Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Crezul niceano-constantinopolitan

Crezul niceano-constantinopolitan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 657 |Likes:
Published by Ranvi
Crezul niceeano-constantinopolitan - crezul crestin redactat la conciliile de la Niceea si Constantinopole.
Crezul niceeano-constantinopolitan - crezul crestin redactat la conciliile de la Niceea si Constantinopole.

More info:

Published by: Ranvi on Mar 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
CREZUL NICEO-CONSTANTINOPOLITAN
Crezul niceean (325 d.Hr.)
Cred
 În unul
1
Dumnezeu, Tatăl, Atotţiitorul
2
, Făcătorul
3
cerului şi al pămîntului, altuturor celor văzute şi nevăzute
4
.
Şi într-un singur 
5
Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
6
, unul născut
7
,carele din Tatăl s-a născut
8
mai înainte de toţi vecii
9
. Lumină din lumină
,Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat
, născut, nu făcut
, Cel de ofiinţă cu Tatăl
, prin care toate s-au făcut
. Carele pentru noi oamenii şipentru a noastră mîntuire
 s-a pogorît din ceruri
şi s-a întrupat
de laDuhul Sfînt şi din fecioara Maria şi s-a făcut om
. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat
din Pont
, a pătimit şi s-a îngropat
. Şi a înviat a treia zidupă Scriptur i
. Şi s-a suit la ceruri
şi şade la dreapta Tatălui
şi iarăşi vasă vie cu slavă
, să judece viii şi morţii
, a Cărui împărăţie nu va aveasfîrşit
.
Şi întru Duhul Sfînt, Domnul
de viaţă dătătorul
, Carele de la Tatăl
1
Iac.2:19, Mar.12:32, Rom.3:29-30
 ,
1 Cor.8:4, 1 Cor.8:5-6, 1 Tim. 2:5, Efe. 4:6
 ,
Mal.2:10, Isa.45:18,Isa.45:21, 2 Împ.19:15, Deu.7:9, Ioa.17:3, Ioa.5:44, Isa.37:16
2
Col. 1:17
3
Isa.45:18, Psa.146:6, Ier.10:12, Ier.51:15, Evr.1:10, Iov.38:4, Isa.48:12-13, Isa.51:12-13, Psa.119:90,Zah.12:1
4
Apo.4:11, Efe.3:9, Evr.3:4, Fap.17:24-25, Psa.119:91, Ecl.12:1, Col.1:16
5
1 Cor. 8:6
6
Ioan 1:32-34, 1 Ioan 4:15, 2Cor.1:19, 1Cor.1:9, 1 Ioan 1:3, Rom.1:3-4
7
Ioan 1:14
8
Ioan 1:14, Evr.5:5
9
1 Petru 1:19-20, Col. 1:17
10
Ioan 8:12, 1Ioan 1:5
11
Ioan 1:1,2,14
12
Nicăieri în Biblie nu este folosit cu privire la Fiul lui Dumnezeu termenul "creat" sau "făcut", cinumai "născut".
13
De vreme ce Fiul Se naşte din Tatăl, rezultă că El se împărtăşeşte de aceeaşi natură dumnezeiască aTatălui, respectiv că este "de o fiinţă" cu Tatăl. Nicăieri în Biblie nu se specifică direct sau indirect Fiul ar avea o altă natură decât cea dumnezeiască a Tatălui; dimpotrivă, atât direct cît şi indirect aparecă Fiul are aceeaşi natură dumnezeiască a Tatălui.
14
Ioan 1:3, Col. 1:16
15
1Cor.15:3, 1 Tes. 5:9-10, Fapte 4:12
16
Ioan 3:13, Ioan 17:5; de vreme ce Isus spune că era cu Tatăl în slavă înainte de crearea lumii, iar despre Tatăl mărturiseşte că este "în ceruri" (Mat.6:1, Mar.11:25,26, etc.), rezultă clar că Fiul era înceruri mai înainte de a Se fi pogorât pe pământ, întrupându-se.
17
v. Ioan 1:141 Ioan 4:2, Rom.1:3-4
18
Ioan 1:14, Mat. 1:18
19
Matei 27, Marcu 15, Luca 3 şi 23, Ioan 18-19, Fapte 3:13, Fapte 13:28
20
Mat.27:2
21
Mat. 27, Mar.15, Luc.23, Ioa. 19
22
1 Cor.15:3-4
 ,
Fapte 10:4
23
pentru "înălţare" v. Marcu 16, Luca 24, Ioan 20; Luca 24:51, Marcu 16:19, Ioan 20:17, 1 Pet.3:21-22, Evrei 10:12, Rom. 8:34
24
Evr. 1:3
25
Matei 25:31, Luca 9:26, Matei 16:27
26
2 Tim. 4:1, Matei 16:27, Fapte 17:31
27
Luca 1:32-33, 2 Petru 1:11, Apoc. 11:15
28
2 Cor.3:17
29
Ioan 6:63, 2 Cor. 3:6, 1Tim.6:13, Ioan 4:24

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marius Ciucu liked this
Razvan Luca liked this
davidnata liked this
Daniel Nicoara liked this
mimivco liked this
elenamanea liked this
danzell_32 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->