Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Tinh TICH PHAN

Phuong Phap Tinh TICH PHAN

Ratings: (0)|Views: 3,162|Likes:
Published by dominhchi

More info:

Published by: dominhchi on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
 TÝch ph©n
Phương pháp tính Tích phân
I. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến:Những phép đổi biến phổ thông:
- Nếu hàm có chứa dấu ngoặc kèm theo luỹ thừa thì đặt t là phần bên trong dấungoặc nào có luỹ thừa cao nhất.- Nếu hàm chứa mẫu số thì đặt t là mẫu số.- Nếu hàm số chứa căn thức thì đặt t là phần bên trong dấu căn thức.- Nếu tích phân chứa
xdx
thì đặt
xlnt
=
.- Nếu tích phân chứa
x
e
thì đặt
x
et
=
.- Nếu tích phân chứa
xdx
thì đặt
xt
=
.- Nếu tích phân chứa
2
xdx
thì đặt
x1t
=
.- Nếu tích phân ch
 
ứa
xdxcos
thì đặt
xsint
=
.- Nếu tích phân chứa
xdxsin
thì đặt
xcost
=
.- Nếu tích phân chứa
xcosdx
2
thì đặt
tgxt
=
.- Nếu tích phân chứa
xsindx
2
thì đặt
gxcott
=
.
Bài tập minh hoạ:
1.
()
()
1032
dx1x2x1x
2.
dxx1.x
103
3.
e12
xln1.x dx
4.
10xx
1edxe
5.
+
10
x1xdx
6.
π
+
202
6xsin5xsin xdxcos
7.
π
+
203
xcos1xdxsin4
8.
π
402tgx
xcosdxe
9.
ππ
244
xsindx
10.
dxx1.x
1023
II. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần:
Công thức:
bababa
vduuvdx)x(
. Như vậy việc chọn được
u
dv
có vai tròquyết định trong việc áp dụng phương pháp này.
Ta thường gặp ba loại tích phân như sau:
Loại 1:
 
-N2C-
1
 
 TÝch ph©n
)x(Pu d x.e) .x(P d x) .x(c o s) .x(P d x) .x(s i n) .x(P
nba)x( nbanban
=
: Trong đó
)x(P
n
là đa thức bậc n.Ta phải tính n lần tích phân từng phần.
Loại 2:
 
=
bann
)x(lnudx).x(ln).x(P
: Tính n lần tích phân từng phần.
Loại 3:
 
ββ
αα
baxbax
d x.xc o s
 
.ed x.xs in.e
 Đây là hai tích phân mà tính tích phân này phải tính luôncả tích phân còn lại. Thông thường ta làm như sau:- Tính
β
bax
dx.xsin.e
:
 Đặt
x
eu
α
=
. Sau khi tích phân từng phần ta lại có tích phân
β
ba
 
x
dx.xcos.e
.
Ta lại áp dụng TPTP với u như trên.- Từ hai lần TPTP ta có mối quan hệ giữa hai tích phân và dễ dàng tìm đượckết quả.
Bài tập minh hoạ:
1.
()
π
+
202
dx.xsin.1xx
2.
e123
dx.xln.x
3.
π
02
dx.x3cos.x
4.
π
20x3
dx.x5cos.e
5.
π
20x2003
dx.x2004sin.e
6.
π
202x2
dx.xsin.e
Ngoài ra ta xét thêm một vài bài tích phân áp dụng phương pháp TPTP nhưngkhông theo quy tắc đặt ở trên:1.
()
π
e1
dx.xlncos
2.
()
20348
1xdx.x
3.
e13
dx.xxln
4.
()
+
102x2
2xdx.ex
5.
π
++
20x
dxe.xcos1xsin1
III. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ:Phần 1: Tích phân hữu tỷ cơ bản.
1. a.Dạng:
Cbaxln aAdxbaxA
++
b.Dạng:
+++
dxdcxAdxcadxdcxbax
-N2C-
2
 
 TÝch ph©n
c. Dạng:
()
+++
dxedxCdxBAxdx edxcbxax
2
2. a.Dạng:
+
cbxaxdx
2
- Nếu
0
:
()()()()()()
...xxxxa dxxxxx xx1xxxxa dx
21211221
=
- Nếu
0
:
...a2bxadx
2
=
- Nếu
0
:
()
β
22
xdx
Đặt
()
tgt.x
β
3. Dạng:
++=
dxcbxaxBAxI
2
Phân tích:
()
+++=++=
cbxaxdx.ndxcbxax'cbxax .mdxcbxaxBAxI
2222
+
cbxaxdx.ncbxaxln.m
22
Bài tập minh hoạ:
1.
+
10
dx2004x20032003x2004
2.
+
212
x5x6 dx
3.
+
402
9x6x dx
4.
+
102
1xxdx
 5.
++
212
dxx5x6 3x2
6.
+
102
dx1xxx34
Phần 2: Tích phân hữu tỷ tổng quát.
ba
dx)x(Q )x(A
- Bước 1:
Nếu bậc của A(x) lớn hơn bậc của B(x): Chia chia A(x) cho B(x). Taphải tính tích phân:
b
 
a
dx)x(Q )x(P
- Bước 2:
+ Nếu Q(x) chỉ toàn nghiệm đơn:
()()()
n21
ax...axax)x(Q
, ta tìm
n21
A...A,A
 sao cho :
nn2211
axA..axAaxA)x(Q )x(P
+ Nếu Q(x) gồm cả nghiệm đơn và nghiệm bội:
()()()
2
cxbxax)x(Q
, ta tìm
21
C,C,B,A
sao cho :
()()
cxCcxCbxBaxA)x(Q )x(P
221
+ Nếu Q(x) gồm nhân tử bậc hai đơn và nhân tử bậc hai đơn:
()
()
qpxxax)x(Q
2
+
, ta tìm
C,B,A
sao cho :
qpxxCBxaxA)x(Q )x(P
2
+++
+ Nếu Q(x) gồm nhân tử bậc hai đơn và nhân tử bậc hai bội:
()
()
22
qpxxax)x(Q
+
, ta tìm
2211
C,B,C,B,A
sao cho :
()
qpxxCxBqpxxCxBaxA)x(Q )x(P
2222211
++++++
-N2C-
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Giang Phan liked this
Trung Nguyễn liked this
Ngô Văn Đức liked this
Van Tien Nguyen liked this
Van Tien Nguyen liked this
Tam Duong Tran liked this
davilkhanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->