Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kulenovic, skender

kulenovic, skender

Ratings:
(0)
|Views: 1,454|Likes:
Published by dino_s2000

More info:

Published by: dino_s2000 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Skender Kulenovi\u0107 se rodio 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gdje je
zavr\u0161io osnovnu \u0161kolu, a potom nakon naglog osiroma\u0161enja porodice (agrarna reforma)
prelazi u maj\u010dino rodno mjesto Travnik gdje od 1921. do 1930. godine kao vanjski
u\u010denik poha\u0111a Jezuitsku gimnaziju. U tre\u0107em razredu gimnazije javio se prvim
knji\u017eevnim radom (soneti Ocvale primule ). Od 1930. godine studira pravo na
zagreba\u010dkom sveu\u010dili\u0161tu. 1933. postaje \u010dlan SKOJ-a, a 1935. KPJ. Sura\u0111uje u brojnim
listovima i \u010dasopisima, a 1937. godine sa Hasanom Kiki\u0107em i Safetom Krupi\u0107em pokre\u0107e
u Zagrebu muslimanski \u010dasopis Putokaz .

1941. godine stupa u Prvi partizanski odred Bosanske krajine. \u010clan AVNOJ-a i
ZAVNOBiH-a, Kulenovi\u0107 u ratu pi\u0161e poeme, ure\u0111uje listove Kraji\u0161ki partizan, Bosanski
udarnik, Glas i Oslobo\u0111enje . Od 1945. do 1947. obavlja funkciju direktora drame
Narodnog pozori\u0161ta u Sarajevu, ure\u0111uje Novo doba, Pregled, Knji\u017eevne novine i Novu
misao . Od 1950. do 1953. sekretar je Narodne skup\u0161tine FNRJ, a poslije zabrane Nove
misli je ka\u017enjen i postavljen za korektora u Borbi. 1955. godine prelazi u Mostar na
mjesto dramaturga Narodnog pozori\u0161ta, jedno vrijeme je i urednik u beogradskoj Prosveti
.Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, izme\u0111u ostalih Dvadesetsedmojulske nagrade

SRBiH (1971) i nagrade AVNOJ-a (1972). Bio je \u010dlan SANU, ANUBiH i JAZU.
Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.
Bibliografija

1. Stojanka majka Kne\u017eopoljka. s.l. 1942; - Sarajevo, 1945; 1950; 1952; - Uebers. Ina
Jun-Broda. Klagelied der Mutter Stojanka , In: Der schwarze Erde. Berlin, 1958; -
Stojanka majka Kne\u017eopoljka i druge pjesme . Beograd, 1962; - Stoianca mama
snejpoliana . Pan\u010devo, 1964; - Stojanka majka Kne\u017eopoljka . Sarajevo, 1967; - Prosveta.
Beograd, 1967; 1968; 1972; 1974; - Stojanka mat' iz Kne\u017eopolje . Na mar\u0161e. Moskva,
1969; - Ivan Goran Kova\u010di\u0107 - Skender Kulenovi\u0107: Jama. Stojanka majka Kne\u017eopoljka .
Svjetlost. Sarajevo, 1971; - Jedinstvo. Pri\u0161tina, 1982; - Stojanka majka Kne\u017eopoljka .
Tatran. Bratislava, 1974; - Stojanka majka Kne\u017eopoljka i druge pjesme . Veselin
Masle\u0161a. Sarajevo, 1975; 1987; - Gradska biblioteka. \u010ca\u010dak, 1975; - Prijedor, 1976; -
Makedonska knjiga. Skoplje, 1982; - Pesmi. (Skender Kulenovi\u0107 - Mak Dizdar - Dara
Sekuli\u0107 - An\u0111elko Vuleti\u0107) . Mladinska knjiga. Ljubljana, 1980; - Stojanka majka
Kne\u017eopoljka . Svjetlost. Sarajevo, 1980; 1981; 1982; 1989; - Glas. Banja Luka, 1981;
1987; - Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1982; - Nacionalni park Prijedor. Prijedor, 1981;
1989.
2. Srce vam u milo\u0161tu nosimo . s. l. 1944.
3. Ja glasam . (Zajedni\u010dka zbirka), Beograd, 1946.
4. A \u0161ta sad? Aktovka. Zagreb, 1946; - A kaj zdaj? Prevedel F. Onic. Ljubljana, 1947; - A
\u0161ta sad? Beograd, 1950.

