Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Standardi Za Ocenuvanje Na Tehnologii

Standardi Za Ocenuvanje Na Tehnologii

Ratings: (0)|Views: 444|Likes:
Published by Anica
Standardi, Ocenuvanje Tehnologii
Standardi, Ocenuvanje Tehnologii

More info:

Published by: Anica on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
1.КреативностУчениците демонстрираат креативно размислување, знаење и развивааткреативни производи со користење на технологијата.Учениците:
Ги применуваат знаењата за да генерираат нови идеи, производи илипроцеси.
Креираат оригинални дела како средство за изразување.
Употребуваат модели и симулации за да истражуваат комплекснисистеми и прашања.
Предвидуваат можности.2.Комуникација и соработкаУчениците користат дигитални медиуми и околини да комуницираат иработат заеднички за подршка на индивидуалното учење како и учењето надругите.Учениците:
Комуницираат, соработуваат и објавуваат со врсници, експерти,вработени и при тоа, користат разновидни дигитални медиуми.
Ефективно комуницираат идеи и информации за различна публика,преку разни дигитални форми.
Развиваат разбирање за културите и глобална свест, преку работа соученици од други култури.
Придонесуваат проектните тимови да произведат оригинални делаили решенија на проблемите.3.Истражување и информациска писменостУчениците применуваат дигитални алатки за да соберат, вреднуваат икористат информацииУчениците:
 
Планираат стратегии за водење на истражувањето
Наоѓаат, организираат, вреднуваат, синтетизираат и етички гиупотребуваат информациите од различни извори и медиуми.
Вреднуваат и избираат информации и алатки од различни изворисоодветни на специфичните задачи
Обработуваат податоци и известуваат за резултатите4.Критичко размислување, решавање на проблеми и одлучувањеУчениците користат вештини за критичко размислување и одлучување,истражувачки план, управување со проекти, решавање на проблеми,донесување на информирани одлукипреку користење на соодветнидигитални алатки и ресурси.Учениците:
Дефинираат и идентификуваат автентични проблеми и значајнипрашања за истражување.
Планираат и управуваат со активности за решавање на проблемотили завршување на проектот.
Собираат и анализираат податоци за наоѓање решенија илидонесување на информирани одлуки.
Користат различни процеси и перспктиви за да дојдат доалтернативни решенија
5.
Дигитално државјанствоУчениците ги разбираат луѓето, културните и општествените прашањаповрзани со технологијата, и практикуваат правно и етичко однесување.Учениците:
Безбедно, легално и одговорно користат информации и технологии.
Изразуваат позитивен став за користење технологија која подржувасоработка, учење и продуктивност.
Демонстрираат лична одговорност за доживотно учење.
Покажуваат лидерство за дигитално државјанство.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->