Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lista completă cu modificările reţelei rutelor de microbuz

Lista completă cu modificările reţelei rutelor de microbuz

Ratings: (0)|Views: 18,009|Likes:
Published by Constantin Orion
Primăria Chişinău a finalizat modificările reţelei rutelor de microbuz. Astfel, ultimele rute modificate sunt numerele: 103, 108, 112, 115, 154, 165, 166, 175, 184, 186. Anterior au fost operate modificări la alte 45 rute de microbuz, iar 9 rute au fost anulate pentru a se exclude dublarea cu rutele de troleibuz şi autobuz.

Totodată, municipalitatea va suplimenta până la 15 septembrie liniile de transport public din Chişinău cu 50 de troleibuze şi autobuze. Totodată, afişarea orarelor de circulaţie pentru microbuzele de linie devine obligatorie. Informaţia respectivă va fi amplasată la staţiile terminus, cât şi în interiorul unităţilor de transport.

Orarele de circulaţie propuse de municipalitate conţin ora de pornire la linie, traseul staţie cu staţie, minutul de sosire în fiecare staţie, precum şi intervalul de timp necesar a fi parcurs de la staţia terminus până la staţia care aşteaptă pasagerul. Acelaşi orar va fi impus petru toate tipurile de transport public municipal.

Primăria Chişinău a finalizat modificările reţelei rutelor de microbuz. Astfel, ultimele rute modificate sunt numerele: 103, 108, 112, 115, 154, 165, 166, 175, 184, 186. Anterior au fost operate modificări la alte 45 rute de microbuz, iar 9 rute au fost anulate pentru a se exclude dublarea cu rutele de troleibuz şi autobuz.

Totodată, municipalitatea va suplimenta până la 15 septembrie liniile de transport public din Chişinău cu 50 de troleibuze şi autobuze. Totodată, afişarea orarelor de circulaţie pentru microbuzele de linie devine obligatorie. Informaţia respectivă va fi amplasată la staţiile terminus, cât şi în interiorul unităţilor de transport.

Orarele de circulaţie propuse de municipalitate conţin ora de pornire la linie, traseul staţie cu staţie, minutul de sosire în fiecare staţie, precum şi intervalul de timp necesar a fi parcurs de la staţia terminus până la staţia care aşteaptă pasagerul. Acelaşi orar va fi impus petru toate tipurile de transport public municipal.

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: Constantin Orion on Aug 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

 
 Reţeaua rutelor deservite de microbuze şiautobuze de capacitatea mică dupămodificările operate în august-septembrie 2014
 Nr.derutăDenumirea ruteiItinerarul rutei
101
“Or. Durleşti (str. Caucaz) – Piaţa Dimitrie Cantemir”
Tur
 în raza or. Durltistr. Caucaz
!
 str. Nicolae Dimo! str. Cartuşa! str. "le#andru cel $un!str. %te&an 'odă! str. udor 'ladimirescu! în raza or.Cişinău str. Ion Crean*ă.
Retur
 în raza or. Cişinău str. +. Coandă! str.Columna! str. ,iai 'iteazul! -d. %te&an cel ,are şi&/nt! str. Ion Crean*ă! în raza or. Durleşti str. udor 'ladimirescu! str. %te&an 'odă! str. "le#andru cel$un! str. Cartuşa! str. Nicolae Dimo! str. Caucaz0
102
str. ,iai 1minescu – str. 2reno-le
"nulată conform dispoziei #$%-d din 11 iulie201410%
str. 3i4iu Deleanu – str. "reolo* Ion Casian5uruceanu
Tur
str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!str. Ion Peli4an! str. '. $elins6i! str. 'asile 3u7u! str.C. tere! str. ". %ciuse4! str. $ucureşti! str. Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str. N.itulescu! str. N. 8elins6i! str. armize*etusa! str.$ure-ista! str. Inde7endenţei! str. udor trişcă! str."reolo* Ion Casian5uruceanu (*rădiniţa)0
Retur
 str. "reolo* Ion Casian5uruceanu!str. udor trişcă! str. Inde7endenţei! str. $ure-ista!str. armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureşti! str. ".%ciuse4! str. C. tere! str. 'asile 3u7u! str. '.$elins6i! str. Ion Peli4an! str. Nicolae +. Costin! str.3i4iu Deleanu
104
 -d. Dacia –  str. '. $elins6i
"nulată conform dispoziţiei nr& '('-d din 0$ august 201410$
str. $uco4inei – str. $ul*ară
"nulată conform dispoziţiei nr& #$%-d din 11 iulie 201410#
 7iaţa Dimitrie Cantemir –  sat. 2idi*ici (ărături)
Tur
în raza or. Cişinău 5
 
