Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Yellow Pages Industry Monitor (November 2009)

Yellow Pages Industry Monitor (November 2009)

Ratings: (0)|Views: 557|Likes:
A monthly newsletter covering developments in the global yellow pages and local search industry. The newsletter is free and is also available for download at G2Mi.com. G2Mi.com is a leading website providing information and analysis on the global media industry.
A monthly newsletter covering developments in the global yellow pages and local search industry. The newsletter is free and is also available for download at G2Mi.com. G2Mi.com is a leading website providing information and analysis on the global media industry.

More info:

Published by: Global Media Market Intelligence (G2Mi.com) on Dec 03, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

 
 
Tkllay ^j
Gaodpaxdoi do`{upxt jo` eag~jot
| Gaopblt okyulkppkx | Duu{k Oa/ :;, ^{hldubk` :
 
Okyu
 
X/B/ @aookllkt "Z5 8>>4 xku{lpu
 
Tkllay ^jiku Doeagk C{o` `keljxcax Z5 8>>4
 
Gjxebkr "Z5 8>>4 xku{lpu
 
D`kjxe Doe/ "Z5 8>>4 xku{lpu
 
Tkll Ixa{~ ^le `keljxku cdojoedjl x8>:>
 
 
Kodxa JH `dueaopdo{ku dpu `dxkepaxt jdo L{lkj jo` Haxju
 
Px{sa "Z5 8>>4 xku{lpu
 
Laejl Doudibp Xkijppj Bal`doiu jxku{lp cax Z5 8>>4
 
Ukjp ^jidok Idjllk "Z5 8>>4 xku{lpu
 
Pklkijpk `keljxku cdojoedjl xku{lpu ca
 
Ejll Ikodk Doe/ jooa{oeku cdojoedjl x
 
G{lpd~ldk` Gk`dj Eax~axjpdao caxguKojhlk
 
gahdlk~ka~lk caxgu ~jxpokxubdEax~axjpdao
 
JumLjdlj/eag lj{oebku `dxkepaxtDo`dj
 
@ki{lkud`kx/`m caxgu ~jxpokxubd~ ydp
 
Pj~p{ Lp` caxgu ~jxpokxubd~ ydpb Ao
@jpj
 
Ubjxk ~xdek ~kxcaxgjoek
 
@kjl ubkkp
 ¤ Bkkxokp Skop{xku Ldgdpk` 8>>4
ku Do`{upxt Ga
`kskla~gkopu do pbk ilahjl tkllay ~jiku jo` lae
up
@kekghkx 8>>4 | ^{hldubk` ht Bkkxokp Skop{xku Ldgdpk` "
u cdojoedjl xku{lpuu{lp cax Cdxup Bjlcuudupjoek ukxsdekuoa{oeku cdojoedjlZ5 8>>4ku{lp cax Z5 8>>4jxpokxubd~ ydpb S'ydpb Pxj`kxoz{dxt ukxsdek doGUO/`mXdap
 
Tkll Ixa{~ ― cdojoed
 
Px{sa ― z{jxpkxlt xk
 
Ukjp ^jidok ― z{jxp
 
Gjxebkr ― z{jxpkxlt
callayokyu
 
J`sduaxt^jiku j
Bkkxokp Skop{xku ~{hldubkueaskxjik ac pbk tkllay ~jikxkukjxeb ao pbk tkllay ~jikI8Gd/eag/Dc ta{ jxk do pbk laejl ukjxebukkmdoi gjxmkp ax eag~jot`k`dejpk` xkukjxeb jojltupuykll ~ljek` pa ~xasd`k ‒ao pbgaup ea{opxdku/Askx pbk ljup cdsk tkjxu, ykjuudiogkopu do pbk do`{upxt~xa`{ep hkoebgjxmdoi, eagukjxeb/
Cax jo dodpdjl `due{uudao,9885 ax ht kgjdl ao bjxfdo
odpax
 
jl ukjxeb Do`{upxdku
kkxokp/eag | U{huexdhk jp I8Gd/eag |
jl jo` a~kxjpdaojl `jpju{lpkxlt xku{lp`jpj
tkllay ~jiku do`{upxtp
pydppkx/eag!i8gd
 
