Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metropola tjednik - broj 195

Metropola tjednik - broj 195

Ratings:
(0)
|Views: 3,227|Likes:
Published by Metropola

More info:

Published by: Metropola on Dec 04, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

besplatni tjednik
POSLOVI
NEKRETNINE
AUTO MOTO
USLUGE
SVE ZA DOM
Imovina la\u017enim
nasljednicimaStr. 2.

Po\u017ear vreba
iz adventske
svije\u0107e!

Modne marke
jeftinije do 80%

Velika rasprodaja dizajner-
ske odje\u0107e i obu\u0107e u nedje-
lju i ponedjeljak

Str. 4.
Str. 7.
VATROGASCI
NEMAR \u010cINOVNIKA
SPORT
Tinu Srbi\u0107u 7
zlatnih medalja

Zagreba\u010dki gimnasti\u010dari
na prvenstvu Hrvatske
osvojili \u010dak 48 odli\u010dja

Str. 15.
VA\u0160 VIKEND
U Opatiju na
sajam \u010dokolade
Str. 10.
TVORNICA
PATRIKMACEK
/PIXSELL
Str. 7.
metropola

Za posao
veza va\u017enija
od znanja

KARIJERA
ZAGREB\u010cETVRTAK, 3. 12. 2009. GOD. 4. BR. 195
Igra\u010dke da, ali
kakve i po\u0161to
Potraga za edukativnim i ne preskupim darovima za dobru dje\u010dicu traje
jer Sv. Nikola dolazi u nedjelju. Roditelji, u \u010dizmicu ipak stavite i \u0161ibuStr. 6.

La\u017eni nasljednici
dobili imovinu u
Preradovi\u0107evoj 1

2
\u010detvrtak, 3. prosinca 2009.

Pravi pravni triler vodi se zadnjih 20-ak godina oko denacionaliziranih poslov- nih prostora u Preradovi-

\u0107evoj 1, od kada je 1975.
godine preminula prava
vlasnica Olga \u017derjav. Budu-
\u0107i da nije imala bli\u017eeg srod-
stva jedinim nasljednikom
tada je progla\u0161en njezin

brat Miroslav Rabati\u0107 iz Ri- jeke, to\u010dnije imovina je tre- bala pripasti dr\u017eavi. \u010cak 22

godine kasnije, kao njezina

djeca, odnosno unuci la\u017eno se predstavljaju Ivan \u017der- jav, Jasna Crkven\u010di\u0107-Boji\u0107 i \u017deljka Guttman te na Op- \u0107inskom sudu pokre\u0107u novi ostavinski postupak, \u010dime je napravljen propust jer je ve\u0107 doneseno pravomo\u0107no rje- \u0161enje o naslje\u0111ivanju.

P\ue005o\ue001\ue000l\ue003 \ue006\ue008 \ue004\ue000\ue006lj\ue002\ue001\ue006\ue007\ue009o
Jasna Lovrin\u010di\u0107, refe-
rentica Gradskog ureda za
imovinsko-pravne poslo-
ve zatim im je bez provje-

re rodnih listova pripisala imovinu, koju je trojac pro- dao. Na toj adresi u centru nerazrije\u0161ena su ostala jo\u0161

samo dva prostora od 23
kvadrata, gdje zakupci Pero

\u0160ola i Vladimir Pa\u010di\u0107 deset- lje\u0107ima vode urarsku i me- hani\u010darsku radio/tv radnju. Ministarstvo pravosu\u0111a i

Upravni sud prije godinu i
pol dana naredili su obno-

vu postupka povrata imovi- ne, no dosad je u Uredu za imovinske poslove sazvano

samo jedno ro\u010di\u0161te. Unato\u010d
odlukama navedenih insti-

tucija i \u010dinjenici da se tek treba odlu\u010diti kome imovi- na pripada, Op\u0107inski sud

je zadnjih mjesec dana dva
puta naredio delo\u017eaciju za-
kupnika Pa\u010di\u0107a. U\u010dinio je to

na zahtjev \u201cnasljednika\u201d i temeljem rje\u0161enja Ureda za imovinu iz 1998. godine.

