Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti

Ratings: (0)|Views: 4,387|Likes:
Published by nkzdravkovic

More info:

Published by: nkzdravkovic on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
U V O D
Ovaj seminarski rad pod nazivom ''Hartije od vrednosti i drugi instrumentifinansijskih tržišta'' sam odabro da bi pokazala koliki je njihov značaj na finansijskimtržištima. Hartije od vrednosti imaju izuzetno veliki značaj u svakoj tržišnoj privredi.Može se s punim pravom reći da se privreda ne bi mogla razviti do sadašnjeg stepena danije bilo raznovrsnih hartija od vrednosti, i da je savremena tržišna ekonomijanezamisliva bez njih.Ima dosta konfuznih shvatanja o hartijama od vrednosti, posebno o nekima odnjih. Instrumenti finansijskih tržišta dosta često se poistovećuju sa hartijama od vrednosti,što je dvostruko netačno. Kao prvo, neke hartije od vrednosti nemaju karakteinstrumenata finansijskih tržišta, tj. instrumenata kojima se transferiše štednja, već predstavljaju ili instrument plaćanja ili uopšte nisu novčane, već robne hartije odvrednosti. Kao drugo, ima veliki broj instrumenata finansijskih tržišta koji ne spadaju ukorpus hartija od vrednosti.Da bi se ova konfuzija izbegla najpre će biti izložen i pojam i vrste hartija odvrednosti, njihove opšte (zajedničke) karakteristike, njihove diferencirane karakteristike,zatim njihove opšte funkcije i značaj, da bi se tek nakon svega toga moglo sasvimrazjasniti koje su hartije od vrednosti, izvršiti njhova podela i na kraju po nešto reći osvakoj od njih.1
 
POJAM HARTIJA OD VREDNOSTI
U savremenom privrednom životu pojam hartija od vrednosti ima različitoznačenje. Tako na pr. Zakon o obligacionim odnosima, hartije od vrednosti definiše:''Hartija od vrednosti je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuniobavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu''.Hartija od vrednosti je isprava o nekom građanskom imovinskom pravu koje jeusko vezano za tu hartiju i čije je iskorišćavanje uslovljeno držanjem te isprave.Iz gornje definicije proizilazi da su hartije od vrednosti isprave koje moraju daispunjavaju određene uslove i to:
Da su to pismene isprave
Da je u tim ispravama označeno izvesno građansko (imovinsko ili lično) pravo
Da je postojanje (i mogućnost ostvarenja) tog prava veoma jasno povezano sa postojanjem same isprave (hartije od vrednosti).Drugim rečima, da bi se stekla svojstva hartije od vrednosti, u pismenoj ispravimora da se inkorporira pravo po osnovu dužničko-poverilačkih odnosa. To pravo se nemože ostvariti ni preneti na drugog bez same isprave. Pored inkorporacije prava, ova pismena isprava treba da poseduje sposobnost za promet (negocijabilnost). Tek poisponjenju ova dva osnovna uslova (inkorporacija prava i negocijabilnost) pismenaisprava stiče svojstva hartije od vrednosti.Kod svake hartije od vrednosti bitna su tri lica:1.izdavalac ili emitent, odnosno lice koje je hartiju izdalo2.poverilac ili korisnik, i on je kao vlasnik hartije legitimisan da koristi pravo koje iz hartije proizilazi3.dužnik ili obveznik, dužan je o roku i na utvrđen način da izvrši obavezu,ili činidbu, koja iz hartije od vrednosti proizilazi
OPŠTE (ZAJEDNIČKE) KARAKTERISTIKE HARTIJA ODVREDNOSTI
Ima više vrsta i još više raznih podvrsta hartija od vrednosti, sve one imajunekoliko opštih, zajedničkih karakteristika, a to su:1.
 formalnost pravnog posla:
hartija od vrednosti uvek mora biti u obliku pismene isprave2.
inkorporiranost pravnog posla:
 
u hartiji od vrednosti uvek jeinkorporirano neko imovinsko stvarno pravo, s tim što pored imovinskogmože biti inkorporirano i neko drugo pravo2
 
3.
vezanost inkorporiranog prava za postojanje same hartije
kao pismeneisprave, bez koje se ovo pravo mne može ostvariti ni prenositi na druge4.
 prenosivost, negocijabilnost,
tj. sposobnost hartije od vrednosti da bude predmet pravnog prometa, takođe je opšta karakteristika hartija odvrednosti. Treba ukazati da je pojam negocijabilnost jezički i istorijski širiod pukog čina prenosivosti. U istorijskom razvoju negocijacija je imala potpunije značenje: pregovaranje, pogađanje, trgovanje, čiji je samozavršni čin bio prenos hartije od vrednosti. Danas je u pravnojterminologiji preovladala identifikacija negocijacije sa prenosom. Ipak tone znači da prenosu ne predhodi trgovanje
DIFERENCIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI PO NJIHOVIMSPECIFIČNIM KARAKTERISTIKAMA
Sa stanovišta ekonomske nauke i prakse najvažnije specifične karakteristike moguse specificurati na sledeći način:1.
u zavisnosti od načina na koji se prenose,
tj. od načina ostvarivanja prometa imovinskog prava, hartije od vrednosti se klasifikuju na:
hartije koje glase na donosioca, ovo govori da se pretpostavlja da onaj ko poseduje hartiju ima pravo da raspolaže i njome i pravom koje onainkorporira
hartije po naredbi koje glase na ime, ali uz dodatak ''po naredbi'' ispredimena, odnosno ''ili po njegovoj naredb'' iza imena, što znači da je to liceovlašteno da naredi da se obaveza ima ispuniti nekom drugom licu, ovajopet po naredbi da se to učini nekom trećem licu itd.
hartija na ime, one se prenose prema opštim pravnim propisima, raznimugovorima i taj prenos se mora dokazivati2.
u zavisnosti od prinosa,
hartije od vrednosti dele se na:
hartije od vrednosti bez prinosa
hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom
hartije od vrednosti sa promenljivim prinosom3.
 prema roku dospeća,
hartije od vrednosti klasifikuju se na:a)oročene:
 po viđenju
kratkorične
dugoročne
sa neodređenim rokom dospeća4.
sa stanovišta funkcionisanja tržišta,
razlikuju se:a) hartije od vrednosti koje nisu instrument finansijskih tržišta
robne hartije od vrednosti
novčane hartije od vrednosti koje služe samo kao instrument plaćanja3

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lepa Plavic liked this
Edi Bukovac liked this
Loni Mucaj liked this
Vesna Jovanovic liked this
Vesna Jovanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->