Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
91Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trac nghiem ESTE phan dang + dap an

Trac nghiem ESTE phan dang + dap an

Ratings:
(0)
|Views: 7,187|Likes:
Published by api-3822369

More info:

Published by: api-3822369 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

 
TRẮC NGHIỆM ESTE PHÂN DẠNG VÀ TUYỂN CHỌN1: Các câu trắc nghiệm về lý thuyết, xác định CTCT, CTPT:Câu 1:
Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C
4
H
6
O
2
là:A.5B.2C.4D.6
Câu 2:
Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C
4
H
8
O
2
,đều tác dụng với dung dịch NaOHA.3B.4C.5D.6
Câu 3:
Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thuđược chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được chấthữu T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X thể là:A.HCOOCH=CH
2
B.CH
3
COOCH=CH
2
C.HCOOCH
3
D.CH
3
COOCH=CH-CH
3
Câu 4:
Este X có đặc điểm sau:-Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO
2
và H
2
O có số mol bằng nhau.-Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (cósố nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X)Phát biểu không đúng là:A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO
2
và 2 mol H
2
O.B. Đun Z với dd H
2
SO
4
đ 170
0
C thu được ankenC. Chất Y tan vô hạn trong nướcD. Chất X thuộc loại este no, đơn chức
Câu 5:
Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thểtích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N
2
( đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn củaX, Y là:A.C
2
H
5
COOCH
3
và HCOOCH(CH
3
)
2
B.HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
C.C
2
H
3
COOC
2
H
5
và C
2
H
5
COOC
2
H
3
D.HCOOCH
2
CH
2
CH
3
CH
3
COOC
2
H
5
Câu 6:
Thuỷ phân este có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
( với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩmhữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là:A.Ancol metylic B.Etyl axetat C.axit fomic D.ancol etylic
Câu 7:
Một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dungdịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối của hai axit cacboxylic và mộtancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na dư, sinh ra 3,36 lit H
2
( đktc). Hỗnhợp X gồm:A.mt axit và mt esteB.mt este và mt ancolC.hai esteD.mt axit vàmột ancol
Câu 8:
Xà phòng hoá một hỗn hợp có công thức phân tử C
10
H
14
O
6
trong dung dịch NaOH (dư),thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của bamuối đó làA. CH
2
= CH – COONa, HCOONa và CH
C – COONa.C. HCOONa, CH
C – COONa và CH
3
– CH
2
– COONa.B. CH
3
– COONa, HCOONa và CH
3
– CH = CH – COONa.D. CH
2
= CH – COONa, CH
3
– CH
2
– COONa và HCOONa Đáp án:12345678DDABBADDHướng dẫn: Câu 1: Viết đồng phân este, trước tiên tính số lk
π  
và bắt đầu từ HCOO….Lưu ý: HCOOCH=CHCH
3
có đồng phân cis và transCâu 2:C
4
H
8
O
2
Tác dụng NaOH
có thể là axit hoặc este+ 1 pi và 2 oxi
axit no, đơn chức mạch hở có 2 đồng phân ( tự viết nhé
)+ Este no, đơn chức mạch hở có 4 đồng phânVậy tổng cộng có 6 CTPT thỏa yêu cầu đề bàiCâu 5: Nhìn các phương án
este no, đc C
n
H
2n
O
2
, M= 1,85/(0.7/28) = 74
C
3
H
6
O
2
 
 
 
Câu 6: Từ ancol oxh tạo ra axit, vì dc trực tiếp nên số C trong ancol = số C trong axit = 4/2=2
2: Bài toán đốt cháy esteCâu 1:
Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lit CO
2
(ở đktc) và 3,6 gam H
2
O. Nếu cho 4,4 gam chất X tác dụng với dung dịch NaOHvừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu Z.Tên ca X là:A.Etyl propionatB.Metyl propionatC.isopropyl axetatD.etyl axetat
Câu 2:
Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức thì số mol CO
2
sinh ra bằng số mol O
2
đã phảnứng. Tên gọi của este là:A.etyl axetatB.metyl axetatC.metyl fomiatD.propyl axetat
Câu 3:
Đốt cháy hoàn toàn m gam este X cần 5,6 lit O
2
(ddktc) thu được 12,4 gam hh Y gồm CO
2
và H
2
O, tỉ khối Y so với H
2
là 15,5. Mặc khác cho X qua LiAlH
4
t
0
thu được 1 chất hữu cơ duy nhất,X là :A: metyl propionatB: propyl propionatC: etyl axetatD: metyl fomat
Câu 4 :
Hỗn hợp X gồm 1 este đơn chức không no 1 nối đôi và 1 este no đơn chức mạch hở. Đốtcháy 0,15 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào bình chứa đ Ca(OH)
2
dư. Sau phản ứngthấy khối lượng bình tăng 23,9 gam và có 40 gam kết tủa. CTPT của 2 este là:A: C
2
H
4
O
2
, C
3
H
4
O
2
B: C
2
H
4
O
2
, C
4
H
6
O
2
C: C
2
H
4
O
2
, C
5
H
8
O
2
D: C
3
H
6
O
2
, C
5
H
8
O
2
 Đáp án:1234BBCBHướng dẫn:
Câu 1
: Cách 1: Từ n
CO2
= n
H2O
=0,2 mol
C
n
H
2n
O
2
, BTKL
n
O2
= 0,25 mol từ đó tan
X
*2 + n
O2
*2 = n
CO2
*2 + n
H2O
 
n
X
= 0,1/2 = 0,05 mol
M = 88
C
4
H
8
O
2
Từ giả thiết thứ 2 dễ dàng
B.Metyl propionatCách 2 tăng giảm khối lượng : RCOOR’
RCOONa ( khối lượng tăng 23 - R’)Ta có số mol phản ứng = 0,05 =
4,84,423'
 R
 