G\ue007\ue000\ue001 p\ue007\ue003z\ue006\ue000o pog\ue007\ue002\u0161\ue004\ue00a
Na prvu ovrhu oglasilo se
Op\u0107insko DO, te predlo\u017eilo
odga\u0111anje delo\u017eacije s ob-
zirom da ovrhovoditelji nisu
nasljednici nego bi imovina
trebala pripasti dr\u017eavi. Na
drugu ovrhu je osim njih re-
Marijana Zrinjski/VLM
marijana.zrinjski@vecernji.net
P\ue002\ue007o \u0160ol\ue000 \ue00a P\ue007\ue002\ue007\ue000\ue001o\ue00b\ue003\u0107\ue002\ue00boj 1 pl\ue000\ue004\ue000\ue009o\ue005 \ue00a \ue003zlog\ue00a p\ue003\ue009\ue000 \u201cZ\ue000\u0161\ue009o g\ue007\ue000\ue001\ue008\ue004\ue000 \ue00ap\ue007\ue000\ue00b\ue000 \ue001\ue000\ue007\ue00aj\ue002 \ue001\ue007\u017e\ue000\ue00b\ue006\ue00a \ue003\ue005o\ue00b\ue003\ue006\ue00a\u201d
Gradske teme
Danijel Klobu\u010dar, odvjet-
nik navodnih nasljednika
i Op\u0107inski sud obja\u0161njava-
ju da su obje ovrhe zadnjih
mjesec dana izdane teme-
ljem pravomo\u0107ne i ovr\u0161-
ne presude koju je navede-
ni sud izdao 2005. godine.
Klobu\u010dar dodaje i da njego-
vi klijenti, sve dok se ne do-
ka\u017ee suprotno, i dalje u\u017eiva-
ju prava nasljednika.
Tvrdi i da su ministarstvo
i Upravni sud naredili obno-
vu postupka povrata imovi-
ne samo zato \u0161to u postupak
nisu bile uklju\u010dene sve za-
interesirane strane, to\u010dni-
je nije bilo zakupaca, Pere
\u0160ole i Vladimira Pa\u010di\u0107a. Iako
nisu vlasnici prostora u koji-
ma desetlje\u0107ima dr\u017ee obrte,
zakupcima je u interesu da

imovina pripadne dr\u017eavi jer se nadaju da \u0107e im se u tom slu\u010daju otvoriti mogu\u0107nost

otkupa prostora.
\u201cNema dokaza da nisu nasljednici\u201d

Pl\ue000\ue004\ue000\ue009\ue003\ue005\ue000 \u201cZ\ue000\u0161\ue009o G\ue007\ue000\ue001\ue008\ue004o
pogl\ue000\ue00b\ue000\ue007\ue008\ue009\ue00bo \ue001\ue000\ue007\ue00aj\ue002 \ue001\ue007\u017e\ue000\ue00b-
\ue006\ue00a \ue003\ue005o\ue00b\ue003\ue006\ue00a?\u201d z\ue000\ue004\ue00apc\ue003 \ue008\ue00a
p\ue007o\u0161l\ue003 \ue00b\ue003\ue004\ue002\ue006\ue001 po\ue004\ue00a\u0161\ue000l\ue003 p\ue007\ue003\ue001o-
b\ue003\ue009\ue003 pozo\ue007\ue006o\ue008\ue009 g\ue007\ue000\u0111\ue000\ue006\ue000, o\ue001-
\ue006o\ue008\ue006o \ue00a\ue004\ue000z\ue000\ue009\ue003 \ue006\ue000, \ue004\ue000\ue004o
\ue004\ue000\u017e\ue00a, \ue00b\ue002l\ue003\ue004\ue00a \ue006\ue002p\ue007\ue000\ue00b\ue001\ue00a po\u010d\ue003-
\ue006j\ue002\ue006\ue00a o\ue001 \ue008\ue009\ue007\ue000\ue006\ue002 \ue004o\ue007\ue00a\ue005p\ue003\ue007\ue000-
\ue006og \ue008\ue00a\ue008\ue009\ue000\ue00b\ue000 \ue004oj\ue000 jo\u0161 \ue00a\ue00b\ue003j\ue002\ue004
\ue006\ue003j\ue002 \ue003\ue008p\ue007\ue000\ue00blj\ue002\ue006\ue000.

nePravda
BORIS\u0160\u0106ITAR
/PIXSELL
Iako su Ministarstvo pravosu\u0111a i Upravni sud prije godinu i pol dana zatra\u017eili obno-
vu postupka, Op\u0107inski sud je posljednjih mjesec dana dva puta naredio delo\u017eaciju

Dvije godine nakon uru\u0161a-
vanja Kupske ulice dovr\u0161e-
na je istraga protiv Davori-
na Lovren\u010di\u0107a i 11
okrivljenih (od kojih su tri
tvrtke) koje Dr\u017eavno odvjet-
ni\u0161tvo dr\u017ei odgovornima za
opasno izvo\u0111enje gra\u0111evin-
skih radova. Ispitano je 15
svjedoka, a Gra\u0111evinski fa-
kultet u Ljubljani proveo je
kombinirano gra\u0111evinsko-
geolo\u0161ko-hidrolo\u0161ko vje\u0161ta-
\u010denje. Dr\u017eavno \u0107e odvjet-
ni\u0161tvu odlu\u010diti o optu\u017eenici.
Kupska se ulica uru\u0161ila
23. rujna 2007. za radova
na HEP-ovu gradili\u0161tu. Ispi-
tani su Nenad Bach, glavni
projektant i Davorin Lovren-
\u010di\u0107 zadu\u017een za osiguranje
gra\u0111evinske jame. Zbog
propusta u izvo\u0111enju rado-
va istraga se vodila i protiv

predstavnika tvrtki Conex,

Tehnika i Interkonzalting.
Ispitani su i voditelj radova
Gabrijel Kostanjeve\u010dki,
nadzornici Antun Szavitz

