Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gameshow 2010

Gameshow 2010

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by fabulousbaongoc

More info:

Published by: fabulousbaongoc on Aug 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
 EBOOK : Luy
ệ 
 n thi gameshows 2010 H 
ọ 
 c vì ngày mai l 
ậ 
 p thân l 
ậ 
 p nghi
ệ 
 p!
Thi
ều
ình Chung
SV K55 ại học ch Khoa
 à N 
ội.
 
Đạ
  
  
Tuyn tậ
 
ế 
u tri th
ứ 
 c là chìa khóa m
ở 
 ra thành công,thì công ngh
ệ 
 thông tin là cánh c
ử 
 a m
ở 
 ra tri th
ứ 
 c!
Dùng trong các chương tr 
ình gameshows nh
ư:Run 
 g chuôngvàng,
 ường lên đỉ 
 nh Olympia, Âm vang x
Thanh, ấu trườ 
 ng 100
… 
 
 EBOOK : Luy
ệ 
 n thi gameshows 2010 H 
ọ 
 c vì ngày mai l 
ậ 
 p thân l 
ậ 
 p nghi
ệ 
 p!
Thi
ều
ình Chung
SV K55 ại học ch Khoa
 à N 
ội.
 
Các b
ạn thân mến! 
 Ngày nay v
ới sra đời của rất nhiu gameshow tr 
ên truy
ền
ình
đ
 òi h
ỏi mỗi người Chơi phải có kiến thức tr 
ên r
ất nhiu lĩnh vực để thể d 
 ành chi
ến thắng.Nhưng với 
 Kho tàng ki
ến thc m 
ênh mông c
ủa nn loại kng dễ đmọi người thbiết hết được.Bản thân tôi cũng l 
 à m
ột người rất ham m 
ê các trò ch
ơi tr 
ên truy
n
ình
đặc biệt l 
 à các gameshows trí tu
như: ường lên đỉnh Olympia ,Rung chuông v 
 àng,Âm vang x
ứ 
Thanh( 
tỉnh Thanh Hóa qu 
ê tôi),Ai là tri
u phú, ấu trường 100...
và tôi c
ũng l 
 à m
ột ngườichơi trong trương t
ình Âm vang x
Thanh năm th8vài đ
 ã
o đến tận Chun
 K 
ế
 ,tôi hi
u rằng vic t 
ìm tài li
ệu ô
 thi nào cho có hi
u quả 
 luôn là m
ột câu hỏi băn khoăn đối với mỗi người chơi 
 .B
ản thân
 c
ũn
 hi
 r
ất 
 rõ n
ỗi vất vả khi
ìm tài li
ệu ô
 thi trong khi th
ời gian không có nhi
 ,không th
ể cứ lúc n 
 ào c
ũng đi lc lại c cuốn ch 
 t
c năm trước để đọc được ,v 
ì v
ậy để 
 giúp các b
ạn trong việc đó ,tôi đ
 ã biên so
ạn cuốn 
 Ebook:Tuy
n tập câu hỏi luyện thi gameshows 2010 
 này,cu
ốn Ebook này được bi 
ên so
ạn ới dạng các câu trả lời nhanh ph 
ù h
ợp với c t
 ò
chơi gameshows hin nay,hthống 
 các câu h
ỏi bao gồm tất cả các lĩnh vực:Khoa học tự nhiên,văn hó
-ngh
thuật 
-th
ể 
 thao,hi
u biết x 
 ã h
ội,.. ó
 à các câu h
ỏi thông dụng trongđời sống 
 c
ũng như c câu hỏi 
 yêu c
ầu shiu biết sâu rộng của người chơi 
 vì v
ậy
 ó phù h
ợp cho mọi lứa tuổi.
Các câu h
ỏi được tổng hợp từ nguồn t 
 ài li
ệu mài có được trong quá tr 
ình ôn thi ,c
ũng như
 tài li
u tôi sưu tầm được tr 
ên m
ạng.
 Hi v
ọng cuốn Ebook n 
 ày s
ẽ 
 góp m
ột phần 
 nh
ỏ 
 trong s
th 
 ành công c
a các bạn bởi
ì theo tôi ngh
ĩ nếu ta không trở t
 ành tri
u phú của ti
 b
ạc th 
ì c
ũng strở th 
 ành tri
u phú của tri thc.Mặc dù đ
 ã có r
ất nhiu cố gắng trong việc 
 biên so
ạn nhưng cũng thể
 ào tránh kh
ỏi thiếu sót v 
ì v
ậy 
 r
ất mong nhận được sđóng 
 ghóp ý ki
ến của các bạn để cuốn Ebook được h
 àn ch
nh hơn.
Cu
ốn Ebook n 
 ày có th
ể được sử dụng, sao chép, in ấn,phục vụ mục đích học tập,nhưn
 c
ần được chú thích
 õ ràng v
ề tác giả.
Tôn tr
ọng sự sáng tạo của nời khác cũng l 
 à m
ột ch để phát triển, nâng cao khả năn
 sáng t
ạo của bản thân
ình!
 
 EBOOK : Luy
ệ 
 n thi gameshows 2010 H 
ọ 
 c vì ngày mai l 
ậ 
 p thân l 
ậ 
 p nghi
ệ 
 p!
Thi
ều
ình Chung
SV K55 ại học ch Khoa
 à N 
ội.
 
Cu
ốn ch này được viết để tặngi trường y 
êu quý c
ủa tôi trường THPT LêVăn Hưu.Hi vọng với cuốn Ebook n 
 ày nh
ng thế hệ tiếp theo của mái trường tiếp tục viết v 
 ào b
ảng th 
 ành tích vàng c
ủa nhàtrường! 
 Hà N 
ội 
 10/10/2010 Liên h
ệ tác gi
Thi
u
ình ChungSVK55 BK1.21
 ại học Bách Khoa
 à N 
ội 
 Email:thieudinhchung@gmail.com Nick:Kysu_bk_ngheoTel :01695054137 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->