Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Min Edu Buletin Nr 1

Min Edu Buletin Nr 1

Ratings: (0)|Views: 93 |Likes:
Published by Olesea Cember
Min Edu Buletin Nr 1
Min Edu Buletin Nr 1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Olesea Cember on Aug 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 
Mnsu uaț  a ansa un amu s  a a ssmuu  î năț ămî n sna hn
 Un nou s is tem de e va luare în c lase le pr imare
 O  s t r u c t u r ă  i m p e r i o s  n e c e s a r ă  p e n t r u  a s i g u r a r e a  c a l i t ă ț i i  î n  e d u c a ț i e
electronic
BULETIN
al Ministerului Educației al Republicii Moldova
augus t
2014
 
Ministerul Educației a lansat o serie de activități care urmăresc revizuirea și modernizarea curriculumului pentru învățămîntul general, precum și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate. Activitățile se  înscriu în inițiativa ”Educația  în Republica Moldova: competențe pentru prezent și viitor” şi sînt sprijinite de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă, reprezentate în țara noastră de către Fundația Soros-Moldova.Procesul de modernizare curriculară a demarat prin analiza rezultatelor implementării curriculumului 2010. Ulterior, va fi elaborat un cadru conceptual și un plan de acțiuni pentru modernizarea curriculei,  în concordanță cu obiectivul asigurării unei educații de calitate pentru toți copiii și al relevanței studiilor pentru dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor.
Revizuirea curriculumului școlar –
o prioritate pe agenda Ministerului Educației
foto simbol
”Ministerul Educației abordează problema conținuturilor, a curriculumului și a utilității materiilor școlare pentru a afla în ce măsură ceea ce  învață astăzi elevii la școală va fi relevant mîine, dar mai ales peste 10, 20 sau 30 de ani pentru dezvoltarea lor personală, socială și profesională. În noiembrie 2010 a fost publicat Studiul McKinsey cu genericul ”Cum reușesc cele mai bune sisteme de educație să se perfecționeze”. Acest studiu determină și recomandă șase tipuri de intervenție necesare, care contribuie la sporirea calității unui sistem educațional. Aceste intervenții prevăd următoarele: revizuirea curriculumului și a standardelor; perfecționarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și ale managerilor școlari; asigurarea unui sistem de compensare și remunerare adecvat pentru profesori și manageri școlari; evaluarea elevilor;  îmbunătățirea sistemelor și bazelor de date pentru administrarea sistemului educațional și pentru luarea deciziilor informate; dezvoltarea politicilor educaționale și a cadrului legal și normativ. Toate aceste acțiuni se află pe agenda ministerului. În primul rînd, noi întreprindem măsuri pentru a asigura o evaluare corectă a rezultatelor învățării,  în special la bacalaureat. Lucrăm pentru a îmbunătăți sistemul informațional prin care colectăm date despre  învățămîntul preuniversitar pentru a le folosi în analize și  în elaborarea politicilor.
Maia SanduMinistrul Educației:
 
O structură imperios necesară pentru asigurarea calității în educație
 În curînd, în Republica Moldova își va începe activitatea Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în  Învăţămîntul Profesional (ANACIP). Noua structură va evalua programele tuturor instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, ale universităților și ale instituțiilor de formare continuă și va efectua acreditarea instituțională. Acreditarea este o dovadă concludentă pentru comunitatea academică, beneficiarii de servicii educaționale, angajatorii din țară și cei de peste hotare, dar şi pentru societate în general, că o anumită instituţie satisface standardele minime de calitate. Instituțiile de învățămînt acreditate pînă în anul 2008 vor trebui să facă dovada că toate programele lor corespund standardelor și să obțină autorizare de funcționare provizorie pentru programele noi. Acreditarea va trebui reconfirmată o dată la cinci ani. Instituțiile de învățămînt care doresc să intre pe piața serviciilor educaționale vor trebui să obțină o autorizare de funcționare provizorie. Acest document le va permite organizarea admiterii și desfășurarea procesului de studii. La următoarea etapă, instituțiile respective urmează să fie acreditate pentru a putea emite diplome și alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației.Alte două dimensiuni de intervenție sînt reforma curriculară și îmbunătățirea calității cadrelor didactice. Cînd vorbim despre curriculum, este bine de știut că am trecut deja prin cîteva cicluri de revizuire a acestuia. În ceea ce priveşte curriculumul, este important să menţionăm că am realizat deja cîteva cicluri de revizuire a acestuia. Ediția din 2010 a curriculumului școlar a venit cu o abordare modernă, ce presupune axarea pe competențe, dar experții din mediul academic, profesorii practicieni și, mai cu seamă, elevii spun că există carențe la partea de implementare a curriculumului, precum și la cea de asigurare a aplicabilității și relevanței pentru viață a documentelor curriculare. De aceea, în proiectul Strategiei Educația 2020 ne-am propus obiective și acțiuni prioritare care vizează dezvoltarea curriculumului pentru a îmbunătăți relevanța competențelor necesare pentru viață, dezvoltare personală, socială și profesională. Printre acestea se impun următoarele: competențele digitale, de comunicare eficientă în limba română și cel puțin în două limbi străine moderne, abilități de negociere, lucru  în echipă, luarea deciziilor, abilități de rezolvare în comun a problemelor, gîndire critică, stimularea creativității și a inovării, abilități de cercetare, gestionarea procesului propriu de învățare, managementul informației, educația pentru mediu, educația antreprenorială și altele. O altă direcție strategică reflectată în documentele noastre este dezvoltarea, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate.Vom conlucra cu o echipă foarte puternică de experți internaționali. De asemenea, în acest proiect vor fi antrenați cei mai buni profesori și specialiști din educație din Republica Moldova”.Activitățile înscrise în inițiativele ”Educația  în Republica Moldova: competențe pentru prezent și viitor” vor fi desfășurate în perioada 2014-2016. Pentru anul 2014, valoarea sprijinului financiar va constitui cca 1,3 mln dolari SUA.
foto simbol

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->