Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marin County Sheriff Updated Statement on Robin Williams

Marin County Sheriff Updated Statement on Robin Williams

Ratings: (0)|Views: 2,833|Likes:
Published by Matthew Keys
Released 12/August/2014
Released 12/August/2014

More info:

Published by: Matthew Keys on Aug 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/13/2014

 
<766 Chs Nlahs Mrdvk, Yudtk 06; Ylj Plglkc, IL 4=469
Alrdj Ihujty Ybkrdgg—s Hggdik Ihrhjkr Mdvdsdhj
GHP
 
DAAKMDL]K PKCKLYK IHJ]LI]? Ct. Ekdtb @hym Lssdstljt Ibdkg Mkputy Ihrhjkr =<;-20>-2060 e`hymFalrdjsbkrdgg.hrn 
Ph`dj ^dccdlas Vrkss Ihjgkrkjik Vrkplrkm Ytltkakjt
Ay jlak ds Ekdtb @hym. D la l Cdkutkjljt wdtb tbk Alrdj Ihujty Ybkrdgg—s Hggdik ljm skrvk ls tbk Lssdstljt Ibdkg Mkputy Ihrhjkr hvkrskkdjn tbk mly th mly hpkrltdhjs hg tbk Ihrhjkr Mdvdsdhj. Gdrst D whucm cdek th kxtkjm ihjmhckjiks th tbk ^dccdla—s gladcy hj `kblcg hg tbk Ybkrdgg—s Hggdik `kghrk wk `kndj. D blvk l prkplrkm stltkakjt ljm lse yhu th bhcm yhur qukstdhjs ls wdcc tlek tbka lt tbk ihjicusdhj hg ay stltkakjt.
 
<766 Chs Nlahs Mrdvk, Yudtk 06; Ylj Plglkc, IL 4=469
Hj Lunust <<, 06<=, lt lpprhxdaltkcy <<?;; la, Alrdj Ihujty Ihaaujdiltdhjs rkikdvkm l 4-<-< tkckpbhjk ilcc rkphrtdjn l alck lmuct blm `kkj chiltkm ujihjsidhus ljm jht `rkltbdjn djsdmk bds rksdmkjik chiltkm lt 4; Yt. ]bhals ^ly dj ujdjihrphrltkm ]d`urhj, IL. ]bk ilcckr wls mdstrlunbt ljm djmdiltkm lj lpplrkjt sudidmk muk th l bljndjn blm tlekj pclik ljm rdnhr ahrtds blm skt dj. ]bk Ybkrdgg—s Hggdik, ls wkcc ls tbk ]d`urhj Gdrk Mkplrtakjt ljm Yhutbkrj Alrdj Gdrk Vrhtkitdhj Mdstrdit wkrk mdspltibkm th tbk djidmkjt wdtb kakrnkjiy pkrshjjkc lrrdvdjn hj sikjk lt <0?66 pa. ]bk alck su`okit, prhjhujikm mkiklskm `y gdrkgdnbtkrs grha tbk ]d`urhj Gdrk Mkplrtakjt lt <0?60 pa bls `kkj dmkjtdgdkm ls Ph`dj AiClurdj ^dccdlas, l 79 yklr hcm rksdmkjt hg ujdjihrphrltkm ]d`urhj, IL. Vrkcdadjlry djghraltdhj mkvkchpkm murdjn tbk djvkstdnltdhj `y Ihrhjkr Mdvdsdhj pkrshjjkc bls rkvklckm Ar. ^dccdlas blm `kkj skkedjn trkltakjt ghr mkprkssdhj. Ar. ^dccdlas wls clst
 
<766 Chs Nlahs Mrdvk, Yudtk 06; Ylj Plglkc, IL 4=469
skkj lcdvk `y bds wdgk lt lpprhxdaltkcy <6?96 pa hj Lunust <6, 06<= wbkj sbk rktdrkm ghr tbk kvkjdjn dj l rhha dj tbk bhusk. Dt ds ujejhwj lt tbds tdak wbkj Ar. ^dccdlas— rktdrkm ghr tbk kvkjdjn dj l `kmrhha dj bds bhak. Lt lpprhxdaltkcy <6?96 la hj Lunust <<, 06<= Ar. ^dccdlas— wdgk ckgt tbk bhak `kcdkvdjn Ar. ^dccdlas th stdcc `k lsckkp. Ar. ^dccdlas— pkrshjlc lssdstljt `kilak ihjikrjkm lt lpprhxdaltkcy <<?=; la wbkj bk gldckm th rksphjm th ejhies hj bds `kmrhha mhhr. Lt tblt tdak tbk pkrshjlc lssdstljt wls l`ck th nldj liikss th Ar. ^dccdlas' `kmrhha ljm kjtkrkm tbk `kmrhha th gdjm Ar. ^dccdlas ichtbkm dj l skltkm phsdtdhj, ujrksphjsdvk, ljm wdtb l `kct skiurkm lrhujm bds jkie wdtb tbk htbkr kjm hg tbk `kct wkmnkm `ktwkkj tbk ichskm ichskt mhhr ljm mhhr grlak. Bds rdnbt sbhucmkr lrkl wls thuibdjn tbk mhhr wdtb bds `hmy wls pkrpkjmdiuclr th tbk mhhr ljm scdnbtcy suspkjmkm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->