti, kosti gornjih ekstremiteta (humerus, radius, ulna karpalne i metakarpalne kosti i falange), karli\u010dne kosti i sakralna kost, kosti donjih ekstremiteta (femur, tibia, fibula, patella, tarzalne i metatarzalne kosti i falange)

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilma Sabotic liked this
Manojlovic Vaso liked this
Matija Bačić liked this
Matija Bačić liked this
Selma liked this
ikicaidekica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->