R’ = 15 chọn B
Câu 2
: có 2 cách có thể viết ptpu hoặc bảo toàn nguyên tố oxi
Câu 3
: Dùng sơ đồ chéo ( M tb =31)
n
CO2
= n
H2O
= 0,4/2 = 0,2 mol ( no, đc )BTKL
m
x
= 4,4 gam, BTNT
n
O2
= 0,1/2 = 0,05 mol
M =88 ( C
4
H
8
O
2
)X qua LiAlH
4
t
0
thu được 1 chất hữu cơ duy nhất
X là etyl axetat
Câu 4:
Este1 : C
n
H
2n
O
2
(n
2) ; Este2: C
n
H
2n-2
O
2
(n
3)Ta có: n
CO2
= 0,4; n
H2O
= 0,35
số C tb = 0,4/0,15 = 2,67
Este1 là C
2
H
4
O
2
n
Este2
= n
CO2
– n
H2O
= 0,05 mol
n
Este1
= 0,15-0,05=0,1 mol
 
2.0,1.0,052,670,15
m
+=
m=4
C
4
H
6
O
2
3: Phản ứng thủy phânCâu 1:
Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứngxà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức phù hợpvới X?A.2B.3C.4D.5
Câu 2:
X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với CH
4
là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este Xvới dd NaOH dư, thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của Xlà:A.HCOOCH
2
CH
2
CH
3
B.HCOOCH(CH
3
)
2
C.C
2
H
5
COOCH
3
D.CH
3
COOC
2
H
5
Câu 3:
Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứngxảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:A.8,56 gam B.3,28 gam C.10,4 gam D.8,2 gam
 
Câu 4:
Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH
3
COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tácdụng với 5,75 gam C
2
H
5
OH ( có xúc tác H
2
SO
4
đặc) thu được m gam hỗn hợp este ( hiệu suất củacác phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là:A.10,12 B.6,48 C.8,10 D.16,20
Câu 5:
Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH
3
COOH và 1 mol C
2
H
5
OH, lượng este lớn nhấtthu được là 2/3 mol.Để đạt hiệu suất cực đại là 90% ( tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 molCH
3
COOH cần số mol C
2
H
5
OH là ( biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)A.0,342 B.2,925 C.2,412 D.0,456
Câu 6:
Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dungdịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:A.17,80 gamB.18,24 gamC.16,68 gamD.18,38 gam
Câu 7:
Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH
4
là 6,25.Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dungdịch KOH 1M(đun nóng). Cô cạn dung dịch được sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan.Công thc cu to ca X là:A.CH
2
=CH-CH
2
COOCH
3
B.CH
2
=CH-COOCH
2
CH
3
C.CH
3
COOCH=CH-CH
3
D.CH
3
-CH
2
COOCH=CH
2
Câu 8:
Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm 2 este HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằngdung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:A.400 mlB.300 mlC.150 mlD.200 ml
Câu 9:
Đun nóng 6,0 gam CH
3
COOH với 6,0 gam C
2
H
5
OH ( có H
2
SO
4
làm xúc tác, hiệu suất phảnứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:A.6,0 gamB.4,4 gamC.8,8 gamD.5,2 gam
Câu 10:
Hai este đơn chức no A, B là đồng phân của nhau. Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gamhỗn hợp hai este trên cần vừa đủ 900 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứngthu được 65,4 gam hỗn hợp hai muối khan. Công thức cấu tạo và tính khối lượng của A và Btrong hỗn hợp ban đầu, là :A. C
2
H
5
COOCH
3
28,2 gam ; CH
3
COOC
2
H
5
38,4 gamB. HCOOC
3
H
7
40,6 gam ; CH
3
COOC
2
H
5
26 gamC. HCOOC
2
H
5
44,4 gam ; CH
3
COOCH
3
22,2 gamD. C
2
H
5
COOC
3
H
7
41,6 gam ; C
3
H
7
COOC
2
H
5
25,0 gam
Câu 11:
Cho 10 gam hỗn hợp 2 axit HCOOH và CH
3
COOH tác dụng vừa đủ với 190ml dung dịchNaOH 1M. Mặt khác nếu cho 10 gam hỗn hợp trên tác dụng với 9,2 gam rượu etylic có H
2
SO
4
đặcxúc tác và hiệu suất phản ứng este hoá là 90% thì lượng este thu được là bao nhiêu (chọn trongcác số cho sau) ?A. 12,85 gam B. 13,00 gamC. 14,50 gam D. 13,788 gam.
Câu 12:
X là 1 este đơn chức. Thủy phân 0,01 mol X với 300 ml dd NaOH 0.1M đến khi phản ứngxảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn dd Y thì thu được phần hơi ( chỉ có nước) và 2,38 gamchất rắn khan. Số CTCT có thể có của X là:A: 1B: 2C: 3D: 4123456789101112CDBBCADBBCDDTrên đây là các câu trắc nghiệm ESTE lấy từ đề thi tuyển sinh các năm trước ( có bổ sung thêm 1số câu) nếu có ý kiến đóng góp xin liên hệthanhtinpk092007@gmail.comwelcome to my blog :http://namkep.blogspot.com 

Activity (91)

You've already reviewed this. Edit your review.
anonymousvn liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
Van Tho La liked this
Maruko Chibi liked this
Van Tho La liked this
Nguyen Ngoc liked this
ngandinh27 liked this
Nguyễn Thị Kiều Trang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->