Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amplificatoare operationale

Amplificatoare operationale

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,524 |Likes:
Published by Candace Roberts
Amplificatoare operationale
Amplificatoare operationale

More info:

Published by: Candace Roberts on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

1. Argument
Descoperirea \u015fi studierea legilor \u015fi teoremelor electromagnetismului \u00een urm\u0103 cu un secol \u015fi
jum\u0103tate au deschis o er\u0103 noua a civiliza\u0163iei.

Mecanizarea proceselor de produc\u0163ie a constituit o etap\u0103 esen\u0163ial\u0103 \u00een dezvoltarea tehnic\u0103 a proceselor respective \u015fi a condus la uria\u015fe cre\u015fteri ale productivit\u0103\u0163ii muncii. Datorit\u0103 mecaniz\u0103rii s-a redus considerabil efortul fizic depus de om \u00een cazul proceselor de produc\u0163ie, \u00eentruc\u00e2t ma\u015finile motoare asigur\u0103 transformarea diferitelor forme de energie din natur\u0103 \u00een alte forme de energie direct utilizabile pentru ac\u0163ionarea ma\u015finilor, uneltelor care execut\u0103 opera\u0163iile de prelucrare a materialelor prime \u015fi a semifabricatelor.

Dup\u0103 etapa mecaniz\u0103rii, omul \u00eendepline\u015fte \u00een principal func\u0163ia de conducere a proceselor tehnologice de produc\u0163ie. Opera\u0163iile de conducere necesit\u0103 un efort fizic neglijabil, in schimb necesit\u0103 un efort intelectual important. Pe de alt\u0103 parte unele procese tehnice se desf\u0103\u015foar\u0103 rapid, \u00eenc\u00e2t viteza de reac\u0163ie a unui operator uman este insuficient\u0103 pentru a transmite o comand\u0103 necesar\u0103 \u00een timp util.

Se constat\u0103 astfel c\u0103 la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de produc\u0163ie devine necesar ca o parte din func\u0163iile de conducere s\u0103 fie transferate unor echipamente \u015fi aparate destinate special acestui scop, reprezent\u00e2nd echipamente \u015fi aparate de automatizare. Omul r\u0103m\u00e2ne \u00eens\u0103 cu supravegherea general\u0103 a func\u0163ion\u0103rii instala\u0163iilor automatizate \u015fi cu adoptarea deciziilor \u015fi solu\u0163iilor de perfec\u0163ionare \u015fi optimizare.

Prin automatizarea proceselor de produc\u0163ie se urm\u0103re\u015fte asigurarea tuturor condi\u0163iilor de desf\u0103\u015furare a acestora f\u0103r\u0103 interven\u0163ia operatorului uman. Aceast\u0103 etap\u0103 presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile s\u0103 asigure evolu\u0163ia proceselor \u00eentr-un sens prestabilit, asigur\u00e2ndu-se produc\u0163ia de bunuri materiale la parametri dori\u0163i.

Etapa automatiz\u0103rii presupune existen\u0163a proceselor de produc\u0163ie astfel concepute \u00eenc\u00e2t s\u0103 permit\u0103 implementarea mijloacelor de automatizare, capabile s\u0103 intervin\u0103 \u00eentr-un sens dorit asupra proceselor asigur\u00e2nd condi\u0163iile de evolu\u0163ie a acestora \u00een deplin\u0103 concordan\u0163\u0103 cu cerin\u0163ele optime.

Lucrarea de fa\u0163\u0103 realizat\u0103 la sf\u00e2r\u015fitul perioadei de perfec\u0163ionare profesional\u0103 \u00een cadrul liceului, consider c\u0103 se \u00eencadreaz\u0103 \u00een contextul celor exprimate mai sus. Doresc s\u0103 fac dovada cuno\u015ftin\u0163elor dobandite \u00een cadrul disciplinelor de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2nt : ,,Bazele automatiz\u0103rii\u2019\u2019 ,,Electronic\u0103 analogic\u0103\u2019\u2019 ,,Electronic\u0103 digital\u0103\u2019\u2019.

