Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140813

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140813

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Civitas Europica Centralis on Aug 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
 
Civitas Europica Centralis (CEC)
 H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2014.
 AUGUSZTUS
13.
 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
 
KK
IISSEEBBBBSSÉÉGGII 
SS
AAJJTTÓÓFFÓÓKKUUSSZZ
 
2014.
 AUGUSZTUS
13.,
 SZERDA
 
B
OÉR
K
RISZTINA
 
VVáárrhhaaóó
 
 
 Kiváló kollégánkra, európai hír 
ű
 és látókör 
ű
 publicistára és történészre emlékezünk augusztus 31-én 18 órakor, a budapesti Szent István parkbeli szobrának megkoszorúzásával. 105 éve, 1909. augusztus 31-én született
Fejt
ő
 
Ferenc
, a Népszava tiszteletbeli
ő
szerkeszt
ő
 je, aki lapunk párizsi tudósítója volt a második világháború idején
 Európa elvesztette emlékezetének egyik megtestesülését 
– 
 írta
Fejt
ő
 Ferenc
 halálakor a
L’Express, amel
y a
 Népi demokráciák történeté
 megkerülhetetlen m
űnek nevezte. „
Fejt 
ő 
 
Ferenc 
 , aki mindent megélt, tanulmányozott, elemzett és átélt ebb
ő 
l az Európából, amelynek közepén született, több nemzedékkel értette meg azt a  Közép-Európát, amelyet a nyugat-európaiak hajlamosak elfelejteni vagy félreismerni
– 
 emlékezett a
Le Monde. Még a katolikus
La Croix is méltatta
 A század utazóját 
, Franciaországban 1999-ben, 2002-ben magyarul is megje
lent önéletrajzának címe nyomán …
(Nszv)
MMaaggyyaarroorrsszzáágg
 
 
 
 fordult a kormányf 
ő
höz a Miskolcon Maradunk Kitelepítés Elleni Bizottság; azt kérték
Orbán Viktortól
, legyen segítségükre a társadalmi béke meg
ő
rzésében. A bizottság megbízásából
Váradi Gábor
 által  jegyzett levél felhívja a kormányf 
ő
 figyelmét: egyre nagyobb a valószín
ű
sége, hogy egy szociális probléma etnikai konfliktusként jelenik meg, és nehezen kezelhet
ő
 helyzetet teremt a városban (Nszv)
 Attól még megvalósul a koordinált indulás, hogy az Együtt-PM felmondta a megállapodást (Nszv)
 A program alkalmas kódolt e-mailek, fájlok, internet-alapú telefonhívások lenyomozására is (Nszv)
 Az err 
ő
l szóló megállapodást kedden írták alá az ellenzéki pártok képvisel
ő
i a szabolcsi megyeszékhelyen (Nszv)
1
 A szemlében szereplő cikkek nagy része a címre kattintva megjelenik
 az MTI-hírekhez tartozó linkek egyes esetekben csak a www.mti.hu 
oldalon elvégzett egyszerű és ingyenes 
után fognak működni
 
 
 
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
 
Civitas Europica Centralis (CEC)
 H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2014.
 AUGUSZTUS
13.
 
2
 Viszont tisztább leveg
ő
 j
ű
, szociálisan érzékenyebb, együttm
ű
köd
ő
 f 
ő
várost szeretne (Nszv)
 A szocialista párt f 
ő
városi politikusai kezdtek tanácskozást szerda reggel az MSZP budapesti székházában, az MTI információi szerint az önkormányzati választási együttm
ű
ködés a téma. A székházba érkez
ő
 
Horváth
 
Csaba
 f 
ő
városi frakcióvezet
ő
 az újságírók kérdéseire csak annyit mondott, hogy nyilvánvalóan lesz megegyezés. "
 Mindig van, mindig lesz
"
 – 
 fogalmazott (Nsz)
 