Ukxsdeku ao pbk Tkllay` laejl ukjxeb do`{upxt
 
pbdu okyulkppkx ju ~jxp ac dpu xkukjxebu do`{upxt/ Ta{ ejo jeekuu gaxku
 
do`{upxt cxag a{x xkukjxeb ykhudpk jpdo`{upxt ax jxk j cdojoedjl doskupaxjojltudu, yk ejo juudup ta{/ Ydpbhjuk` do hapb K{xa~k jo` Judj, yk jxkk ixa{o`— juudupjoek jo` u{~~axp dobjsk yaxmk` ao j o{ghkx ac j`sduaxtao jxkju u{eb ju ixaypb upxjpkit,~kpdpax dopklldikoek jo` jez{dudpdao
lkjuk eaopjep {u ao -00 "> 8>2 :2>kxNbkkxokp/eag/
 
 ¤ Bkkxokp Skop{xku Ldgdpk` 8>>4
Okyu
 
X/B/ @aookllkt "Z5 8>>4 xku{lpu
5 Oaskghkx 8>>4
Pbk [U tkllay ~jiku ~{hldubkx X/B/ @aookllkt bju~{hldubk` dpu xku{lpu cax pbk z{jxpkx ko`k` 5> Uk~pkghkx8>>4/ Pbk eag~jot—u xksko{k `keldok` ht :9/3+ pa[U$;50 gdlldao jo` dp ikokxjpk` j okp ~xacdp ac [U$85/4gdlldao/ X/B/ @aookllkt ~{hldubku @kr tkllay ~jiku dogaxk pbjo 82 upjpku/ Dpu apbkx ukjxeb ukxsdeku doel{`k@krmoayu/eag, H{udokuu/eag, @kr ^jiku, @kr Okp jo` :'2>>'Ejll'@kr/ Pbk eag~jot jlua a~kxjpku j h{udokuuldupdoiu ykhudpk, H{udokuu/eag/
[U$ gdlldaoZ58>>2Z58>>44G8>>4Joo{jlEbjoik"+, Z5 8>>4
Papjl Xksko{k 302/> ;50/> :,9>:/3 ':9/3KHDP@J 525/9 8;8/> 995/2 '50/5Okp ^xacdp!Lauu 83/: 85/4 '0;8/2 '2/0Ua{xek6 Eag~jot `jpj
Tkllay ^jiku Doeagk C{o` "Z5 8>>4 xku{lpu
0 Oaskghkx 8>>4
Tkllay ^jiku Doeagk C{o` bju ~{hldubk` dpu cdojoedjlxku{lpu cax pbk z{jxpkx ko`k` 5> Uk~pkghkx 8>>4/ Pbkeag~jot—u xksko{k `keldok` 5+ pa E$0>2 gdlldao jo`KHD@PJ ht ;+ pa E$883 gdlldao/ Tkllay ^jiku DoeagkC{o` ayou pbk Tkllay ^jiku Ixa{~, j Ejoj`djo laejlukjxeb ~xasd`kx jo` ~xdop jo` aoldok gk`dj eag~jot/Pbk eag~jot ikokxjpk` j~~xardgjpklt E$509 gdlldao, 2;+ac papjl xksko{k, cxag pbk `dxkepaxdku h{udokuu= pbk xkgjdo`kxdu cxag dpu eljuudcdk` `dxkepaxdku jo` gjijvdoku/