Lucrarea cuprinde capitole conform tematicii primite. Pentru realizarea ei am studiat materialul biografic indicat precum \u015fi alte lucr\u0103ri \u015ftiin\u0163ifice cum ar fi: c\u0103r\u0163i \u015fi reviste de specialitate, STAS-ul.\u00cen acest fel am corelat cuno\u015ftin\u0163ele teoretice \u015fi practice dob\u00e2ndite \u00een timpul \u015fcolii cu cele

\u00eent\u00e2lnite \u00een documenta\u0163ia tehnic\u0103 de specialitate parcurs\u0103 \u00een perioada de elaborare a lucr\u0103rii de diplom\u0103.
1
CAPITOLUL I.
NOTIUNI GENERALE
Clasificarea amplificatoarelor
Un amplificator consta in unul sau mai multe etaje de amplificare. Ele se pot clasifica dupa
urmatoarele criterii.
Dupa natura semnalului amplificat
o
amplificatoare de tensiune;
o
amplificatoare de curent;
o
amplificatoare de putere.

Primele doua categorii au la intrare semnale electrice de amplitudini relativ mici, fiind denumite amplificatoare de \u201csemnal mic\u201d. Cea de a treia categorie de amplificatoare trebuie sa furnizeze la iesire puteri mari (cel putin de ordinul watilor) cu un randament acceptabil; ele lucreaza aproape de posibilitatile lor maxime in ceea ce priveste puterea disipata si de aceea se numesc amplifacatoare de\u201dsemnal mare\u201d.

Dupa tipul elementelor active folosite
o
amplificatoare cu tuburi electronice;
o
amplificatoare cu semiconductoare;
o
amplificatoare cu circuite integrate (operationale);
o
amplificatoare magnetice.
Dupa valoarea benzii de frecveta a semnalelor amplificate
o
amplificatoare de curent continuu \u2013 amplifica semnale incepand cu frecvente f = 0
(curent continuu);
o
amplificatoare de audiofrecventa (joasa frecventa) \u2013 amplifica semnale in banda
audibila, intre 20 Hz si 20 Khz;
o
amplificatoare de radiofrecventa (inalta frecventa) \u2013 pentru semnale cuprinse intre 20
Khz si 30 Mhz;
o
amplificatoare de foarte inalta frecventa \u2013 pentru frecvente cuprinse intre 30 si 300
Mhz.
Banda amplificatoare este cel putin egala cu cea a semnalelor redate.
Dupa latimea benzii de frecventa amplificata
o
amplificatoare de banda ingusta (9/30 Khz);
o
amplificatoare de banda larga (de videofrecventa) ,avand o gama de frecvente
amplificate cuprinse intre cativa herti (teoretic 0Hz) si 5Mhz (teoretic 6Mhz).
Dupa tipul cuplajului folosit intre etaje
2
o
amplificatoare cu cuplaj RC;
o
amplificatoare cu circuite racordate;
o
amplificatoare cu cuplaj prin transformator;
o
amplificatoare cu cuplaj rezistiv (cu cuplaj galvanic / curent continuu).

De obicei un amplificator apartine simultan mai multor categorii de clasificare. De exemplu un amplificator de tensiune dintr-un receptor radio poate fi un amplificator de tranzistoare, de audiofrecventa, de semnal mic, de banda ingusta, cu cuplaj RL.

Parametrii amplificatoarelor
Performantele amplificatoarelor se exprima prin anumite caracteristici sauparametri. Marimile
fundamentale caracteristice pentru functionarea unui amplificator sunt :
o
coeficientul de amplificare (amplificarea propriu-zisa);
o
caracteristicile amplitudine - frecventa si faza - frecventa;
o
distorsiunile;
o
raportul semnal / zgomot;
o
gama dinamica;
o
sensibilitatea.
Coeficientul de amplificare (amplificarea propriu-zisa)

Amplificarea este cea mai importanta marime caracteristica a unui amplificator. Ea reprezinta raportul dintre o marime electrica de la iesirea amplifacatorului si marimea corespnzatoare de la intrare. In functie de natura acestei marimi electrice se pot defini:

o
amplificarea in tensiune:AU=
ies
in
UU
(1.1)
o
amplificarea in curent:
AI=ies
in
II
(1.2)
o
amplifacarea in putere:
AP=
ies
in
PP
(1.3)

Deoarece semnalul de iesire poate fi defazat fata de cel de intrare, inseamna ca amplificarea in tensiune si cea in curent sunt numere complexe, avand un modullAl si o faza\u03c6; amplificarea in putere este in numar real deoarece puterea este o marime scalara.

3

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ardeleanu Ancuta liked this
Alex Grad liked this
Ionut Ghitoiu liked this
Mihai Cucoș liked this
Marian Cosmin liked this
Georgy Yiy liked this
Dobroiu George liked this
Marius Lazar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->