Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INFO-DMS 2009

INFO-DMS 2009

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by api-3729876

More info:

Published by: api-3729876 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Associaci\u00f3 d\u00b4Esplai
TEL: 93 446 42 91 \u2013 662
518-526 / FAX:93 450 71 05
diverstiu@gmail.com
FULL INFORMATIU
Les vacances d\u2019estiu: un temps merescut i necessari de descans i tamb\u00e9 un temps de lleure per
gaudir d\u2019uns dies divertits amb els amics.
EL CASAL D\u2019ESTIU t\u00e9 dues finalitats: donar resposta a la necessitat de moltes fam\u00edlies que
treballen i organitzar una activitat de lleure partint d\u2019un projecte educatiu basat en els valors.

Volem crear espais on els infants puguin gaudir fent amics amb una actitud creativa i solid\u00e0ria,
desenvolupant la seva iniciativa i personalitat. Volem donar als nens i nenes la possibilitat d\u2019un
estiu amb ACTIVITATS, AVENTURES I VIV\u00c8NCIES EXTRAORDIN\u00c0RIES, que l\u2019 ajudin a

CR\u00c9IXER, i que els facin APRENDRE, DIVERTIR-SE, DESCOBRIR, COMPARTIR, i alhora
descansar de la rutina del curs escolar.
DATES I TORNS
JUNY \u2013 JULIOL (torns
setmanals)
\ue0001r torn.......29 de juny \u2013 3
juliol

\ue0002n torn.........6 \u2013 10 juliol \ue0003r torn.......13 \u2013 17 juliol \ue0004t torn.. . .. . 20 \u2013 24 juliol \ue0005\u00e8 torn.. . . ..27 \u2013 31 juliol \ue000

HORARIS I PREUS ( per torn)
\ue000Horari 1...Mat\u00ed....................................................9 \u2013 13\u00b430
h..................54\u00b400 \u20ac
\ue000Horari 2...Mat\u00ed -mig dia (menjador)....................9 \u2013 15\u00b400
h.................92\u00b400 \u20ac .
\ue000Horari 3...Tot el dia (menjador)......................... 9 \u2013 17\u00b400
h................100\u00b400 \u20ac
\ue000Descompte del 10% per als segons germans i 50% per als
tercers germans
\ue000Aquest descompte nom\u00e9s ser\u00e0 v\u00e0lid si es fa la inscripci\u00f3 en
els dies establerts de l\u201911 al 15 de maig.
SERVEI D\u2019ACOLLIDA MATINAL
\ue000Aquest servei est\u00e0 assegurat de 8 a 9h.
\ue000El preu d\u2019aquest servei \u00e9s al marge del preu del
casal.
-1h.......................................... 12\u00b400 \u20ac /TORN
-\u00bd h...................................... 8\u00b400 \u20ac / TORN
-Dies puntuals......................... 3\u00b400 \u20ac (abonar
al moment)
-

AQUEST ESTIU NO HI HAUR\u00c0
RUTA D\u00b4AUTOCAR, MATI-TARDA,
DEGUT A LA BAIXA PARTICIPACI\u00d3
EN ELS \u00daLTIMS CASALS.

