Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kolaboratif

kolaboratif

Ratings:
(0)
|Views: 897|Likes:
Published by azie

More info:

Published by: azie on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
PENGAJARAN KOLABORATIF
Definisi- Pengajaran Kolaboratif 
 
1.
Satu urusan yang melibatkan (biasanya) dua orang guru yang bekerjasama secarakolaboratif di setiap peringkat pengajaran: merancang dan menyediakan rancanganpengajaran, melaksanakan dan menilai pencapaian aspek yang ditumpukan dalam matapelajaran.
(Sturman, 1992).
 2.Pengajaran sebenar yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh dua orang guru yangsama atau berbeza disiplin kepada sekumpulan pelajar dalam kelas yang sama padawaktu yang sama. Urusan pengajaran seperti ini menekankan perkongsian bersamaagihan kuasa dan membuat keputusan antara guru-guru tersebut.
(Nunan, 1992)
3.Dalam pengajaran kolaboratif, guru saling bergantungan untuk memberi dan menerimaidea/maklumat, sokongan moral dan galakan apabila menghadapi kesukaran samadasecara peribadi atau professional.
(Hargreaves, 1995).
4.Kolaborasi meningkatkan keberkesanan dan kreativiti hasil dari cantuman buah fikirandua orang yang digembelingkan.5.Guru tidak bekerja secara bersendirian sebaliknya merujuk kepada satu sama lain untukmendapatkan idea demi kemajuan atau penambahbaikan.6.Pengajaran kolaboratif menggembelingkan kekuatan, keyakinan dan kepakaran guru-guru yang dapat membantu mereka menghadapi cabaran pembaharuan atau arusperubahan dengan lebih baik.7.Pengajaran Kolaboratif - satu sumber pembelajaran secara profesional melalui rundinganpersahabatan dan komen ikhlas dari rakan sejawat.
8.
Kolaborasi antara guru merupakan satu mekanisme yang kuat untuk guru meninjaupandangan dan amalan pengajaran-pembelajaran masing-masing
(Bailey,1996).
9.Perancangan Kolaboratif menggalakkan percambahan pemikiran yang kreatif dan produkyang dihasilkan bersama lebih baik mutunya dari yang dihasilkan sendirian.10.Kolaborasi di dalam kelas memberi peluang untuk masing-masing memerhatikan ‘satumodel’ yang sedang mengajar.
Faktor-faktor yang menentukan kejayaan Pengajaran Kolaboratif 
 
1.Guru-guru perlu berkongsi prinsip falsafah pendidikan yang sama untuk memudahkanmereka berkomunikasi dan bersetuju akan nilai asas yang menentukan prestasi murid.2.Guru digalakkan mencari sendiri pasangan/ahli yang sesuai untuk membentukpakatan/pasukan bagi melaksanakan Pengajaran Kolaboratif.3.Kejayaan sesuatu Pengajaran Kolaboratif bergantung kepada sejauhmana kesediaansetiap ahli memberi sumbangan kepada pasukan/pakatan tersebut.4.Keperluan murid di sekolah merupakan asas utama untuk pembentukan pasukanPengajaran Kolaboratif.5.Penggemblingan sumber seperti kepakaran, minat, pengetahuan, kemahiran,pengalaman, personaliti dan masa setiap ahli dalam pasukan tenaga pengajar sangatpenting khususnya dalam Pengajaran Kolaboratif pelbagai disiplin.6.Kemudahan prasarana seperti ruang/bilik yang tersedia ada, alat teknikal, bahanpengajaran dan pembantu yang boleh digunakan untuk Pengajaran Kolaboratif perludipertimbangkan untuk menentukan keberkesanannya.7.Pakatan kolaboratif memberi peluang kepada guru untuk membuat refleksi demimenggalakkan penilaian yang kritis dan mendalam tentang pedagogi masing-masing.8.Wawasan yang terhasil dari refleksi dan penilaian yang berterusan menggalakkanperkembangan profesional diri.9.Setiap ahli perlu memiliki kekuatan ego yang cukup kuat untuk meluahkan pendapat,fikiran atau perasaan agar dapat berbincang dengan pasangannya.10.Kekuatan ego membolehkan seseorang mengenalpasti kelebihan, kemahiran dankepakaran rakan sejawat tanpa rasa tergugat
(Shannon and Meath-Lang, 1992).
11.Setiap ahli hendaklah berkongsi pendapat bahawa Pengajaran Kolaboratif boleh dilihatsama ada sebagai satu hubungan persahabatan atau satu perkahwinan yang salingmelengkapkan.
Model Pengajaran Kolaboratif - Freudenstein (1991)
Ada tiga bahagian utama dalam latihan pengajaran:1.Pra-pengajaran – peringkat perancangan dan persediaan.2.Pengajaran – peringkat persembahan dan pelaksanaan.3.Pasca-pengajaran – peringkat penilaian dan pengubahsuaian
Diadaptasi dr Model Peng. Kolaboratif Freudenstein (1991)
 
PEMBELAJARANKOPERATIF
Pembelajaran koperatif adalah satu pendekatan mengajar di mana murid bekerja bersamadalam kumpulan belajar yang kecil, membantu di antara satu sama lain untuk memenuhikehendak tugasan individu atau kumpulan. Teknik-teknik dalam pembelajaran koperatiadalah sangat sesuai dalam kelas dengan pelbagai kebolehan kerana ia menggalakkanperasaan positif dengan saling menghargai, menyokong dan menghormati sesama murid.Beberapa orang sarjana terkemuka yang banyak menyumbangkan tenaga mereka terhadappembelajaran koperatif ada Robert E. Slavin, Spencer Kagan dan Miguel Kagan, David W. Johnson dan Roger T. Johnson.Prinsip-prinsip asas pembelajaran koperatif ialah:Saling kebergantungan positif 1.Kebertanggungjawaban individu2.Interaksi serentak3.Penglibatan saksama4.Interaksi bersemuka5.Kemahiran sosial6.Pemprosesan kumpulan. 
1.Saling kebergantungan positi
Bila terdapatnya saling bergantungan secara positif, ahli-ahli di dalam sesuatukumpulan akan bekerjasama dalam cara yang dapat menyokong pembelajaran setiapahli kumpulan. Ahli-ahli kumpulan juga akan merasa bahawa mereka memerlukan satusama lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Lantas, setiap individu akan memastikankumpulan mereka berjaya. Ada banyak cara seseorang guru dapat menstrukturkan

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ruby Daros liked this
Bob Zackariyya liked this
Raja Maizatul Wizana liked this
Mahadi Ibrahim liked this
Zahirah Osman Zahid liked this
Ffarahh Paien liked this
LinaHamizahRahmad liked this
Conita Aulia Wijayanti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->