Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modulul 1 Concepte de Baza Ale Tehnologiei Informatiei

Modulul 1 Concepte de Baza Ale Tehnologiei Informatiei

Ratings:

3.5

(2)
|Views: 2,547 |Likes:
Published by Richard Martinez
IT Information
IT Information

More info:

Published by: Richard Martinez on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
Modulul 1 – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaticii (IT)
1
 
Concepte generale
Astari toata lumea foloseste, direct sau indirect un calculator. Existentafiecarui individ în parte, ca si a întregii societati în ansamblul ei, este tot mai marcatade necesitatea cunoasterii rapide, complete si corecte a realitatii înconjuratoare,pentru ca luarea deciziei sa fie facuta ferm, oportun si competent. Acest lucru duce,inevitabil, la cresterea volumului de informatii ce trebuie analizat, de unde odiminuare a operativitatii în actiune."
Modul cum culegi, administrezi si folosesti informatia fac din tine un câstigator sau un înfrant în viata" 
- astfel sintetizeaza Bull Gates rolul tehnoloigiei informatiei.Orice decizie are la baza informatii si date referitoare la obiectul activitatiirespective. Prelucrarea datelor trebuie facuta în concordanta cu cerintele tehnologieiinformationale. Se pot astfel contura diferentele dintre date si informatii:
datele
desemneaza elementele primare, provenind din diverse surse,fara o forma organizata care sa permita luarea unor decizii;
informatiile
sunt date care au un caracter de noutate, care îmbogatesc nivelul de cunostinte ale celui care primeste acesteinformatii. O data care nu aduce nimic nou nu se poate considerainformatie.
Prelucrarea datelor (procesare)
presupune totalitatea transformarilor caforma si continut a datelor.Dintre transformarile cele mai importante se pot enumera:I.
Generarea
reprezinta operatia prin care se obtin date primare (sursa);II.
Culegerea si pregatirea
. Forma initiala a datelor difera de forma sub careacestea intra în prelucrare. Pregatirea datelor, în vederea prelucrarii lorpresupune urmatoarele etape:
selectarea 
- dintre datele primare se aleg datele care sunt necesarepentru generarea anumitor informatii;
codificarea 
- trecerea datelor într-o forma adecvata prelucrarii;
conversia 
- transferarea datelor de pe un suport pe altul:
copierea, multiplicarea 
- reproducerea pe un mediu identic a datelor,pastrându-se forma, continutul si semnificatia acestora;
verificarea 
- analiza corectitudinii datelor, ca forma si continut,urmând eliminarea posibilelor alterari datorate culegerii, pregatiriisau transmiterii;III.
Prelucrarea datelor
în scopul obtinerii diferitelor rezultate se face cuajutorul functiilor:
sortarea 
- aranjarea datelor într-o anumita ordine, conform unorcriterii bine precizate, pentru ca prelucrarea sa fie cât mai eficientasi prezentarea datelor cât mai atractiva;
clasificarea - 
gruparea datelor dupa caracteristici comune, farastabilirea unor anumite prioritati în cadrul grupei;
compararea 
- stabilirea asemanarilor si/sau deosebirilor dintre douasau mai multe date;
analiza 
- examinarea unui grup de date, urmarindu-se conditiile îndeplinirii unei cerinte de catre fiecare data a grupului, în parte;
 
Modulul 1 – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaticii (IT)
2
sintetizarea 
- stabilirea unor caracteristici esentiale, generale, pecare le au datele constituente ale unui grup, formându-se o nouastructura ce surprinde aceste caracteristici comune;
calcularea 
- operatii aritmetice sau logice efectuate asupra uneiasau mai multor date simultan.IV.
Furnizarea datelor.
Pe parcursul prelucrarii, forma în care suntprezentate datele, de cele mai multe ori, nu corespunde cerintelor celuicare asteapta rezultatele - beneficiarul. Se impune necesitatea furnizariirezultatelor într-o forma clara, astfel încât sa nu existe probleme de întelegere sau de interpretare a lor.V.
Pastrarea datelor
se face în colectii de date alcatuite dupa reguli binedefinite, în vederea unor prelucari ulterioare. Asupra unei astfel decolectii se poate actiona prin una din functiile:
validarea datelor 
- precizarea modului în care o data poate fiintrodusa în colectie;
regasirea 
- cautarea si localizarea unei date în cadrul colectiei;
modificare 
- transormarea unei date existente în colectie prinschimbarea unor atribute;
distrugere 
- eliminarea din colectie a unor date, cu precizareaconditiilor în care se poate face acest lucru.VI.
Transmiterea (comunicarea)
datelor se refera la modul în care dateletrec de la o etapa la alta pe parcursul prelucrarii.Orice activitate, în orice domeniu, se desfasoara pe baza unui
fluxinformational.
Totalitatea fluxurilor informationale, cu o anumita organizare, care asiguralegatura dintre conducere (sistemul decizitional) si executie (sistemul de executie) senumeste
sistem informational
.Daca desfasurarea unei activitati presupune utilizarea echipamentelorelectronice, sistemul informational se numeste
sistem informatic
.Cele doua sisteme nu se pot identifica, sistemul informatic fiind partecomponenta a sistemului informational, însa cresterea permanenta a nivelului deautomatizare a activitatii conduce la accentuarea importantei sistemului informatic.În structura unui sistem informatic, al carui element principal este
calculatorulelectronic
sau
sistemul de calcul
, se identifica urmatoarele componente:
ð
cadrul organizatoric al societatii si datele vehiculate;
ð
resursele umane, pe de o parte analistii sistemului informatic siproiectantii sistemului informatic, pe de alta parte, beneficiarulsistemului informatic si utilizatorii acestuia;
ð
metodele si tehnicile de proiectare;
ð
echipamentele electronice de calcul;
ð
sistemul de programe utilizat pentru realizarea obiectivelor sistemuluiinformatic si pentru utilizarea eficienta si corecta q echipamentelor.Omiterea uneia din aceste componente face imposibila functionarearespectivului sistem informatic.Din punct de vedere structural, pornind de la diferentierea modulelor fizice silogice, calculatorul electronic are doua componente:
 
Modulul 1 – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaticii (IT)
3
 Tehnologia informatiei (TI) reprezinta normele si procedeele de colectare,memorare, transmitere si prelucrare a datelor, în vederea obtinerii rezultatelorscontate cu ajutorul calculatorului electronic.
Structura unui calculator personal
Din punct de vedere functional, arhitectura unui sistem de calcul este redata înschema de mai jos:
Sistem de calculHardware Software
ansamblul elementelor fizice ]itehnice cu ajutorul c`rora se potculege, verifica, transmite,stoca ]i prelucra, suporturile dememorare a datelor precum ]iechipamentele de redare arezultatelor - reprezint`componentele ce pot fi practicansamblul programelor,procedurilor, rutinelor carecontroleaz` func\ionarea corect` ]ieficient` a elementelor hard;exist` sub form` de concepte,simboluri, nu are substan\`.UM
UAL UCCUCP
tip rezultat
INTERFA|~
S I/O
MERezultate
Date ]iprograme
 
Date si rorameRezultate

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionela Serban liked this
Ion Andrey liked this
vvvv1082 liked this
Flory Ana liked this
Anka Elena liked this
Cipriana Vlas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->