SERVEI DE MENJADOR
\ue000Els infants que fan horari de mat\u00ed, si algun dia puntual volen quedar-se a dinar, nom\u00e9s ho han
d\u2019avisar a les 9 del mat\u00ed i pagar el men\u00fa en met\u00e0l\u00b7lic als monitors/es
\ue000Cuina al propi centre. Inclou el berenar
\ue000Men\u00fas i dietes especials, programa de men\u00fas per a les fam\u00edlies,
-Preu migdia fins les 15 h :...............................8\u00b400 \u20ac
-Preu migdia i tarda fins les 17h :....................10\u00b400 \u20ac
GRUPS I R\u00c0TIO
Nens i nenes d\u2019educaci\u00f3 infantil i prim\u00e0ria (3-12 anys) repartits en els seg\u00fcents grups. Es fan
subgrups segons el nombre d\u2019infants inscrits en cada torn.
\ue000PETITS: P3-P4-P5 / MITJANS: 1r-2n-3r / GRANS: 4t-5\u00e8-6\u00e8
R\u00c0TIO: 1 monitor/a per cada 10 infants
MONITORS DE REFOR\u00c7 PER LES SORTIDES I PISCINA.
ELS EQUIPS DE MONITORS I MONITORES
\ue000Els equips de monitors estan formats per personal que treballa de fa temps amb DIVER\u00b4S, la
seva experi\u00e8ncia i professionalitat \u00e9s garantida.
\ue000En cada centre tamb\u00e9 comptem amb monitors que ja hi treballen durant el curs o que han fet
casal en el mateix centre estius anteriors i que coneixen l\u2019espai, el funcionament del centre en
q\u00fcesti\u00f3 i els nens i nenes.
\ue000DIRECTOR-COORDINADOR amb titulaci\u00f3 oficial de lleure, amb experi\u00e8ncia en les din\u00e0miques
d\u2019equip, normatives i planificaci\u00f3.
\ue000MONITORS titulats i amb experi\u00e8ncia provada en el mon del lleure , diferents \u00e0rees i
organitzaci\u00f3 d\u2019activitats de vacances.
\ue000Seguiment directe i diari del funcionament del casal a c\u00e0rrec de la coordinaci\u00f3 i direcci\u00f3 de
DIVER\u00b4S.
ASSEGURAN\u00c7A I SANITAT
\ue000Comptem amb una p\u00f2lissa d\u2019asseguran\u00e7a de Responsabilitat Civil i Accidents per tots els
participants.
\ue000Al casal hi ha en tot moment una farmaciola equipada. Tamb\u00e9 per les sortides.
\ue000PROTOCOL D\u2019ACTUACI\u00d3 EN CAS D\u2019ACCIDENT.
LES ACTIVITATS \u2013 EL DIA A DIA

\ue000Activitats programades en funci\u00f3 de l\u2019edat de cada grup
\ue000Cada dia... activitats l\u00fadiques, esportives, culturals, jocs d\u2019aigua, tallers...
\ue000Tenim petites piscines instal\u00b7lades al casal per una remullada di\u00e0ria per als petits.
\ue000PISCINA: Centre Asturiano. Cada dia de la setmana excepte dimecres, en horaris a concretar.

Per a tots els nens i nenes de prim\u00e0ria.
\ue000DIMECRES: Excursi\u00f3 (amb autocar): sortida a les 9\u00b430 i tornada a dinar al casal
\ue000DIVENDRES TARDA: Festa Vetllada per tots els nens i nenes del casal
PODREU CONSULTAR EL PROGRAMA A LA P\u00c0GINA WEB.www.diversesplai.org (en construcci\u00f3
actualment)
REPORTATGE FOTOGR\u00c0FIC
\ue000Durant el Casal d\u2019Estiu, fem un reportatge fotogr\u00e0fic de les activitats que fan els nens, s\u00f3n

fotografies de grup, evitant primers plans, us demanem la vostra col\u00b7laboraci\u00f3, si ens \u00e9s
possible fer aquest reportatge. Ens podeu demanar una c\u00f2pia en acabar el casal. Aquestes
fotografies s\u00f3n propietat de DIVER\u00b4S i es poden utilitzar per il\u00b7lustrar reportatges i difusions de
les nostres activitats, p\u00e0gina web, etc. Si no voleu que els vostres fills hi apareguin teniu un
apartat al full d\u2019inscripci\u00f3 on indicar-ho.

VALORACI\u00d3
\ue000Durant el casal, l\u2019equip de monitors/es valoren i fan seguiment dels infants com a grup i
individualment, de les activitats, programaci\u00f3, etc...
\ue000Hi ha uns FULLS D\u2019INCID\u00c8NCIES, per comunicar a les fam\u00edlies qualsevol cosa a comentar
dels seus fills/es. Per als petits, q\u00fcadern-agenda.
\ue000Cada nen/a, en acabar el casal, rep una ENQUESTA-Q\u00dcESTIONARI DE VALORACI\u00d3 DEL
CASAL a omplir per ells i pels pares. \u00c9s molt important que ens el feu arribar, ja que ens ajuda
molt a saber com s\u2019han trobat els nens/es, ens d\u00f3na noves idees i suggeriments i ens ajuda, en
definitiva, a millorar.
INSCRIPCIONS
\ue000DE L\u201911 AL 15 DE MAIGA l\u2019escola de 17 a 18h
\ue000INSCRIPCIONS ON-LINE. Podeu formalitzar la inscripci\u00f3 durant aquests dies tamb\u00e9 per

Internet, entrant a la p\u00e0gina del vostre casal. Un cop enviat el formulari l\u2019haureu d\u2019imprimir i signar, adjuntar la documentaci\u00f3 i deixar-ho tot a l\u2019escola (a la b\u00fastia de l\u2019AMPA) en un sobre tancat amb el nom del nen o la nena, almenys 15 dies abans de l\u2019inici del casal. En el moment que rebem la inscripci\u00f3 on-line, el vostre fill/a ja estar\u00e0 inscrit i teniu la pla\u00e7a reservada, se us confirmar\u00e0 per correu electr\u00f2nic.

