Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pokretni i nepokretni dijelovi motora

Pokretni i nepokretni dijelovi motora

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 10,951|Likes:
Published by api-19972990

More info:

Published by: api-19972990 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

UVOD

O tome koliki zna\u010daj danas ima tehnologija, koja je svakim danom sve naprednija i naprednija, mislim da ne treba ni obja\u0161njavati. Svjedoci smo svakodnevnih dostignu\u0107a u tehnici, u svim sferama \u017eivota.

Koliko su velike promjene koje nastaju, mislim da mo\u017eemo pokazati na samom vozilu. Ako bi samo uzeli vremenski period od nekih stotinjak godina, vidjeli bi drasti\u010dne promjene, kako u vanjskom izgledu vozila, tako i promjene pogona, unutar vozila.

Pod pojmom \u201evozilo\u201c podrazumijeva se veoma slo\u017eena ma\u0161ina ili ma\u0161inski sistem, sposoban da se kre\u0107e samostalno (\u201emotorno vozilo\u201c) ili uz pomo\u0107 neke druge ma\u0161ine (\u201epriklju\u010dno vozilo\u201c).1

Konstrukcija vozila mo\u017ee biti razli\u010dita, u zavisnosti od niza uticajnih parametara. Ali svima njima, bar onima koja se kre\u0107u po kopnu (ne na \u0161inama), zajedni\u010dko je to da su pokretana od strane motora, odnosno da imaju svoj izvor energije, a da nisu zavisna od spoljnih energetskih izvora.

U ovom seminarskom radu mi smo poku\u0161ale objasniti, koji su to glavni dijelovi motora, koji omogu\u0107avaju bezbijedan rad vozila, te koja je uloga tih dijelova motora.

Nastanak motornih vozila vezan je za mehanizaciju ljudske i animalne energije neophodne za savladavanje otpora pri kretanju i prevozu ljudi i tereta. Razmi\u0161ljanja da se sagradi vozilo koje bi se pokretalo snagom motora, javlja se ve\u0107 onda kada je izumljena parna ma\u0161ina (1765. God.), iz ovoga vidimo jo\u0161 koje se godine po\u0161lo raditi na stvaranju vozila s motorom. Ja ne\u0107u o nastanku i promjenama detaljno govoriti, jer to nije tema na\u0161eg seminarskog rada, nego \u0107u poku\u0161ati da se usredo\u0107im samo na motor.

Stroj koji preobra\u017eava bilo koji vid energije u mehani\u010dku energiju naziva se
motor.2 Da bi motor bio upotrebljiv, mora postojati pretvaranje energije iz
jednog vida u drugi, automatski, pouzdano i ekonomi\u010dno. Zavisno od vida
polazne energije, motori mogu biti: toplotni, elektri\u010dni, hidrauli\u010dni, i dr.

Motori sa unutra\u0161njim sagorijevanjem spadaju u grupu toplotnih motora, jer se, toplotna energija, sadr\u017eana u gorivu, posredstvom sagorijevanja pretvara u potencijalnu energiju, radnog fluida, a zatim putem ekspanzije radnog fluida u korisnu mehani\u010dku energiju. Osim motora sa unutra\u0161njim sagorijevanjem, postoje i motori sa spolja\u0161njim sagorijevanjem, tako\u0111er u grupi toplotnih motora. Ali u ovom seminarskom radu mi \u0107emo govoriti o glavnim pokretnim i nepokretnim dijelovima motora sa unutra\u0161njim sagorijevanjem.

GLAVNI DIJELOVI MOTORA
1 Prof. Dr. Ivan Filipovi\u0107: \u201c Cestovna vozila \u201e Sarajevo, 2002. Str.1.
2 Prof. Dr. Ivan Filipovi\u0107: \u201c Cestovna vozila \u201e Sarajevo, 2002. Str. 11.
Glavni dijelovi motora sa unutra\u0161njim sagorijevanjem, koji neposredno i
posredno u\u010destvuju u formiranju radnog prostora, dijele se na :
\u27a2Pokretne i
\u27a2Nepokretne.
U pokretne dijelove motora spadaju:
1. Klipna grupa, gdje spadaju klipni prstenovi, osigura\u010d i osovinica;
2. Klipnja\u010da, sa velikom pesnicom i kliznim le\u017eajevima u velikoj i maloj
pesnici klipnja\u010de;
3. Koljenasto vratilo ( radilica ) sa kontrategovima, zamajcem sa zup\u010dastim
vijencem i zup\u010danikom, za pogon razvodnog mehanizma.
U nepokretne dijelove motora spadaju:
1. Poklopac cilindarske glave;
2. Cilindarska glava sa zavrtnjevima za njeno pri\u010dvr\u0161\u0107ivanje na blok;
3. Blok motora;
4. Zaptivka bloka motora;
5. Donja polutka gnijezda glavnog rukavca koljenastog vratila;
6.Korito motora.3
POKRETNI DIJELOVI MOTORA
Kao \u0161to je ve\u0107 pomenuto u pokretne dijelove motora spadaju:
1. Klipna grupa, gdje spadaju klipni prstenovi, osigura\u010d i osovinica;
3 Prof. Dr. Ivan Filipovi\u0107: \u201c Cestovna vozila \u201e Sarajevo, 2002. Str. 23.
2. Klipnja\u010da, sa velikom pesnicom i kliznim le\u017eajevima u velikoj i maloj
pesnici klipnja\u010de;
3. Koljenasto vratilo ( radilica ) sa kontrategovima, zamajcem sa zup\u010dastim
vijencem i zup\u010danikom, za pogon razvodnog mehanizma.
Slika 1. Pokretni dijelovi motora
U nastavku slijedi ne\u0161to vi\u0161e o svim ovim dijelovima ponaosob.
KLIPNA GRUPA
Klip

Klip je element koji preuzima silu uzrokovanu pritiskom plinova u cilindru i prenosi je dalje na klipni mehanizam. Maximalne visine pritiska u cilindru su vrlo velike i iznose i do 14 MPa u dizel motoru s prenabijanjem.4

Osnovni zadaci klipa su:
\u2013 Da prenosi sile gasova na radilicu motora,
\u2013 Da u\u010destvuje u kru\u017enom procesu motora, a kod dvotaktnih motora da

u\u010destvuje i u izmjeni radne materije,
\u2013 Da istovremeno prihvata velike promjene pritiska i temperature,
\u2013 Da poma\u017ee u zaptivanju kompresionog prostora,

4

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1brankons liked this
Magda Mandić liked this
Almedina Gusic liked this
Mihael Nikolić liked this
Mihael Nikolić liked this
Yinx Kan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->