Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kutxabank. EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Kutxabank. EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by EKAI Center
Kutxabank. EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Kutxabank. EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

More info:

Published by: EKAI Center on Aug 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
 
Ls l Tjrfnbd Slpkr, nt ijks bjt rkh`kot lby nbstntutnjbl` pjsntnjb jr jpnbnjb bkntmkr jh KFLN Okbtkr, bjr jh nts spjbsjrs jr suppjrtnbd kbtntnks. KFLN Okbtkr skkfs tj ij gusnbkss wntm ojeplbnks jr djvkrbekbts ojvkrki nb nts rkpjrts. Wklikrs smju`i gk lwlrk tmlt wk ely mlvk l ojbh`not jh nbtkrkst tmlt oju`i lhhkot tmk jgakotnvnty jh tmns rkpjrt. Nbvkstjrs smju`i ojbsnikr tmns rkpjrt ls jb`y l snbd`k hlotjr nb elfnbd tmknr nbvkstekbt ikonsnjb.
 
DLWLNL NBBJXLYNJB OKBYKW, DJNW[ <,L7 EJBIWLDJB YK@1 >9?7;3<39 @KFKNYNJ 84;43<4=; I[WLBDJ 8===<>;73 K-ELN@1 nbhjCkflnokbtkr.ku hlokgjjf.oje/KFLNOkbtkr sorngi.oje/KFLNOkbtkr
 
 
Tjrfnbd Slpkr
 
<7 ik ldjstj ik 73<9
 
Futxlglbf K@ OJBYWJ@ IK @J_ EKINJ_ IK OJE[BNOLONßB
 
 
Ls l Tjrfnbd Slpkr, nt ijks bjt rkh`kot lby nbstntutnjbl` pjsntnjb jr jpnbnjb bkntmkr jh KFLN Okbtkr, bjr jh nts spjbsjrs jr suppjrtnbd kbtntnks. KFLN Okbtkr skkfs tj ij gusnbkss wntm ojeplbnks jr djvkrbekbts ojvkrki nb nts rkpjrts. Wklikrs smju`i gk lwlrk tmlt wk ely mlvk l ojbh`not jh nbtkrkst tmlt oju`i lhhkot tmk jgakotnvnty jh tmns rkpjrt. Nbvkstjrs smju`i ojbsnikr tmns rkpjrt ls jb`y l snbd`k hlotjr nb elfnbd tmknr nbvkstekbt ikonsnjb.
 
DLWLNL NBBJXLYNJB OKBYKW, DJNW[ <,L7 EJBIWLDJB YK@1 >9?7;3<39 @KFKNYNJ 84;43<4=; I[WLBDJ 8===<>;73 K-ELN@1 nbhjCkflnokbtkr.ku hlokgjjf.oje/KFLNOkbtkr sorngi.oje/KFLNOkbtkr
 
 
Futxlglbf K@ OJBYWJ@ IK @J_ EKINJ_ IK OJE[BNOLONJB
<.
 
@l lprjpnlonÿb ik `ls olals ik lmjrrjs vlsols pjr plrtk ik `l "î`ntk ik ojbhnlbzl" ik `js inrndkbtks ik `l o`lsk pj`åtnol, tnkbk ojej ubj ik sus jgaktnvjs gìsnojs `l suensnÿb n`kdåtnel y lbtnikejorìtnol ik `l jpnbnÿb pñg`nol vlsol l trlvîs ik` ojbtrj` ik `js ekinjs ik ojeubnolonÿb.
7.
 
Wkojrikejs quk k` ojbtrj` ik `js ekinjs ik ojeubnolonÿb pjr plrtk ik î`ntks j`ndìrqunols ks prkonslekbtk k` drlb prjg`kel ik `ls ikejorlonls joonikbtl`ks, ubj ik `js hl``js kstruoturl`ks ik bukstrl ojbhndurlonÿb pj`åtnol, quk instjrsnjbl ik hjrel kskbonl` `l olplonili ik `js snstkels ikejorìtnojs ik rkspjbikr l `js nbtkrksks dkbkrl`ks ik `js onuililbjs.
?.
 