Lenkovics Barnabá
 lehet a legesélyesebb az Alkotmánybíróság elnöki posztjára a
Paczolay 
-korszak után, a polgári  jogtudós, volt ombudsman élvezi
Orn Viktor 
 bizalmát 
 
 – 
 tájékoztatták a Népszabadságot kormányoldalról, de megjegyezték, egyedül a miniszterelnök tudja, hogy
Paczolay Péter
 mandátumának megsz
ű
nése után ki lesz jöv
ő
re a testület elnöke (Nsz)
 Tájékoztatást kért a norvég civil pénzek elosztását intéz
ő
 Ökotárs Alapítványtól
Péterfalvi Attila
, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke (MNO)
 
 Nem létezik az az intézet és az a tanulmány sem, amire hivatkozva több magyar sajtóorgánum is közölte azt az alaptalan hírt, amely szerint több mint egymillió magyar vándorolt ki Angliába
 
 – 
 jelentette ki
Hárs Ágnes
, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. tudományos f 
ő
munkatársa (MNO)
 
 A választópolgárok érdekei és a települések jöv
ő 
 je helyett kisstíl 
ű 
 hatalmi alkukkal foglalkozik a baloldal 
 
 – 
 jelentette ki
Gulyás Gergely
, az Országgy
ű
lés alelnöke Szentendrén csütörtökön a Fidesz-KDNP új  polgármesterjelöltjének bemutatásán (MNO)
 
 Az iraki keresztények védelmében való fellépést kért
Orn Viktor 
 magyar miniszterelnök az Európai Tanács elnökének kedden elküldött levelében
 - közölte az MTI-vel
Havasi
 
Bertalan
, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezet
ő
 je (InfoRádió)
 
RRoommáánniiaa
 
 
 A székelyföldi nyergestet
ő
i csata évfordulóján a minap mondott beszédéért támadta
Victor Ponta
 román miniszterelnököt kedden
Cristian Diaconescu
, az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) államf 
ő
 jelöltje.
Diaconescu
 a határon túli román közösségek vezet
ő
i számára szervezett Marosf 
ő
i Nyári Egyetemen tartott el
ő
adásában "
egyes politikusok tudatlanságáról, hiányos m
ű 
veltségér 
ő 
"  beszélt
Victor Ponta
 nyergestet
ő
i beszédére utalva. Hiányolta a beszédb
ő
l az 1848-49-es szabadságharcban "
a földdel egyenl 
ő 
vé tett román templomok és falvak 
" említését (MTI)
 A székelyföldi nyergestet
ő
i csata évfordulóján a minap mondott beszédéért támadta
Victor Ponta
 román miniszterelnököt kedden
Cristian Diaconescu
, az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) államf 
ő
 jelöltje.
Diaconescu
 a határon túli román közösségek vezet
ő
i számára szervezett Marosf 
ő
i Nyári Egyetemen tartott el
őadásában „egyes politikusok tudatlanságáról, hiányos mű
veltségér 
ől”
 beszélt
Victor Ponta
 nyergestet
ő
i beszédére utalva (MNO)
 
Klaus Johannis
, a román jobboldali  pártszövetség állam
ő
 jelöltje újfent elutasítóan nyilatkozott az erdélyi magyar autonómiatörekvésekr 
ő
l. Nagyszeben német polgármestere ráadásul az egyik bukaresti
 
 
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
 
Civitas Europica Centralis (CEC)
 H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2014.
 AUGUSZTUS
13.
 
3
hírtelevíziónak azt állította: az erdélyi szászok sohasem kértek önrendelkezést. Ehhez képest a valóság az, hogy a szászok évszázadokon keresztül kiváltsággal rendelkeztek Erdélyben, az univerzitás vagy szász egyetem pedig a közösség önkormányzati szerveként m
ű
ködött, amely egyedül a magyar királynak volt alárendelve. Közben a román baloldal egyre intenzívebben  próbálja
Traian B
ă
sescu
 bábjaként feltüntetni
Johannist
. Az államelnöki tisztséggel való
kacérkodása
" óta
Klaus Johannis
egyetlen közszereplése sem telik el anélkül, hogy ne reagáltatnák az erdélyi magyar önrendelkezési törekvésekre. Így történt hétf 
ő
n este is, nem sokkal azután, hogy a liberálisok (PNL) és a demokraták (PDL) által életre hívott Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) vezet
ő
i bejelentették: a nagyszebeni polgármestert indítják a novemberi elnökválasztáson (Krónika)
 