 7iaţa Dimitrie Cantemir!Calea Ieşilor! şos. $alcani! Calea 2idi*iciului! înraza satului 2idi*ici5 str. 'ictoriei! str. 9undul'ăii! str. Dimitrie Cantemir! str. ,iai 1minescu! str.%te&an cel ,are (drumul s7re cimitir)
Retur
 7e acelaşi traseu
 
10'
:
Com. $u-uieci (str.erelor) –  -d. ;enaşterii Naţionale(Circul)”.
Tur
în raza com. $u-uieci str. erelor! în razaur-eistr. <zinelor! str. udor 'ladimirescu! -d.;enaşterii Naţionale! cu 4irare 7e str. "l-işoara (su- 7od)0
Retur
 -d. ;enaşterii Naţionale! str. udor 'ladimirescu! str. <zinelor! în raza com. $u-uiecistr. erelor.
10)
:Or. Codru (str. iastrului) – str. ,esa*er”
Tur
în raza or. Codru str. iastrului! în razaor. Cişinău şos. +/nceşti! str. ,ioriţa!
 
str. 2reno-le! -d. raian! str. Inde7endentei! str. +risto $ote4! str.randa&irilor! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! str."l-işoara! str. ,iai 'iteazul! str. Columna! str. +.Coandă! str. Calea Ieşilor! str. $ariera culeni! str.,esa*er0
 Retur
în raza or. Cişinău str. ,esa*er! str.$ariera culeni! Calea Ieşilor! str. +. Coandă! str.,itro7olit Doso&tei! str. ,iai 'iteazul! str."l-oara! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str.randa&irilor! str. +risto $ote4! str. Inde7endentei! -d.raian! str. 2reno-le! str. ,ioriţa! şos. +/nceşti! înraza or. Codru str. iastrului (=. P. :'ierul”)0
10(
str. ,. ado4eanu – şos. +/nceşti (motel)
"nulată conform dispoziţiei #$%-d din11 iulie 2014110
str. tudenţilor – str. ,ioriţa
"nulată conform dispoziţiei #$%-d din11 iulie 2014111
:Com. ruşeni (str.'. Precu7) – Piaţa “DimitrieCantemir”
Tur
în raza com. ruşeni str. '. Precu7! str. >?"u*ust! în raza ur-ei Calea Ieşilor! Piaţa DimitrieCantemir0
Retur
 în raza ur-ei Piaţa Dimitrie Cantemir!Calea Ieşilor! în raza com. ruşeni str. >? "u*ust! str.'. Precu70
112
:tr. tudenţilor – str.2. Caşu”.
Tur
str. 2. Caşu! str. N. estemiţeanu! str.2reno-le! -d. raian! str. Inde7endenţei! str. +risto$ote4! str. randa&irilor! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin!str. "l-işoara! -d. ;enaşterii Naţionale! str. 9lorilor!str. tudenţilor0
Retur
 str. tudenţilor! str. 9lorilor! -d.;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str. randa&irilor! str. +risto $ote4! str.Inde7endenţei! -d. raian! str. 2reno-le! str. N.estemiţeanu! str. 2. Caşu
.
11%
:tr. ,iail ado4eanu –  -d. Iu. 2a*arin” (2ara).
Tur
 str. ,. ado4eanu! str. I*or 'ieru! -d.,ircea cel $ătr/n! str. ,eşterul ,anole! str. 'adul lui'odă! str. ,ereni! str. $udeşti! str. Podul =nalt! str.<zinelor! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu.2a*arin0
Retur
 -d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir!str. Ismail! str. 'adul lul 'odă! str. Oto4asca! str.
 
