Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Girişimcilik nedir

Girişimcilik nedir

Ratings: (0)|Views: 1,515 |Likes:
Published by batikentt
girişimcilik nedir?
girişimcilik nedir?

More info:

Published by: batikentt on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
GİRİŞİMCİ KİMDİR?
Girişimci, üretim için gerekli kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmetüretimini organize eden, maddi-manevi fayda elde etmek amacıyla,çeşitli kaynakları bir araya getirerek toplumda ihtiyaç duyulan bir ürün yada hizmeti ortaya çıkarmak üzere yeni bir iş kuran kişidir.
GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
Girişimcilik ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik öğeleri içeren;bireysel, kurumsal, toplumsal açılardan ayrı ayrı incelenerek tarifiyapılabilecek bir kavramdır. Girişime konu olan "iş" ve "fikir", bireyde vetoplumda var olan ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik unsurlarahizmet eder.İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. Doyurulan bir ihtiyacın ardından, yeni bir ihtiyaç ortaya çıkar. İnsanoğlunun gelişimi ile ihtiyaçların sürekliyenilenmesi arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. Varoluşununmaddesel, zihinsel ve duygusal bir sonucu olarak; insanoğlununihtiyaçları doyurulması imkansız ve sonsuzdur. Girişimcilik açısından builke, birbirini takip eden sonsuz fırsatlar anlamına gelmektedir. Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın motorudur. Yenilik veyaratıcılığın kaynağıdır. Bir ülkede “hür teşebbüs” olarak ifade edilenrekabete dayalı özel girişimcilik ne kadar gelişirse o ülkede ekonomikrefah düzeyi de o ölçüde yükselir.
İNSANLAR NEDEN KENDİ İŞİNİN PATRONUOLMAK İSTER?
Bunun için pek çok neden sıralamak mümkün.Öncelikle maddi bağımsızlık, yönetilmek yerine yönetme düşüncesi,uygun iş imkanı bulmak, genel ekonomik durum, fikirlerini hayatageçirme düşüncesi, başarılı olmak, kendini ispat etmek duygusu vbnedenler insanların iş kurmaları için zorlamaktadır.
GİRİŞİMCİYİ BAŞARIYA GÖTÜRECEKÖZELLİKLER
 
İş tecrübesi olmalı,Her türlü riski göze alabilmeli, cesur olmalı,Motivasyon, azim, istek,Bilgi, tecrübe, yetenek,Hayal gücü, sezgi gücü,Yaratıcılık, yenilikçilik,İletişim becerileri,Değerlendirme, analiz becerileri,Planlı çalışma,Cesaret ve risk üstlenebilme,Olumlu yaklaşım,Krizlerden fırsatlar yaratabilme becerisi,Profesyonellik,
İnsanlarla iletişimi iyi olmalı.
NASIL GİRİŞİMCİ OLURUM?
Girişimcilik "ŞANS" Değildir 
Girişimcilik fırsatla ilgilidir, fırsatları bulmak ve değerlendirmek gerekir. Fırsatınkazanca dönüşmesi için uygulanmadan önce analiz edilmesi, uygulamaadımlarının planlanması, olası risklerin öngörülerek tedbirlerinin alınmasıgerekir.
Girişimcilik "KUMAR" Değildir 
Girişimcilikte başarı risk üstlenme ile doğrudan ilgilidir. Ancak risk almakdemek "bir deneyelim, ya batarız ya çıkarız" demek değildir. Risk almak, sözkonusu riskin öngörülmesi, olası sonuçlarının hesaplanması, gerekli tedbirlerinalınması ve böylece getirilerinin en üst, götürülerinin en alt düzeyde tutulmasıdemektir.
Girişimcilik "DÜŞÜNCESİZ CESARET" Değildir 
Girişimci tabii ki cesur olmalıdır ancak, girişimcilik süreci amaca ulaşmadoğrultusunda son derece planlı ve titiz bir çalışmayı ve detaylı hesaplamalarıgerektirir. İyi plan yapılmadan, durum değerlendirmeleri gerçekleştirilmedenadımlar atmak, cesaret olarak nitelendirilse de, bu daha çok gözü kapalımaceraya atılmak anlamına gelir.
Girişimcilik "HAZIR KAYNAK KULLANIMI" Değildir 
Girişimcilikte kaynak; insan, işgücü, bilgi, yetenek, çevre, makine,hammadde, malzeme, nakit, borç alabilme gücü gibi birbiri ile bağlantılıbir güç zinciri olarak anlaşılmalıdır. Gerekli kaynaklar, elde hazır olarakbulunsa da amaca yönelik olarak
planlı
ve programlı bir şekilde
 
kullanılmazsa hem israf oluşur, hem de faaliyetlerin neticesindeki başarıolasılığı azalır.
Girişimcilik "BELİRLİ KİŞİLERE ÖZGÜ" Değildir Bazı kişilik özelliklerinde girişimci özelliklerin daha ön planda olduğugörülse de gerekli araştırma, çalışma
ve planlamaların yapılması ile her birey girişimci olabilir. Girişimci kendisini de sürekli
incelemeli ve eksiklerinitespit ederek bunları gidermenin yollarını
bulmalıdır.
 YENİ İŞ FİKRİ ve İŞ KURMA SÜRECİ
Ana
 
hatlarıyla iş kurma sürecini 6 başlıkta toplayabiliriz. Bunlar;
İş Fikri Oluşturma
Çalışma Programı Hazırlama
Yapılabilirlik Çalışması
İş Planı Hazırlama
İş Kurma
Yenileme-Büyüme-Gelişme
İş Fikri Oluşturma
aşamasıiş yapmaya yönelik her "fikir", "iş fikri" değildir 
. Fikrin,
piyasadaki hangiihtiyacı/boşluğu gidermek üzere, hangi alanda, hangi müşteri kitlesine,nasıl bir ürünle ve fiyatlandırmayla sunulacağı vb. birçok unsurlatanımlanmış fikir, iş fikri haline gelir. 
Çalışma Programı Hazırlama
aşaması,Belirlenen iş fikrini hayata geçirebilmek için yapılması gerekenleri "EylemPlanı" olarak ortaya koyulur ve iş fikrînin gerçekleşmesi olasılığı üzerineön değerlendirme yapılır.
 Yapılabilirlik Çalışması
iş fikrinin
 
amaca ulaştırıp ulaştırmayacağı, yani işin nerede, nasıl,kiminle, hangi şartlarda yapılacağını, bunlar için hangi kaynaklara ihtiyaçduyulduğunu ve kaynak temininin mümkün olup olmadığı belirlenir.Pazar şartları araştırılır ve sonuçta işin hayata geçirilip geçirilmeyeceğikararı verilir.
İş Planı Hazırlama
aşamasıYapılabilirlik çalışmasından elde edilen sonuçlarla, iş kurma ve geliştirmesüreçleri kapsamlı bir şekilde planlanır.
İş Kurma
aşaması

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ebru Hız liked this
Ebru Hız liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->