Trianon el 
ő 
tti és utáni id 
ő 
 szakból származó hivatalos iratok, néptanácsi jegyz
ő 
könyvek, magyar anyakönyvi kivonatok és gyerekotthonokban kiállított dokumentumok kerültek el 
ő 
 a napokban a nagyváradi szeméttelep hulladékválogatójából 
– 
 adta hírül a
Duna Televízió. Mint kiderült, a helyi önkormányzatnál kiselejtezett dokumentumok megsemmisítésével megbízott vállalat nem tartotta be az ilyen esetre el
őí
rt eljárást, így azok bezúzása helyett egyszer 
ű
en kidobta az 1800-as évek végét
ő
l az 1980-as évek elejéig, különböz
ő
 dátumokkal ellátott papírokat. Az országos levéltár által további meg
ő
rzésre érdemtelennek tartott csomag végül megmenekült a megsemmisítést
ő
l, és a kiváló állapotban lév
ő
 dokumentumok a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez kerültek meg
ő
rzésre (Krónika)
 A régi alapokra építve egy új, színesebb  programkínálattal rukkolna el
ő
 jöv
ő
re az EMI-tábor szervez
ő
gárdája, akik a rendezvényt is elköltöztetnék a gyergyószéki Borzontról.
Sorbán Attila
 
ő
szervez
ő
 keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a tizedik alkalommal megrendezett, szombaton véget ért rendezvényt a tervek szerint, a megszokott színvonalon tudták lebonyolítani.
 Igazságtalanság lenne azonban a tábor látogatottságát összevetni a korábbi rendezvényekével, hiszen egy nap kivételével  folyamatosan esett az es
ő 
 , és ez nagyon sok látogatót elriasztott,
ő 
lünk független okokból. Viszont a fanatikus táborosaink jelen voltak, kitartottak, és nem volt tömeges elvonulás a táborból a rossz id 
ő 
 miatt 
– 
 mondta a f 
ő
szervez
ő
, aki úgy érzi, az EMI-tábor egy új korszakába lépett (Krónika)
 Vélelmezett kulturálatlansága és történelmi ismeretei hiánya miatt bírálta kedden
Cristian Diaconescu
 volt külügyminiszter
Victor
 
Ponta
 kormányf 
ő
t. A
Traian B
ă
sescu
 elnökhöz h
ű
 Népi Mozgalom Párt (PMP) államf 
ő
 jelöltje a Hargita megyei Marosf 
ő
n zajló román szabadegyetemen súlyos hibának nevezte, hogy a miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc székely honvédjeinek h
ő
siességét méltatta a Nyergestet
ő
n augusztus 3-án elhangzott beszédében.
Diaconescu
 felrótta
Pontának 
, hogy a megemlékezésen végighallgatta a magyarok által nemzeti imának nevezett himnuszt, miközben a román himnuszt szerinte csak a második szakaszától játszották le (Krónika)
 Négy fontos gazdasági üzenetet fogalmazott meg a romániai döntéshozóknak legutóbbi sajtóértekezletén a Román Nemzeti Bank kormányzója,
Mugur Is
ă
rescu
, aki szerint a következ
ő
kben mindenekel
ő
tt a strukturális reformokra, a munkahely-teremtésre, az újító tevékenységre, a pénzek elköltésére kell összpontosítani
… (Maszol.ro)
 
Újra kit 
ű 
 zték a székely és a magyar zászlót a Maros megyei Erd 
ő 
 szentgyörgy
ő 
terén az RMDSZ székházára
 - írja szerdai számában a
Krónika napilap (Maszol.ro)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->