REUNI\u00d3 INSCRITS: PRESENTACI\u00d3 DEL PROGRAMA I EQUIP DE MONITORS : DIMECRES 10 DE JUNY A LES 19 H .
PER A M\u00c9S INFORMACI\u00d3 PODEU TRUCAR A DIVER\u00b4S Associaci\u00f3 d\u2019Esplai
93 446 42 91 - 662 518 526 de 9 a 19 h. FAX: 93 450 71 05
diverstiu@gmail.com
CONSULTEU M\u00c9S INFORMACI\u00d3 A LA NOSTRA P\u00c0GINA WEB (En construcci\u00f3 en aquests
moments) www.dive rs es plai. org
NORMES PER A LES INSCRIPCIONS
DOCUMENTACI\u00d3 QUE CAL PRESENTAR:

\ue000FULL D\u2019INSCRIPCI\u00d3 DEGUDAMENT OMPLERT I SIGNAT (hi han de constar molt clars els torns i horaris)
\ue000FOTO CARNET (actual)
\ue000FOTOC\u00d2PIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONS
\ue000FOTOC\u00d2PIA DE LA CARTILLA SANIT\u00c0RIA ON APAREGUI EL N\u00daM. DE SEGURETAT SOCIAL

CAP INSCRICI\u00d3 ES CONSIDERAR\u00c0 V\u00c0LIDA SENSE AQUESTS REQUISITS
\ue000ES PREGA FER LA INSCRIPCI\u00d3 EN ELS DIES ESTABLERTS PER ASSEGURAR-VOS LA PLA\u00c7A, I PEL
B\u00c9 DE L\u2019ORGANITZACI\u00d3 DEL CASAL. SI RESTEN PLACES, S\u2019ADMETRAN INSCRIPCIONS NOM\u00c9S
FINS A 15 DIES ABANS DE L\u2019INICI DEL CASAL.
\ue000NO S\u2019ADMETR\u00c0 CAP INSCRIPCI\u00d3 NOVA UN COP COMEN\u00c7AT EL CASAL
\ue000NO PODEN INSCRIURE\u2019S EN CAP CAS NENS O NENES M\u00c9S PETITS DE 3 ANYS O QUE NO HAGIN
CURSAT P3 AQUEST CURS.
\ue000ELS CASALS HOMOLOGATS TENEN UN 20% DE PLACES OBERTES A NENS I NENES DE FORA DE
L\u2019ESCOLA.
\ue000DURANT ELS DIES D\u2019INSCRIPCI\u00d3 EL 80% DE LES PLACES S\u00d3N PREFERENTMENT PER ALS
ALUMNES DEL CENTRE. PASSADA AQUESTA DATA, SI HI HA PLACES, HI POT ACCEDIR
QUALSEVOL INFANT.
\ue000LES INSCRIPCIONS HAN DE SER PER TORNS COMPLERTS / SETMANALS. EN CAP CAS ES POT
INSCRIURE PER DIES SOLTS O MITGES SETMANES.
\ue000CADA PERSONA POT INSCRIURE NOM\u00c9S ELS MEMBRES DE LA FAM\u00cdLIA DIRECTA. ELS PARES,

MARES O TUTORS LEGALS QUE NO PUGUIN FORMALITZAR PERSONALMENT LA INSCRIPCI\u00d3 PODEN DELEGAR-LA EN ALTRES PERSONES AMB UNA AUTORITZACI\u00d3 SIGNADA I FOTOC\u00d2PIA DEL DNI DE LA PERSONA AUTORITZANT I AUTORITZADA.

\ue000LES INSCRIPCIONS ES NUMERARAN PER RIGOR\u00d3S ORDRE D\u2019ARRIBADA. EN CAS D\u2019OMPLIR
TOTES LES PLACES S\u2019OBRIRIA LLISTA D\u2019ESPERA
\ue000ELS LLISTATS D\u2019INSCRITS ES PENJARAN AL CENTRE EL DIA 18 DE JUNY PERQU\u00c8 TOTHOM
VERIFIQUI QUE ESTAN CORRECTAMENT INSCRITS. EN CAS DE QUALSEVOL ERRADA, TRUQUEU
PER TEL\u00c8FON A DIVER\u00b4S

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->