Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sevdalinke

sevdalinke

Ratings:
(0)
|Views: 3,508|Likes:
Published by dino_s2000

More info:

Published by: dino_s2000 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Sevdalinke
ENGLISH
PREPORUKA
HOME
ZANIMLJIVOSTI
O SAZU
BASTINICI SEVDAHA
LITERATURA
O SEVDALINCI
TEKSTOVI SEVDALIKI
MUZIKA
GALERIJA
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
1. KOLIKO JE SIROM SVIJETA

Koliko j e sirom svij et a, st o ga zarko sunce sj a, nema veceg sirocet a,

nego st o sam, maj ko, j a.
Oca nemam, maj ke nemam,
Nemam nikog svog;
Samo j ednog nevj ernika,
Sudio mu dragi Bog!
Da j e moj a maj ka ziva,
Ona bi me t j esila;
Al' j e moj u dragu maj ku,
Kabur zemlj a prekrila!
2. BOLUJE HANKA PRIJEDORKA
Boluj e Hanka Prij edorka,
Na krilu kara-Zaima:
"Zaime, bolan Zaime,
t i prodaj selo Krnet e!
Kupi mi, bolan, Zaime,
Kupi mi saren-kocij e,
Upregni konj a zekana!
Vodi me, bolan, Zaime,
Vodi me ravnom Pr'j edoru.
Vodi me Zaj ko, lj ubi me,
Za svoj u lj ubu uzmi me!"
3. TESANJ GRADE, MOJ VELIKI JADE

Tesanj grade, moj veliki j ade, U tebi mi moj alkatmer raste. Ubrat ' cu ga ako mi ga dadu,

Kupit ' cu ga ako ga prodadu.
Ako mi ga i t ako ne dadu,

Ja cu ici gradu pod bedeme;
Sav cu bedem suzam' pokapat i,
Sevdahom cu svij et opasat i,
Uzdahom cu maglu rast j erat i,
A Tesanj cu j adom zapalit i!
Neka gore svi redom ducani,
I mescema gdj e kadij a sudi;
Pa cu ukrast ' dragu ispred dvora.
Odvest ' cu j e u goru zelenu,

file:///C|/Documents%20and%20Settings/sulejman&elmina/Desktop/Sevdalinke.htm (1 of 13)5.8.2006 17:02:39
Sevdalinke
Gdj e se lj ubi golub s golubicom,
Da j e lj ubim, da dane ne gubim!
4. MOJ BEHARE, KO LI MI TE BERE
Moj behare, ko li mi t e bere?
Dragog nemam da t e za me bere;
Tuga me mori, ne znam st a zborim od j ada.
Beru li t e moj e j aranice,
Jaranice, moj e dusmanice?
One su mene, dragome mome omrzle,
Dragi mi lj ubi drugaricu moj u naj bolj u!

Al' neka ga, nek' on svoj e provodi,
Neka drugoj u asikluk ot hodi,
Ja plakat ' necu, neg' t razim srecu za sebe!

5. ALI- PASA NA HERCEGOVINI
Ali-pasa na Hercegovini,
L'j epa Mara na Biscu bij ase.
Koliko su na daleko bili,
Jedno drugom j ade zadavali!
Knj igu pise pasa, Ali-pasa:
"L'j epa Maro, bi li posla za me?"
S Bisca Mara pasi odgovara:
"Da me prosis, ne bih posla za t e,
Da s' ozenis, bih se ot rovala! "
6. JASENICE, NESTALO TI GAZA
(Po pj evanj u dr. H. Polovine)
Jasenice, nest alo t i gaza,

Moj dragane ko t i za me kaza?
Moj dragane, st o me zaboravlj as?
Ja t e cekam, a t i se ne j avlj as.

Moj dragane, moj a grudo leda,
Od srca se ot kinut i ne das!
Tri godine kako zit o klasa,

A od t ebe ni t raga ni glasa!
Sve dj evoj ke u kolu igraj u,

A za moj ue nevolj u ne znaj u.
Moj dragane, moj a grudo leda,
Od srca se ot kinut i ne das!

7. FALILA SE SARICA KADUNA
(Po pj evanj u E. Zecaj )
Falila se Sarica kaduna,
U hamamu medj u kadunama:
"Sagradit cu kulu na Brankovcu,
i na kuli sahat od celika!
Nek' se cuj e po cij elom Most aru,
Kada kucne sahat od celika!
Jos da nij e t e Velez planine,

Culo bi se ravnom Nevesinj u,
Culo bi se Fazlagica kuli,
Cuo bi ga Ibro Fazlagicu!
Po kucanj u sah't a od celika,

file:///C|/Documents%20and%20Settings/sulejman&elmina/Desktop/Sevdalinke.htm (2 of 13)5.8.2006 17:02:39
Sevdalinke
On bi cuo kucaj srca moga! "
8. U CAZINU BIJELA KULA
U Cazinu bij ela kula od t ri t avana,

U nj oj sj edi l ij epa Fat a kapet anova. Nj oj dolazi mladi Muj o svake j acij e, Donosi j oj ogledalo od t ri j azij e.

"Ne t reba mi ogledalo od t ri j azij e,
j a sam mlada i rumena bez ogledala! "
9. U GRADISCI, NA OBALI SAVE
U Gradisci, na obali Save,
Poredani svileni hast ali.
Tu sj edj ase beze Ali-beze,
I sa nj ime momci Gradiscani.

Pit ali ga momci Gradiscani: "St a j e t ebi beze, Ali-beze, pa ne pij es vina rumenoga,

i ne gledas druga ni j ednoga?"
"Prodj ' t e me se momci Gradiscani,
vi ne znat e koliki su j adi;
B'j ela mi j e izgorj ela kula,
I u kuli milovanj e moj e!"
10. KAD KAURI ( H) LIVNO POROBISE

Kad kauri Hlivno porobise, Porobise, vat rom popalise. Zarobise trista dj evoj aka, Zarobise At lagica Zlat u.

Progovara kaurski voj voda:
"Culi mene, At lagica Zlat o?
Deder uzmi t urski abdest na se,
Kod mene ga uzimat i neces! "
Odgovara At lagica Zlat a:
"Ne budali kaurski voj vodo!
Ako dodj e Velagicu Ahmo,
Zor delij a, a moj asiklij a,

I t ebi ce abdest t rebovat i!" 11. IZ TIHA ME GLAVA BOLI Iz t iha me glava boli,

Zovi t e mi hecima!
Il' hecima, ili dragog,
Da ga vidim ocima!
Hecim bi da boli skida,

Dok mene mladu izvida!
Ne boluj em od bolest i,
Vec od silne lj ubavi!

12. JA PROSETAH SEFTELI SOKAKOM
Ja proset ah seft eli sokakom,
Sve devoj ke beru seft elij e.
Svaka svoga seft elij om gadj a,
Mene moj a ni kamenom nece!
"Haj , baci draga j ednu seft elij u,
file:///C|/Documents%20and%20Settings/sulejman&elmina/Desktop/Sevdalinke.htm (3 of 13)5.8.2006 17:02:39

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Meliha Malikic liked this
Tea A. liked this
sanjin_117546767 liked this
Benjamin Ziga liked this
Aleksandra Zdrale liked this
bebetovski liked this
Sead Redzepagic liked this
sinovisandzak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->