Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
selimovic, mesa

selimovic, mesa

Ratings: (0)|Views: 807|Likes:
Published by dino_s2000

More info:

Published by: dino_s2000 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Ro\u0111en je 26. aprila 1910. godine u Tuzli. U rodnom gradu zavr\u0161io je osnovnu \u0161kolu i gimnaziju. 1930. godine upisao se na studijsku grupu srpskohrvatski jezik i jugoslovenska knjizevnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Diplomirao je 1934. godine, a od 1935. do 1941. godine radi kao profesor Gra\u0111anske \u0161kole, a potom je (1936) postavljen za suplenta u Realnoj gimnaziji u Tuzli. Prve dvije godine rata zivi u Tuzli, gdje ga hapse zbog suradnje sa NOP-om, a u maju 1943. godine prelazi na oslobo\u0111enu teritoriju, postaje \u010dlan KPJ i \u010dlan Agitprop-a za isto\u010dnu Bosnu, potom je politi\u010dki komesar Tuzlanskog odreda, a 1944. godine prelazi u Beograd i obavlja zna\u010dajne politi\u010dke i kulturne funkcije. Od 1947. godine \u017eivi u Sarajevu i radi kao profesor Vi\u0161e pedago\u0161ke \u0161kole, docent Filozofskog fakulteta, umjetni\u010dki direktor "Bosna-filma", direktor drame Narodnog pozori\u0161ta, glavni urednik IP "Izdava\u010dko Preduze\u0107e Svjetlost". 1971. godine penzioniran je i seli u Beograd.

Biran je za predsjednika Saveza knji\u017eevnika Jugoslavije, bio je po\u010dasni doktor Sarajevskog univerziteta (1971), redovni \u010dlan ANUBiH i SANU. Dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najzna\u010dajnije NIN-ova nagrada (1967), GORANOVA nagrada (1967), Njego\u0161eva nagrada (1967), potom Dvadesetsedmojulska SRBiH, nagrada AVNOJ-a, itd.

Umro je 11. VII 1982. godine u Beogradu.
Bibliografija
1. Uvrijedjeni covjek. Svjetlost. Sarajevo, 1947.
2. Prva ceta. Zora. Zagreb, 1950.
3. Tudja zemlja. Radnik. Beograd, 1957; - 2. izd. Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1961; 1962; - 3.
izd. Svjetlost. Sarajevo, 1962; 1965.
4. Noc i jutra. Knjiga snimanja. (Scenario). Bosna film. Sarajevo, 1958.
5. Ti\u0161ine. Svjetlost. Sarajevo, 1961; - Prosveta. Beograd, 1965; - Svjetlost. Sarajevo, 1970;
1971.
6. Magla i mjesecina. Svjetlost. Sarajevo, 1965; - 1967; - Magla in mesecina. Mladinska
knjiga. Ljubljana, 1970.
7. Eseji i ogledi. Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1966.

8. Dervi\u0161 i smrt. Svjetlost. Sarajevo, 1966; 1967; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1977; 1980; 1982; 1984/85; Dervi\u0161 i smrt. Progres. Moskva, 1969; Dervi\u0161 i smrt. Srpska knjizevna zadruga. Beograd, 1969; 1972; - Odeon. Praha, 1969; - Znanje. Zagreb, 1970; - Matica srpska. Novi Sad, 1972; - \u0160kolska knjiga. Zagreb, 1974; Der Derwisch und der Tod. Volk und Welt. Berlin, 1973; 1975; Derwi\u0161 we mewt. Preveo na arapski Dr. Ahmed Smailovic. Al-Qahira, 1975; Dervi\u0161 i smrt. Srpska knjizevna zadruga. Beograd, 1976; - Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1977; 1981; 1983; 1987; - Dervi\u0161 in smrt. Prevedel Janko Moder. Mladinska knjiga. Ljubljana, 1978/79; - Dervi\u0161 i smrt. Sloboda. Beograd, 1979; - Nolit. Beograd, 1981; 1982; - \u0160kolska knjiga. Zagreb, 1980; Prosveta. Beograd, 1983; 1988; - Rad. Beograd, 1982; 1985; - Zavod za izdavanje udzbenika SR Srbije. Beograd, 1982; - Der Derwisch und der Tod. (Aus dem serbokroatischen von Werner Creutzigert). Svjetlost. Sarajevo, 1987; - Dervi\u0161 i smrt. Svjetlost. Sarajevo, 1988.

9. Za i protiv Vuka. Matica srpska. Novi Sad, 1967; - Svjetlost. Sarajevo, 1970; 1972; -
Sloboda. Beograd, 1979; 1981.
10. Pisci, mi\u0161ljenja, razgovori. Svjetlost. Sarajevo, 1970; - Sloboda. Otokar Ker\u0161ovani.
Beograd, Rijeka, 1975; - Sloboda. Beograd, 1979; 1981.

11. Tvrdjava. Svjetlost. Sarajevo, 1970; 1971; 1972; 1974; 1980; 1980; 1984/85; 1985; 1988; 1989; - Maribor, 1972; Veselin Masle\u0161a. Sarajevo, 1977; 1982; 1987; - Sloboda. Beograd, 1980; - Kultura. Beograd, 1980; - Keshtjella. Rilindija. Prishtine, 1983.

12. Djevojka crvene kose. Svjetlost. Sarajevo, 1970.

13. Sabrana djela. Knj. I-VII. Svjetlost. Sarajevo, 1970; 1972; - Sloboda. Otokar Ker\u0161ovani. Beograd, Rijeka, 1975, knj. I-IX; 1976; - Sloboda. Beograd, 1979, knj. I-X; 1981; - Beogradski graficki zavod. Beograd, 1981, knj. I-X; 1983; 1986; 1988.

14. Ostrvo. Prosveta. Beograd, 1974; 1975; - Ostrvo. Prevedel Herman Vogel. Mladinska

knjiga. Ljubljana, 1979/80.
15. Sjecanja. Sloboda. Beograd, 1976; 1976; 1979; 1981; - Svjetlost. Sarajevo, 1976.
16. Ketten a szigeten. Budapest, 1976.
17. Krug. Beogradski graficki zavod. Beograd, 1983; - Prev. Zagorka Prisaganec-Todorovska.
Na\u0161a knjiga. Skopje, 1988.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Altuna Kurtagic liked this
Preporodd liked this
Sandin Zahirovic liked this
Amira Avdukić liked this
1507982 liked this
1507982 liked this
Berin Šeta liked this
rondic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->