5. Komedije ( Djelidba, Ve\u010dera, A \u0161ta sad? ). Sarajevo, 1947; 1949; - Zagreb, 1963; -
Svjetlost. Sarajevo, 1984/85.
6. Vi\u0111enje Jovana \u0106uluma sa \u010cer\u010dilovim djetetom . Pripovijetka. Zagreb, 1948.
7. Zbor dervi\u0161a . Poema. Beograd, 1949.
8. Ve\u010dera . Komedija. Beograd, 1950; - Zagreb, 1963.
9. \u0160eva . Poema. Kultura. Beograd, 1952.
10. Starac i dijete . Pripovijetke iz NOB-e. Beograd, 1953.
11. Svjetlo na drugom spratu . Prosveta. Beograd, 1954; 1959.
12. Poeme . Prosveta. Beograd, 1961; 1981; - Svjetlost. Sarajevo, 1988.
13. Soneti . Matica srpska. Novi Sad, 1968; - Prva knji\u017eevna komuna. Mostar, 1973;
Knjiga I-II. Matica srpska. Novi Sad, 1974.
14. Izabrane pjesme . Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1969.
15. Poezija: Eseji . Matica srpska. Novi Sad, 1969.
16. Pisma Jovana Stanivuka (1942-1945) . Prosveta. Beograd, 1969; 1975.
17. Izabrana djela . Knj. I-V. Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1971.
18. Pripovijetke. Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1971.
19. Divanhana . Nolit. Beograd, 1972.
20. Gromovo \u0111ule . Pri\u010de za djecu. Vuk Karad\u017ei\u0107. Beograd, 1975.
21. Sabrane pjesme . Srpska knji\u017eevna zadruga. Beograd, 1977.
22. Ponornica . Nolit. Beograd, 1977; - Svjetlost. Sarajevo, 1983; 1984/85; - Veselin
Masle\u0161a. Sarajevo, 1984.
23. Kozaro, milo moje ime . Prijedor: Beograd: Novi Sad, 1977.
24. Soneti i poeme . Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1983; - Poeme i soneti. Fondacija Branka
\u0106opi\u0107a. Banja Luka, 1988.
25. Pjesme i pripovijetke . Svjetlost. Sarajevo, 1984/85.

Ponornica - Skender Kulenovic

Roman \u201dPonornica\u201d tematski je vezan za onaj period bosanske povijesti kad je stara
carevina sa svojim civilizacijskim sklopom vec dovoljno davno izvan Bosne, a nova vec
unijela svoj red i svoje obicaje. Niti je jedna dovoljno umrla niti je druga dovoljno ziva, a
odsjaj i jedne i druge vec se se taloze u svakoj od licnosti ovog romana.

\u201dAustrijska tema\u201d u bosanskohercegovackoj literaturi nametala se skoro sto godina, a
narocito je prisutna u bosnjackoj knjizevnosti. Ona je za bosnjackog pisca i dalje
opsesivna, jer ni danas se njegov svijet nije odrekao civilizacijske vezanosti za \u201dturski\u201d
orijentalni svjetonazor, a prihvatio je \u201daustrijski\u201d, zapadni Weltanschaung. Zato
Kulenoviceva tema i jest ponornica sa dosad stogodsnjim tokom za koju ne vjerujem da
je nasla svoju definitivnu ponikvu. Konkretno, Kulenoviceva \u201dPonomica\u201d tematski je
usla u avliju, u onaj smaragdni prostor iza avlijskog zida, u senzibilitet i rafinman o kome
je on pisao u izvrsnom eseju \u201dIz smaragda Une (\u2019Grozdanin kikot\u2019 Hamze Hume)\u201d. Taj
rafinman, ta senzibilnost, to je korijen ove teme. Zbog dubine njihovih zivih zila roman
\u201dPonornica\u201d tematski je i kompozicijski toliko razudjen. Jednostavna formulacija teme:
raslojavanje koje prijeti raspadom jedne patrijarhalne bosnjacke begovske porodice je
sustinski tacna i, kao i sve dijagnoze te vrste, uvijek presiroka opcenita.

Ovaj roman je po tematskom svome odredjenju i roman licnosti pisan ich- formom, i
drustveni, i povijesni roman, i porodicna hronika, a za sva ta formalna odredjenja u
tematski razudjenom toku moze se naci potvrda. Onaj dio fabule koji je posvecen
Muhamedovu zivotu, kroz ciju se licnu prizmu prelomila cijela \u201dPonornica\u201d, tematski je i
fabulativni okvir svih dogadjanja tako da on odredjuje i kompozicijsku strukturu romana.
Roman pocinje Muhamedovim sjecanjem na ljetni raspust koji je, kao student El-Azhara,
najstarijeg sveucilista na svijetu, proveo u zavicaju. Zapravo \u201dPonornica\u201d pocinje
pismom, motom, koje je Muhamed davne kairske godine primio od rodjake Senije, a cija
se recenica \u201dEto ih tamo, nek rade sto hoce\u201d provlaci i osjencava Muhamedov simbolicni,
a opet relativni, odnos prema svijetu. Muhamed svoju ponornicu pise kad Senijino pismo
\u201dlist iz skolske pisanke, pozutio poslije cetrdeset godina, lezi sada na mom radnom stolu,
pokraj moje suhe, zute ruke pune vec starackih pjega i kvrga zelenih vena\u201d i tako daje
vremenski okvir fabuli kojom ce \u201dPonornica\u201d protjecati kao prvi dio zamisljene i
neostvarene tetralogije. Tema raspada patrijarhalne porodice, toliko prisutna u
juznoslavenskim literaturama, ovdje je samo pokretacki, i to vanjski, ali stalno lebdeci,
prijeteci fatum. Medjutim, za razliku od ranije tretirane ove tematike realistickog i
postrealistickog perioda nasih literatura, Kulenovicev tretman je podrazumijevanja
raspada vec odavno razasute porodice.
(Fahrudin Rizvanbegovic)

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Altuna Kurtagic liked this
Armin Bahtijarević liked this
Mediha Tarić liked this
Dino Bakal liked this
Mirza Skenderagić liked this
Ajla Laddy liked this
Ozrenka Fišić liked this
Midhat Krilic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->