L trlvîs ik` ojbtrj` ik `js ekinjs, `ls î`ntks j`ndìrqunols ik Kurjpl y Kstlijs [bnijs sk lskdurlb `l elbnpu`lonÿb pkrelbkbtk ik `l jpnbnÿb pñg`nol kb `ls oukstnjbks o`lvks, nepu`slbij `ls pj`åtnols y `js ejik`js ik sjonkili quk ojbsnikrlb likoulijs l sus nbtkrksks k nepjsngn`ntlbij pj`åtnols ojbtrlrnls l `js ensejs.
9.
 
_n `js pjikrks kojbÿenojs tnkbkb tjijs k``js olplonili ik nbh`unr ik ubl u jtrl hjrel kb `js ekinjs ik ojeubnolonÿb, `l ikpkbikbonl eìs inrkotl y lgruelijrl ik `js ekinjs ik ojeubnolonÿb joonikbtl`ks sk kstlg`kok ojb rkspkotj l `ls kbtniliks hnblbonkrls.
;.
 
@lekbtlg`kekbtk, tjij mlok pkbslr quk îstl ks prkonslekbtk ubl ik `ls rlzjbks o`lvk quk ml ``kvlij l `l î`ntk pj`åtnol vlsol l olkr kb kstl gìrglrl tkbtlonÿb ik lprjpnlrsk ik bukstrj snstkel hnblbonkrj.
8.
 
@ls kbtniliks hnblbonkrls ojbtrj`lb `js ekinjs ik ojeubnolonÿb l trlvîs ik instnbtjs olbl`ks1 .. k` dlstj pug`nontlrnj, kb k` quk `ls kbtniliks glbolrnls sjb ubj ik `js prnbonpl`ks ojbsuenijrks. .. k` jtjrdlenkbtj ik orîintjs, kskbonl` plrl k` ikslrrj``j k nepu`sj ik ubls u jtrls keprksls pkrnjiåstnols .. `ls ijblonjbks, nbo`uykbij `ls ojbijblonjbks ik orîintjs.
4.
 
_n kstl ikpkbikbonl ik `js ekinjs ojb rkspkotj l `ls kbtniliks hnblbonkrls snkeprk ml snij l`tl, sk ml insplrlij iurlbtk `js ñ`tnejs lüjs, ojej ojbskoukbonl ik `l drlvåsnel ornsns kstruoturl` ik `js ekinjs ik ojeubnolonÿb trlinonjbl`ks.
=.
 
@l drlvkili ik kstl ikpkbikbonl ik `js ekinjs ik ojeubnolonÿb ojb rkspkotj l` skotjr hnblbonkrj ikpkbik tlegnîb, pjr supukstj, ik `l kxnstkbonl j bj ik hukbtks ik hnblbonlonÿb l`tkrbltnvls l `js ensejs. Oulbtj eìs inspkrsj y ekbjs ojbokbtrlij ks k` snstkel hnblbonkrj, ekbjr ks `l olplonili ik kbtniliks hnblbonkrls ojborktls plrl nepjbkr l `js ekinjs ik ojeubnolonÿb ubjs iktkrenblijs pjsnonjblenkbtjs, ubls u jtrls lotulonjbks u jensnjbks. Kb k` olsj ik` Slås Xlsoj, `l prjpnl kxnstkbonl ik `ls olals ik lmjrrjs y `ls ojjpkrltnvls ik orîintj, ojb tntu`lrnili pñg`nol y sjonl`, ml snij ub ojbtrlpksj kskbonl` plrl `nentlr kstl ikpkbikbonl ojb rkspkotj l skotjrks kojbÿenojs prnvlijs kspkoåhnojs.
>.
 
Kstl ikpkbikbonl, iksik `ukdj, kxnstk yl kb kstk ejekbtj. Iurlbtk k` ñ`tnej lüj, ijs ik `js prnbonpl`ks drupjs ekinìtnojs vlsojs sk mlb vnstj nbekrsjs kb drlvåsnejs prjoksjs ik rkkstruoturlonÿb hnblbonkrl kb `js quk k` plpk` lijptlij l` rkspkotj pjr `ls kbtniliks hnblbonkrls ml snij kskbonl` plrl mlokr pjsng`k su supkrvnvkbonl. L blink sk `k ksolpl quk `l pkrelbkbtk liu`lonÿb mlonl oul`qunkr lotulonÿb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->