Podul =nalt! str. $udeşti! str. ,ereni! str. 'adul lui'odă! str. ,eşterul ,anole! -d. ,ircea cel $ătr/n!str. I*or 'ieru! str. ,. ado4eanu.
114
:tr. ,irceşti str."rmenească”
Tur
 str. ,irceşti! şos. $alcani! str. Petricani!str. ,iai 'iteazul! str. ". %ciuse4! str. C. tere! str.,. @o*ălniceanu! str. "rmenească0
Retur
str. "rmenească
!
 str. ". %ciuse4! str.,iai 'iteazul! str. Petricani! şos. $alcani! str.,irceşti.
11$
str. Pietrarilor – str. "l-a5Iulia
Tur
str 
&
Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. 3ec@aczAns6i! şos. +/nceşti! str. ,ioriţa! str. 2reno-le! -d. raian! -d. Dacia! 4iaduct! str. $ucureşti! str. ".%ciuse4! str. Constantin tere! str. 'asile 3u7u! str. '.$elins6i! str. Ion Crean*ă! str. "l-a5Iulia0
Retur
str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*ă! str. '.$elins6i! str. 'asile 3u7u! str. Constantin tere! str. ".%ciuse4! str. $ucureşti! 4iaduct! -d. Dacia! -d. raian!str. 2reno-le! str. ,iora! şos. +/ncti! str.Pietrarilor 
11#
:$d. ;enaşterii  Naţionale – str. Industrială”
Tur
 str. "l-işoara! -d. ;enaşterii Naţionale!str. udor 'ladimirescu! str. @ie4! str. "lecu ;usso!str. ,eşterul ,anole! str. 'adul lui 'odă! str. ,ariaDră*an! str. Ciocana! str. ,eşterul ,anole! str.'oluntarilor! str. <zinelor! str. Industrială0
Retur
 str. Industrială! str. <zinelor! str.'oluntarilor! str. ,eşterul ,anole! str. Ciocana! str.,aria Dră*an! str. 'adul lui 'o! str. ,eşterul,anole! str. "lecu ;usso! str. @ie4! str. udo'ladimirescu! -d. ;enaşterii Naţionale! str. "l-işoara(cu 4irarea su- 7od).
11'
:. Coloniţa (str. teBarilor)  – -d. Iu. 2a*arin(2ara)”.
Tur
 în raza s. Coloniţastr. teBarilor! str.$udeşti! str. %te&an cel ,are! în raza ur-ei str. 'adullui 'odă! str. N. ,ilescu 7ătarul! str. 2inta 3atină! -d. ,ircea cel $ătr/n! str. "lecu ;usso! str. N.Dimo! str. acad. ". aaro4! str. Dumitru ;îşcanu! str."erodromului! str. "ndrei Do*a! str. udo'ladimirescu! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.Iu. 2a*arin0
Retur
 în raza ur-ei -d. Iu. 2a*arin! -d.Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. udo'ladimirescu! str. "ndrei Do*a! str. "erodromului!str. Dumitru ;/şcanu! str. udor 'ladimirescu! str.@ie4! str. "lecu ;usso! str. 2inta 3atină! str. N.,ilescu 7ătarul! str. 'adul lui 'odă! în raza s.Coloniţastr. %te&an cel ,are! str. $udeşti! str.teBarilor0;emarcă circulaţia micro-uzelor rutei nr. ?este or*anizată cu intrarea în orele de 4/r& (?. – E. şi F. – G.) 7e str. ransnistria! 7/nă la

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->