Nossan, Ton\u010di Glavini\u0107, Zo- ran Petanjek, Hari Vladovi\u0107 Relja te Sa\u0161a Meho Kova- \u010devi\u0107 i Marija Peri\u0107. (mk/

VLM)
Gotova istraga
za Kupsku
imPresum
iZdava\u010c: Ve\u010dernji list d.d.
Slavonska avenija 4
10000 Zagreb
uPrava:

Marjan Jurleka
Mario Vrgo\u010d
uprava@vecernji.net

uredni\u0160tvO:01/6500-988
metropola@vecernji.net
urednica: Branka Osmec
OGLa\u0160avanJe
komercijalni oglasi: Prodaja
i ogla\u0161avanje Ve\u010dernjeg lista,

01/6300-588, display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479

mali oglasi gra\u0111ana: pozivni cen-
tar, 060/600 800 (6,88 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone
8,28 kn/min; PDV je uklju\u010den u cijenu)
tisak: Tiskara Zagreb d.o.o.
Radni\u010dka cesta 210, Zagreb
issn:1845-9978
uru\u0160avanJe
agirao i Ured za imovinske
poslove. Upozorili su Op-
\u0107inski sud da je ovrhu izdao

na temelju rje\u0161enja njihovog Ureda iz1998., kada su dije- lovi zgrade pripali pogre\u0161no

utvr\u0111enim nasljednicima,
podsjetili da je ministarstvo
dopustilo obnovu postup-
ka te da je usmena rasprava
povodom obnove postupka
zakazana za 9. prosinca.
Tko u Skup\u0161tini
zastupa gra\u0111ane
3
\u010detvrtak, 3. prosinca 2009.
Da su jo\u0161 u \u0161kolskim klu-
pama gradski bi zastupnici
dobili kao suza \u010distu jedini-
cu za svoj nastup na pro\u0161loj
sjednici Gradske skup\u0161ti-
ne. Od silnog prepucavanja

s gradona\u010delnikom zabora- vili su valjda da u skup\u0161tin- skim klupama sjede kako bi branili interese gra\u0111ana.

\u010cinit\ue002 v\ue002li\ue004u \ue003\ue005\ue002\u0161\ue004u!

Najborbeniji su bili zastu- pnici SDP-a, stranke koja se nedavno odrekla usluga Mi- lana Bandi\u0107a. Gradona\u010del- niku su uz svesrdnu podr\u0161- ku svih klubova zastupnika \u201cza\u010depili\u201d usta! Dogovorili su se da mu na aktualnom

satu ne postavljaju pitanja, ve\u0107 da mu ih naknadno po- \u0161alju napisana.

\u2013 Shvatili smo da Milan Bandi\u0107 ovaj grad vi\u0161e ne vodi i zato smo mu oduze- li pravo da odgovara na za- stupni\u010dka pitanja \u2013 rekao je Igor Ra\u0111enovi\u0107, zastupnik SDP-a.

Bandi\u0107 je ipak do\u0161ao do rije\u010di i s govornice se obra- \u010dunao s biv\u0161im strana\u010dkim kolegama.

\u2013 Ujedinjenje oporbe i moje stranke ne\u0107e pro\u0107i jer gra\u0111ani nisu bedasti. Sve- jedno, drago mi je da nakon 19 godina vlada suglasje, to mogu u\u010diniti samo ja! \u2013 gr- mio je Bandi\u0107. Upozorio je zastupnike SDP-a, stranke \u010dijim se \u010dlanom jo\u0161 smatra,

da \u010dine veliku pogre\u0161ku.
\u010c\ue000\u010di\u0107\ue002v \ue004\ue000\ue006ni uj\ue002\ue001

\u2013 Da sam u opoziciji, ja bih pljeskao. Jeste li vi toga svje- sni? Mislim da niste, ali bit \u0107ete \u2013 proro\u010dki im je poru\u010dio gradona\u010delnik.

Borbeni Radimir \u010ca\u010di\u0107 ustvrdio je da su sva zla Gra- da po\u010dela s Milanom Bandi- \u0107em. Kad su Skup\u0161tinu ve\u0107 pretvorili u cirkus prava je \u0161teta \u0161to smo ostali uskra\u0107e- ni za uzvratni udarac. \u010ca\u010di\u0107 je \u201cujeo\u201d prekasno jer je Ban- di\u0107 ve\u0107 bio napustio \u201care- nu\u201d. Borba \u0107e se nastaviti na idu\u0107oj sjednici kada \u0107e se glasati o prora\u010dunu za 2010. godinu. Tada \u0107e Zagrep\u010dani doznati ima li Zagreb uop\u0107e vlast ili su svi u oporbi.