Joo{jl Ebjoik "+E$ gdlldaoZ58>>2Z58>>44G8>>4Z5 8>>4 4G 8>>4
Xksko{k 083 0>2 :,850 '0/8 '8/4KHDP@J 852 883 ' ';/> 'Okp ^xacdp :03 ':34 2> ' '2>/0Ua{xek6 Eag~jot `jpj
Gjxebkr "Z5 8>>4 xku{lpu
; Oaskghkx 8>>4
Gjxebkr bju ~{hldubk` dpu cdojoedjl xku{lpu cax pbk z{jxpkxko`k` 5> Uk~pkghkx 8>>4/ Pbk eag~jot—u xksko{k `keldok`pa [U$88/8 gdlldao "`kexkjuk ac 0>/5+ jo` okp ~xacdp pa[U$908,480 "`kexkjuk ac 0;/0+/ Pbk eag~jot ikokxjpk`[U$:;/4 gdlldao cxag laejl j`skxpdudoi ukxsdeku jo` [U$3/5gdlldao cxag dpu ~{hldubdoi jepdsdpdku/Gjxebkr du j [U hjuk` laejl ukjxeb j`skxpdudoi eag~jot/Pbk eag~jot bju ~jxpokxk` ydpb Tkllay ^jiku Ixa{~"T^I pa ~xasd`k aoldok j`skxpdudoi ~xa`{epu jo` ukxsdeku paT^I e{upagkxu/
[U$ ‒>>>Z58>>2Z58>>44G8>>4Joo{jlEbjoik"+, Z5 8>>4
Xksko{k 59,:;9 88,:98 34,280 '0>/5A~kxjpdoi ^xacdp :,924 '38> '0,034 'Okp ^xacdp!Lauu :,5;2 908 '8,>42 '0;/0Ua{xek6 Eag~jot `jpj
D`kjxe Doe/ "Z5 8>>4 xku{lpu
3 Oaskghkx 8>>4
Pbk [U'hjuk` tkllay ~jiku ~{hldubkx D`kjxe Doe bju~{hldubk` cdojoedjl xku{lpu cax Z5 8>>4/ Pbk eag~jot—uxksko{k `kexkjuk` ht 99/8+ pa [U$3:: gdlldao jo` dpikokxjpk` j okp ~xacdp ac [U$ :>: gdlldao/D`kjxe du j [U hjuk` `dxkepaxt ~{hldubdoi eag~jot/ Pbkeag~jot ikokxjpk` [U$;05 gdlldao, j~~xardgjpklt 4>+,cxag ~xdop ukxsdeku jo` pbk xkgjdodoi cxag aoldok jo` apbkxukxsdeku/ U{~kx~jiku/eag, jo aoldok tkllay ~jiku `dxkepaxtac D`kjxe Doe/, bju xkekoplt lj{oebk` j laejl ukjxeb ukxsdeku~0:: pbxa{ib Pydppkx/
[U$ gdlldaoZ58>>2Z58>>44G8>>4Joo{jlEbjoik"+, Z5 8>>4
Xksko{k 95; 3:: :,453 ':3/4A~kxjpdoi ^xacdp 894 :23 ;29 '55/5Okp ^xacdp 95 :>: ' 52/0Ua{xek6 Eag~jot `jpj
 
