Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kis, danilo

kis, danilo

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,914|Likes:
Published by dino_s2000

More info:

Published by: dino_s2000 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Danilo Ki\u0161
Biografija

1935, 22. februara u Subotici ro\u0111en Danilo Ki\u0161, od oca Eduarda Ki\u0161a (do njegove trinaeste godine Eduard Kohn), ma\u0111arskog Jevrejina i majke Milice (ro\u0111ene Dragi\u0107evi\u0107), Crnogorke - kao njihovo drugo dete (prvo je k\u0107i Danica ro\u0111ena 1932).

1937. Porodica Ki\u0161 seli se iz Subotice u Novi Sad.
1939. U Novom Sadu, u Uspenskoj crkvi kr\u0161ten po pravoslavnom
obredu u vreme dono\u0161enja antijevrejskih zakona u Ma\u0111arskoj. "..

1941. Po\u010dinje rat. "... ja sam u Novom Sadu, \u0161kolske 1940/41. godine po\u010deo da poha\u0111am srpsku osnovnu \u0161kolu, a 27. marta \u010detrdeset i prve mahao sam jugoslovenskom zastavicom i skandirao sa razredom "Bolje rat nego pakt" (tu zagonetnu re\u010denicu sa asonantnom rimom \u010dije zna\u010denje, dakako, nisam shvatao), dok je u izlogu brija\u010dnica bio istaknut portret mladog kralja Petra, u poluprofilu, kao na markama

1942. Januar: novosadski "hladni dani"; ubijene su stotine
vojvo\u0111anskih Srba i Jevreja. Porodica Ki\u0161 je u Bemovoj 21.
1944. Eduard Ki\u0161 odveden je (zajedno sa ve\u0107inom svojih ro\u0111aka)
u Zalaegerseg, a odatle u Au\u0161vic iz kojeg se ne\u0107e vratiti. "
Danilo Ki\u0161 pi\u0161e svoje prve pesme.

1947. Milica Ki\u0161, sa svojom decom Danicom i Danilom, posredstvom Crvenog krsta repatrirana na Cetinje, kod svog brata, Rista Dragi\u0107evi\u0107a, poznatog istori\u010dara i komentatora Njego\u0161a.

1951. Umrla Milica Ki\u0161.
1954. Zavr\u0161ava srednju \u0161kolu na Cetinju.

1958. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao prvi student na katedri za Istoriju svetske knji\u017eevnosti sa teorijom knji\u017eevnosti.

1960. Zavr\u0161ava poslediplomske studije odbranom rada "O nekim
odlikama ruskog i francuskog simbolizma".
1961. Na odslu\u017eenju vojnog roka (mart 1961-mart 1962) u Bile\u0107i i
Delnicama.
1962. U izdanju beogradskog "Kosmosa" objavljena prva dva
Ki\u0161ova romana:Mansarda (satiri\u010dna poema) i Psalam 44

1962-1964. Boravi u Strazburu kao lektor za srpskohrvatski jezik. Tu, u tom alza\u0161kom gradu u koji su mo\u017eda zalazili i njegovi daleki preci po ocu, pi\u0161e roman Ba\u0161ta, pepeo.

1965. Objavljen roman Ba\u0161ta, pepeo

1969. Objavljena zbirka pri\u010da Rani jadi (za decu i osetljive). U izdanje u okviru izabranih dela Ki\u0161 je, 1983. godine, u tu zbirku uvrstio i pri\u010du "Eolska harfa".

1972. Objavljen romanPe\u0161\u010danik, tre\u0107a knjiga iz "porodi\u010dnog
ciklusa".
1973. Dobija NIN-ovu nagradu za romanPe\u0161\u010danik koju \u0107e
nekoliko godina kasnije vratiti.
1973-1976. Radi kao lektor za srpskohrvatski jezik na
Univerzitetu u Bordou. Pi\u0161e Grobnicu za Borisa Davidovi\u010da
1974. Objavljena knjiga intervjua Po-etika, knjiga druga.
1976. Objavljena zbirka pri\u010da Grobnica za Borisa Davidovi\u010da
1977. Nagrada "Ivan Goran Kova\u010di\u0107" za knjigu Grobnica za Borisa
Davidovi\u010da.
1978. Objavljena polemi\u010dka knjiga \u010cas anatomije; u toj knjizi Ki\u0161
je izlo\u017eio knji\u017eevnoteorijske postavke na kojima po\u010diva Grobnica za
Borisa Davidovi\u010da i u odbrani svojih stavova (ne samo knji\u017eevnih),
superiorno (kako je tvrdila ve\u0107ina kriti\u010dara) odbacio napade na sebe i
svoju knjigu.
1979. Nagrada \u017deljezare Sisak za knjigu \u010cas anatomije.

1980. Nagrada Grand aigle d'or de la ville de Nice za celokupan knji\u017eevni rad. "Nagrade [...] primaj s ravnodu\u0161no\u0161\u0107u, ali ni\u0161ta ne \u010dini da ih zaslu\u017ei\u0161."

1981. Rastaje se sa Mirjanom Mio\u010dinovi\u0107. Od tada do kraja \u017eivota
sa Pascale Delpech
1983. U okviru Djela Danila Ki\u0161a po prvi put objavljene knjigeNo\u0107
i magla, Homo Poeticus i zbirka pri\u010da Enciklopedija mrtvih.
1984. Dobija Andri\u0107evu nagradu za zbirku pripovedaka
Enciklopedija mrtvih
1986. Dobija nagradu "Skender Kulenovi\u0107" i francuski orden
"Vitez umetnosti i knji\u017eevnosti".
1987. Sedmojulska nagrada.

1988. Izabran za dopisnog \u010dlana SANU. Dobija Avnojevu nagradu i dve zna\u010dajne me\u0111unarodne knji\u017eevne nagrade, u Italiji (Premio di Tevere) i u Nema\u010dko

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Starim Danimice Podvijajuć Nogavice liked this
Dragana Kočović liked this
natasa_dzigurski liked this
IshtarAstra liked this
Silvija Pufnica liked this
Ivana Murišić liked this
Snezana Stojanovic liked this
Vuk Andjelkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->