Marko \u0160poljar/VLM
marko.spoljar@vecernji.net
T\ue005\ue002nut\ue000\ue004 z\ue000 p\ue000m\u0107\ue002nj\ue002 \u2013 pozicij\ue000 i opozicij\ue000 \ue003l\ue000\ue006\ue000ju z\ue000j\ue002\ue001no p\ue005otiv \ue003\ue005\ue000\ue001on\ue000\u010d\ue002lni\ue004\ue000 Mil\ue000n\ue000 B\ue000n\ue001i\u0107\ue000
gradske TeMe

Do 12. prosinca gra\u0111ani mogu pregledati svoj upis u popis bira\u010da, tra\u017eiti njegovu dopunu ili ispravak kako bi mogli iza\u0107i na predsjedni\u010d- ke izbore 27. prosinca. Uz predo\u010denje va\u017ee\u0107e isprave o identitetu gra\u0111ani zahtje- ve ili prethodnu registraci- ju podnose Odsjeku za vo-

\u0111enje popisa bira\u010da Grada Zagreba, Trg Francuske Re- publike 15 (Podru\u010dni ured \u010crnomerec) ili Gradskom ured za op\u0107u upravu, Trg S. Radi\u0107a 1 (soba 207) radnim danom od 8.30 do 15.30 sati te subotama 5. prosinca od 8 do 12 sati i 12. prosinca od 8 do 17 sati.

Popis bira\u010da mo\u017ee se pro- vjeriti i putem web stanica www.zagreb.hr i www.upra- va.hr. Korisnici T-mobile i Vipnet mre\u017ee mogu putem SMS poruke provjeriti mje- sto upisa u popis bira\u010da na na\u010din da mati\u010dni broj gra- \u0111ana upi\u0161u u poruku i po- \u0161alju je na broj 54 54. (m)

Provjerite popis bira\u010da
MARKOPRPI\u0106/
PIXSELL
\ue000 GRADske vijesti
Na veselu vo\u017enju bo\u017ei\u0107nim
vlakom Tin-expressom
Za djecu Pe\u0161\u010denice likovne,
lutkarske i plesne radionice

Bo\u017ei\u0107ni vlak Tin-express sa Sv. Nikolom i Djedom Mrazom
vozit \u0107e subotama i nedjeljama u 10.05 i 11.25 sati 5., 6.,
12., 13., 19. i 20. prosinca na relaciji Glavni kolodvor \u2013
Dugo Selo i natrag. Cijena karte s darom za dijete je 40
kuna, a za odrasle 30 kuna. Obilje\u017eavaju\u0107i Me\u0111unarodni
dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca H\u017d-Putni\u010dki prijevoz
u suradnji sa sponzorima McDonaldsom, Partner bankom,
\u0160kolskom knjigom i Croatia filmom daruje vo\u017enje djeci iz za-
greba\u010dkih domova i centara za djecu s invaliditetom i pote\u0161-
ko\u0107ama u razvoju te centrima za napu\u0161tenu i nezbrinutu
djecu. Od 1. do 20. prosinca radnim danima bo\u017ei\u0107ni \u0107e vlak
voziti djecu iz vrti\u0107a i osnovnih \u0161kola uz prethodnu najavu
na telefon 45 73 208 ili posebni.vlakovi@hznet.hr. (pr)

Kulturni centar Pe\u0161\u010denica, Ivani\u0107gradska 41a, poziva na ra-
dionice i te\u010dajeve keramike, kiparstva, crtanja i slikanja te
likovni klub za tre\u0107u dob. Utorkom u 18.30 sati djeca se
mogu uklju\u010diti u novi program likovne radionice. Za djecu
od 5 do 15 godina otvorene su lutkarska i dramska radio-
nica, radionice grafita i stripa te studio za ples i pokret, ca-
poeiru, hip-hop i break dance. Za budu\u0107e umjetnike organi-
zirane su pripreme za upis u srednje umjetni\u010dke \u0161kole.
Vi\u0161e informacija na telefone 23 03 122 i 23 19 419. (m)

Gradske zastupnike od prora\u010duna za 2010. i interesa Za-
grep\u010dana vi\u0161e zanimaju politi\u010dki obra\u010duni s gradona\u010delnikom
&fitness

KROVNI NOSA\u010cI ZA SVE TIPOVE AUTOMOBILA, S DODACIMA ZA BICIKLE, SKIJE I OSTALI TERET

Poljani\u010dka 20b, Zagreb
Tel. 01/3630 590
Mob. 091/ 2019 767

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->