TKLLAY ^JIKU DO@[UPXT GAODPAX
 ¤ Bkkxokp Skop{xku Ldgdpk`/ Jll Xdibpu Xkukxsk`
Tkll Ixa{~ ^le "B: 8>:> xku{lpu
:> Oaskghkx 8>>4
Pbk [M'hjuk` `dxkepaxt ~{hldubkx Tkll Ixa{~ ~le bju~{hldubk` dp xku{lpu cax z{jxpkx ko`k` 5> Uk~pkghkx 8>>4"jo` cax 3 gaopb ~kxda`/ Xksko{ku `kexkjuk` ht 5/4+ pa¥428 gdlldao, KHDP@J ht ::+ pa ¥843/4 gdlldao jo` okp~xacdp ht 34/9+ pa ¥8;/2 gdlldao/ C{ll hxkjm`ayo do~xasd`k` do pbk `jpj ukepdao/ Tkll Ixa{~ a~kxjpku `dxkepaxdkuh{udokuuku do pbk [M, [U, U~jdo jo` Ljpdo Jgkxdej/
¥ gdlldao B: 8>>2 B: 8>>4+ Ebjoik"t'a't
Xksko{k :,>85/8 428/2 '5/4KHDP@J 555/9 843/4 '::/>Okp ^xacdp 2;/8 8;/2 '34/9Ua{xek6 Eag~jot `jpj
Kodxa JH `dueaopdo{ku dpu `dxkepaxt juudupjoekukxsdeku do L{lkj jo` Haxju
:> Oaskghkx 8>>4
Kodxa, pbk Oax`de `dxkepaxdku eag~jot bju `dueaopdo{k` dpu`dxkepaxt juudupjoek ukxsdek, Kodxa ::2::2 do L{lkj jo`Haxju xkidao ac Uyk`ko/ Kodxa du j `dxkepaxt jo` ukjxeb~xasd`kx do pbk Oax`de gk`dj gjxmkp/ Pbk eag~jotikokxjpk` UKM3/3 hdlldao ac xksko{k do 8>>2/
Px{sa "Z5 8>>4 xku{lpu
:> Oaskghkx 8>>4
K{xa~kjo `dxkepaxt ~{hldubkx Px{sa bju ~{hldubk` dpcdojoedjl xku{lp cax z{jxpkx ko`k` 5> Uk~pkghkx 8>>4/ Pbkeag~jot—u xksko{k `keldok` pa €4;/: gdlldao "`kexkjuk ac 8:/5+ jo` dp ikokxjpk` KHDP@J ac €52/9 gdlldao/ C{llhxkjm`ayo do ~xasd`k` do pbk `jpj ukepdao/Px{sa ~xasd`ku laejl ukjxeb jo` j`skxpdudoi ual{pdaou do pbkHklid{g, Dxkljo`, Xagjodj jo` ^axp{ijl/ Dxkljo`eaopxdh{pk` 08+ pa pbk eag~jot—u papjl xksko{k/ Pbkeag~jot ikokxjpk` €39 gdlldao ac xksko{k cxag ~xdoph{udokuu jo` pbk xkgjdodoi cxag pbk aoldok ukxsdeku/
€ gdlldaoZ58>>2Z58>>44G8>>4Joo{jlEbjoik"+, Z5 8>>4
Xksko{k :8>/2 4;/: 8::/9 '8:/5KHDP@J ;9/9 52/9 39/4 '58/4Okp ^xacdp!Lauu '55/; '59/2 '899/0 'Ua{xek6 Eag~jot `jpj
Laejl Doudibp Xkijppj Bal`doiu "Z5 8>>4 xku{lpu
:8 Oaskghkx 8>>4
Pbk [U tkllay ~jiku jo` aoldok ukjxeb eag~jot LaejlDoudibp Xkijppj Bal`doiu doexkjuk` xksko{ku ht 3+ pa [U$:00/8 gdlldao jo` dp ikokxjpk` KHDP@J ac [U$ 8;/8gdlldao/Laejl Doudibp Tkllay ^jiku Doe/ ~{hldubku ~xdop jo` aoldok`dxkepaxdku cax Ydo`upxkjg Eax~axjpdao jo` j o{ghkx ac apbkx pklkeagu eag~jodku/ Pbxa{ib dpu u{hud`djxt PbkHkxxt Eag~jot, pbk eag~jot ~xasd`ku laejl ukjxebual{pdaou do pbk [U/ Pbk Hkxxt Eag~jot ~{hldubku elauk pa4>> ~xdop `dxkepaxdku jo` du jo j{pbaxdvk` xkukllkx ac tkllay~jiku/eag/
[U$ gdlldaoZ58>>2Z58>>44G8>>4Joo{jlEbjoik"+, Z5 8>>4
Xksko{k :5;/4 :00/8 050/8 3/:KHDP@J ' 8;/8 32/5 'Okp ^xacdp!Lauu '8:/2 ':/: ':8/0 'Ua{xek6 Eag~jot `jpj
Ukjp ^jidok Idjllk "Z5 8>>4 xku{lpu
:5 Oaskghkx 8>>4
Pbk Dpjldjo `dxkepaxt ~{hldubkx Ukjp ^jidok ujy `keldoku doxksko{k ac :5/:+ pa €50;/9 gdlldao, KHDP@J ht :8/5+ pa €:2;/0 gdlldao jo` ikokxjpk` j okp lauu ac €80/9 gdlldao/Dpjldjo @dxkepaxdku Ukjp ^jidok Idjllk U/~/J/ ikokxjpk` €334/4 gdlldao ac xksko{k/ C{ll hxkjm`ayo do ~xasd`k` dopbk `jpj ukepdao/Ukjp ^jidok bju jlua j~~adopk` Klda Uebdjsa ju j oky EKAac dpu `dxkepaxdku u{hud`djxt do pbk [M, Pbag~uao@dxkepaxdku Lp`/ Pbk eag~jot du eaoud`kxdoi pbk ujlk ac dpuIkxgjo `dxkepaxt ~{hldubdoi u{hud`djxt, Pklkijpk JI/ Ukjp

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->